Akkerbouw

Nieuws 1888 x bekeken 1 reactie

Transgene teelt verschuift naar arme landen

Het areaal transgene gewassen daalde in 2015 voor het eerst.

Vorig jaar is 179,7 miljoen hectare gewassen geteeld, die genetisch zijn gemodificeerd (GMO). Dat is 1% minder dan in 2014. In 1996 zijn voor het eerst GMO-gewassen geteeld op commerciële schaal.

Er zijn drie verschuivingen te zien in het jaarlijkse rapport van de International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA):

  • De minder ontwikkelde landen telen meer transgene gewassen dan de westerse landen en dat gat wordt groter.
  • Daarnaast worden steeds meer variëteiten geteeld met meervoudige resistenties.
  • En de krimp had plaats in landen die in 1996 startten met de teelt van GMO-gewassen. Dat laatste schrijft de ISAAA toe aan de slechte prijzen van mais, katoen en koolzaad, dat vooral in westerse landen wordt geteeld.

Daarnaast verschuift de teelt van westerse landen naar minder ontwikkelde landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Vorig jaar stond 54% van het areaal transgene gewassen in deze continenten.

Gestapelde resistentie

Vorig jaar is 59 miljoen hectare geteeld van variëteiten met een gestapelde resistentie. Dat is 14% meer dan in 2014. Gestapelde GMO-gewassen beslaan 33% van het totale GMO-areaal. Het areaal gewassen dat bestand is tegen onkruidbestrijdingsmiddelen is het grootst met 100 miljoen hectare en een aandeel van 56%. De overige 20 miljoen hectare (11%) bestaat uit gewassen die resistent zijn gemaakt tegen insecten.

Sojabonen

De acceptatie van GMO is het verst bij sojabonen. Volgens de ISAAA bestaat 83% van het wereldwijde areaal uit transgene variëteiten. Daarna volgt katoen met 75%. Bij mais is het aandeel transgeen 29% en bij katoen 24%.

Wat verder opvalt, is dat in 2015 voor het eerst niet-plantaardig GMO-voedsel een toelating kreeg. De Amerikaanse voedselveiligheidsautoriteit FDA gaf in november groen licht voor een genetisch gemodificeerde zalm, die twee keer sneller groeit dan de gewone zalm.

Eén reactie

  • Bertus Buizer

    La Via Campesina, een grote internationale belangenorganisatie voor kleine boeren in ontwikkelingslanden, heeft er deze maand april 2016 bij de Verenigde Naties op aangedrongen dat de FAO de selectie en vermeerdering van lokaal zaaizaad door kleine boeren ondersteunt en niet de biotechbedrijven, die nu ook al genetisch gemodificeerde gewassen aan Afrikaanse boeren en regeringen opdringen. La Via Campesina maakt zich nu ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Dit schreef ik in mijn speakers note voor de discussieavond van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP op 25 april 2016, waar ik inmiddels een artikel van heb gemaakt: http://bit.ly/1XVZ2kL

Of registreer je om te kunnen reageren.