Akkerbouw

Nieuws 1190 x bekeken

Limburgse boeren gezocht voor akkerranden

Natuurrijk Limburg, een stichting die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer, zoekt boeren voor het aanleggen van 10 hectare akkerranden.

Ook onderzoekt de stichting, overigens allemaal in opdracht van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, welke akkerranden een bijdrage leveren aan doelen op het gebied van waterkwaliteit.

Akkerranden langs beken

Alleen akkerranden die langs beken liggen komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een vergoeding. Hierbij ontstaat namelijk een bufferstrook die ervoor zorgt dat verontreinigende stoffen als stikstof en fosfaat niet in het water terecht komen. Ook biedt dit ruimte voor waterberging.

Natuurrijk Limburg begint dit voorjaar met deze pilot. Bij gebleken effectiviteit kan worden opgeschaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.