Akkerbouw

Nieuws 21 reactieslaatste update:19 apr 2016

LTO: Greenpeace helpt landbouw niet

De verduurzaming in de land- en tuinbouw is niet gebaat bij de Greenpeace-actie om supermarkten te dwingen pesticidenvrije producten te verkopen. Dat zegt Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid bij LTO Nederland. "De actie bijensterfte van Greenpeace werkt contraproductief", aldus Baecke.

Hij vraagt zich af of bijen, of de biodiversiteit in het algemeen, gebaat zijn bij de actie van Greenpeace. Baecke zegt geen enkele overleg uit de weg te gaan waarbij de inzet is te komen tot een duurzamere productie door de agrarische sector. "Als we nog scherper aan de wind kunnen zeilen, zullen we dat doen."

Hij zegt dat de verbanden die Greenpeace legt wetenschappelijk niet of onvoldoende worden ondersteund. "Onze telers oogsten internationaal lof als het om kennis en innovatie gaat. Vanuit die voorloperspositie willen we verder ontwikkelen naar steeds lagere emissies en minder afhankelijkheid van (chemische) middelen."

Zwarte lijst met voor bijen schadelijke middelen

De actiegroep Greenpeace wil dat supermarkten Albert Heijn, Lidl en Jumbo hun leveranciers dwingen pesticidenvrije producten te leveren. Supermarkten zouden een zwarte lijst moeten hanteren waarop alle middelen staan die schadelijk zijn voor bijen en andere nuttige organismen en die niet in de productieketen mogen worden gebruik. Ook middelen die de waterkwaliteit aantasten, kankerverwekkend of hormoonverstorend zijn of effect hebben op erfelijke eigenschappen of vruchtbaarheid moeten op de lijst komen, als het aan Greenpeace ligt.

Meer ruimte voor biologische producten

Tegelijk wil de actiegroep dat biologische producten meer ruimte krijgen in de supermarkt. Boeren en tuinders die aantoonbaar minder of geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, zouden voorrang moeten krijgen bij de aankoop van producten door supermarkten. "Supermarktketens zijn dé aangewezen partijen om consumenten uit te leggen waarom duurzaam voedsel noodzakelijk is", aldus Greenpeace.

Greenpeace levert geen positieve bijdrage aan een duurzame voedselproductie. Dat vindt de Nefyto, de organisatie van producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Greenpeace wil dat de supermarkten Albert Heijn, Lidl en Jumbo alleen producten kopen waar geen gewasbescherming voor is toegepast. Nefyto stelt dat gewasbescherming essentieel is om gezond en veilig voedsel te produceren. Bovendien worden de middelen streng beoordeeld voor de toelating en worden eisen gesteld aan het gebruik. Volgens de Nefyto suggereert Greenpeace onterecht dat het slechter gaat met de bijen. Volgens de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) stierf afgelopen winter 6% van de bijen. Dat was nog nooit zo laag, stelt de Nefyto.

Laatste reacties

 • wienbemelmans

  wat is het gemakkelijk om overal tegen aan te schoppen
  als het je zelf geen geld kost en maar lullen ik wil dit ik wil dat
  kom eens mee op het land werken met de schoffel maar daar
  vind je niemand voor. dan hoeven we ook niet te spuiten dat
  willen ze toch puur natuur.

 • Greenpeace Nederland

  Beste Wien Bemelmans, Ik ben benieuwd wat je van ons rapport vindt. Hier staat het: http://www.greenpeace.nl/stillelente/ Herman van Bekkem, Greenpeace

 • wienbemelmans

  Beste GPN het rapport gelezen , we hebben zoveel natuur in
  Ned. vele akkerranden met bloemen zaad en gras ingezaaid
  en ook daar weinig bijen waarom kijken jullie altijd naar de
  boeren , ze zullen toch geld moeten verdienen om belasting
  te betalen zo dat jullie overal tegen aan kunnen blijven
  schoppen.we hebben hier een paar imkers die bijen kasten
  hebben staan de honing verkopen ze .maar ze moeten de
  kasten wel ergens neerzetten waar ze niet gestolen kunnen
  worden ook dat gebeurd .Maar ik zie Greenpeace alleen maar
  overal tegen zijn maar nooit de handen uit de mouwen steken
  dat is de makkelijkste manier.maar hebben jullie pesticide
  vrije producten die goed werken dan worden die door elke
  boer gebruikt maar dat is er gewoon niet of jullie moeten met
  veel mankracht komen en met de hand werken , maar dat zal
  wel niet worden jullie vies en moe.

 • Althof

  LTO zou de onderzoeken hieromtrent eens werkelijk moeten lezen, voordat zij uitspraken doen over de vermeende onschadelijkheid daarvan. . Alle rapporten die ik ken en die aangeven dat bestrijdingsmiddelen gezondheidsproblemen voor flora en fauna, inclusief de mens, zoals het glyfosaatonderzoek van de universiteit van Caen, zijn goed opgezet en uitgevoerd. De 3 "hoogleraren" die bij dit onderzoek klaagden over de kwaliteit ervan, waren in dienst van Monsanto.

 • farmerbn

  Greenpeace moet de burger/ de consument proberen te overtuigen en niet de supermarkten chanteren of de boeren met leugens bestrijden. Door zich niet te richten op de burger/consument geven ze toe dat ze hun wil niet kunnen opleggen aan die burger/consument. Door frustaties gaan ze dus met modder gooien, liegen en manipuleren. Geef gewoon toe dat de burger/ consument geen politiek correct (volgens Greenpeace) wezen is.

 • mtseshuis

  Beste Azijnpissers, ik zou nog veel sneller doorgaan met afbreken van de NL landbouw, dan kunnen jullie het, met volop met hier verboden middelen, bespoten voedsel uit het (verre) buitenland gaan eten. Kom op Greenpeace! Doe er nog een paar schepjes bovenop, samen met die boeven van Wakker Dier, Milieudefensie etc etc.. Dan werken jullie hier de hele landbouw en veeteelt naar de galemiezen en kunnen jullie er hier 1 groot natuurgebied van maken, zeikerds!
  Vreet maar (volop bespoten) soja uit verweggistan en andere God mag weten hoe (on)duurzaam geteelde knaagdiervoeders, wie weet hou je vanzelf wel op met ademen...
  Wil de laatste boer in Nederland het licht uit doen??

 • Greenpeace Nederland

  Beste Wien, dit rapport gaat inderdaad niet erg diep in op oplossingen. Die hebben we in 2014 uitgebreid onderzocht in ons project 'Plan BEE'. Daarover schreven we een groot wetenschappelijk rapport en deden we veel interviews met boeren en onderzoekers door heel europa. Rapport en de video's vind je hier: http://sos-bees.org/solutions/ Een van de interviews gaat over 'Bloeiend bedrijf' een groot Nederlands project met bloeiende akkerranden voor functionele agrobiodiversiteit - plaagonderdrukkende insecten etc. Prachtige oplossingen die in de praktijk erg effectief blijken, maar helaas door de manier waarop geadviseerd wordt over plaagbestrijding (door de 'slager die zijn eigen vlees keurt') vaak onbekend blijven bij telers.

  Zoals je leest in ons jongste rapport; we zijn helemaal niet tegen de boeren, maar pleiten juist voor een eerlijke beloning voor een duurzamer product. Daarvoor zijn de supermarkten aan zet. Eco landbouw vraagt juist meer kennis en inzicht van de boeren, bijvoorbeeld voor het scouten van plagen en plaagonderdrukkende organismen.

  En persoonlijk hou ik er wel van, de handen uit de mouwen ;)

  Herman

 • alco1

  Waar kunnen we jullie voorbeeld volgen?

 • farmerbn

  GPN biedt zich aan om boeren te helpen met schoffelen. Kijk daar heb je wat aan. Hopelijk komt hij met een hele groep want zonder herbiciden is er veel te schoffelen.
  Hoe reeel is het eigenlijk om de drie grootste supermarkten te dwingen om alleen eco-producten te laten verkopen. Zijn die supermarkten binnen één dag leeg. Hoelang houdt de consument dat vol? Greenpeace laat hiermee zien niet erg slim te zijn. Dom en naief: Een slechte combinatie.

 • alco1

  GPN.

  Zullen we jullie eens wat uitleggen:

  Triljoenen jaren terug moet er ongelofelijk veel Stikstof en CO2 om de aarde gezweefd hebben.
  Hoe is anders te verklaren dat er enorme hoeveelheden olie en gas in de grond zit.
  Dit is allemaal ontstaan door rotting van vegetatie.
  We mogen van een geluk spreken dat er ook levende wezens ontstonden, om weer het veelvuldig geproduceerde zuurstof weer om te zetten in voeding voor de planten.
  Voor de woestijnen was het al te laat, daar zit de aarde vol met delfstoffen, maar is geen vegetatie meer.
  Nu spreken over biodiversiteit zal als gevolg hebben dat de vegetatie steeds verder af zal nemen.
  Mijn stelling is dat luchtwassers e.d.ook totaal verkeerd zijn.
  Er moet juist voeding zijn voor de planten groei, kortom zuurstof productie.
  Duurzaam is het uitsparen van delfstoffen, dus houtgroei benutten voor verwarming e.d.
  De mens heeft daarnaast eiwitten nodig.
  Dit wordt geproduceerd door de veestapel, waar natuurfreaks alleen de zuurstof opname van zien, maar daarbij gemakshalve vergeten dat de voeding zoals gras, afvalproducten als soyaschroot, perspulp, bierbostel e.d. juist zuurstof produceerden, kortom pure kringloop dus.
  Zouden de productie dieren er niet zijn dan zouden er nog veel meer bossen gekapt moeten worden voor de verbouw van eiwitten voor menselijke consumptie.

 • alco1

  RESUME.
  U en ik met al onze luxe en verschraalde natuur zijn verantwoordelijk voor de teloorgang van de aarde, niet de schakel wat veehouderij heet.

 • alco1

  Daarnaast is het gebruik van gewas beschermingsmiddelen voor ieder weldenkend mens, een wens om dit zo verantwoordt en zo gering mogelijk te doen.
  Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de noodzaak ervan.
  Net als de mens die allerlei entingen nodig heeft, kan de landbouw in veel gevallen ook niet zonder.

 • Althof

  We kunnen best zonder bestrijdingsmiddelen, maar dan moeten we bereid zijn met een open blik te kijken naar een ecologische vorm van landbouw.

 • alco1

  @Althof. Waar kunnen we je voorbeeld zien? En dan denk ik niet alleen aan de producten die zonder meer nog zonder kunnen . Maar aan alle producten.

 • Henk Tennekes

  Ik juich het initiatief van Greenpeace toe. Zo lang de LTO blijft volharden in het verdedigen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en de overheid daarbij aan haar kant weet te krijgen, zal de druk van onderaf moeten komen, d.w.z. van de consument. De LTO zou een voortrekkersrol kunnen spelen in een transitie naar ecologische landbouw met een drastische beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar doet geen enkele moeite stappen in die richting te ondernemen. De vraag naar biologische levensmiddelen neemt sterk toe, zeker in belangrijke exportlanden zoals Duitsland. Als de LTO hierop niet inspeelt, raken we onze landbouwproducten binnenkort aan de straatstenen niet meer kwijt. Wie te laat komt wordt door het leven bestraft, zei Michael Gorbatsjov. Dat is ook van toepassing op de LTO.

 • WGeverink

  De markt speelt al in op wat mensen kopen met het geld in hun portomonee. Dat werkt veel beter dan te proberen de wereld te veranderen met een hele grote bek zoals jij dat doet Henk. De consument bepaalt met het koopgedrag de richting en niet andersom.

 • farmerbn

  De bedoeling van veel ecolo's is om de gangbare landbouw te verbieden zodat ze voor weinig geld bio kunnen kopen. Maar dat werkt niet zo in een normale economie. De consument die bereid is om bio te kopen moet dat gewoon doen en als dat duurder is dan moeten ze meer betalen of anders gangbaar kopen.

 • Martin Oldenhof

  Vroeger had men de tuin vol staan met bloemen en planten waar ook bijen leefden. Tegenwoordig heeft bijna iedere huishouden grond of tegels in de tuin omdat dat minder onderhoud vraagt. 2x per jaar naar een tuincentrum of welkoop om wat onkruidverdelger te halen (waar de agrariër een cursus voor heeft gevolgd qua gebruik) onder het mom van als een beetje helpt helpt veel ook en klaar is dan de tuin. Greenpeace ga eerst de burgers maar eens voorlichten op hun eigen gebruik en wat ze aan de tuin moeten doen. Ik stel voor 20% verharding en 80% beplanting/vijver komen er weer veel bijen bij en wordt de lucht in steden en dorpen ook beter.

 • Althof

  @Alco1 Voorbeeld bollenteelt erg mooi: John en Johanna Huiberts: http://www.huibertsbloembollen.nl/
  Verder veel kleinschalige voorbeelden waarbij gecombineerde teelten ervoor zorgen dat je geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest en minder water nodig hebt. Bollenboer Huiberts laat zien dat de kleinschalige voorbeelden heel gemakkelijk op te schalen zijn. Ook in de gangbare landbouw en veeteelt zijn de voorbeelden relatief gemakkelijk in te bouwen.

 • Althof

  Wat veel boeren zich niet realiseren is dat het gebruik van Glyfosaat uiteindelijk de totale productie van gewassen remt. Je kunt nog beter het onkruid laten staan dan Glyfosaat gebruiken.

 • alco1

  Iemand bij mij in de buurt oreerde ook behoorlijk veel over zijn dynamische.
  Hij had waarschijnlijk de laatste jaren zoveel gespoten dat het jaren daarna nog zonder kon.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.