Akkerbouw

Nieuws

Kleigrond in 5 jaar meetbaar te verbeteren

Met een integraal pakket aan maatregelen kan de kwaliteit van kleibodems binnen 4 à 5 jaar meetbaar verbeteren. Dat is de strekking van het plan voor duurzaam bodembeheer dat de werkgroep HWodka van akkerbouwers in de Hoeksche Waard heeft ontwikkeld.

Met het plan, HW2O genaamd, wil HWodKa (Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart) toegang krijgen tot EU-fondsen ter verbetering van de bodem. HW2O is de samentrekking van Hoeksche Waard en de chemische afkoring H2O van water. Oftewel: Hoeksche Waard Water Optimalisatie. Een goede vochthuishouding wordt als kristallisatiepunt voor algeheel bodemherstel beschouwd.

Volgens de HWodKa-akkerbouwers is het huidige bodembeheer niet duurzaam. Ze signaleren dat sprake is van een continue, sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit. Vernieuwing van het bodembeheer zou vragen om een integrale aanpak, samenwerking en systeeminnovatie.

Duurzaam bodembeheer

De weg naar duurzaam bodembeheer vergt volgens woordvoerder Peter Lerink van de praktijkgroep drastische maatregelen. Het plan voorziet om te beginnen in een 1bar/100kPa/10ton-criterium, ofwel een maximale bandenspanning van 1 bar, maximale bodemdruk van 1kiloPascal en een maximale asdruk van 10 ton. Verder voorziet het plan in robotisering (lichte, zelfstandig opererende machines), route-optimalisatie binnen het perceel, sub-irrigatie, en gewasafhankelijke jaarlijkse toediening van organisch materiaal. "Nu is die toevoer erg onregelmatig", licht Lerink toe. "Na graan laat je veel achter, na uien zo goed als niets. Ik stel me voor dat je voor een regelmatige voeding van het bodemleven de organische stofgiften daarop aanpast."

Paar miljoen euro

Met het toetsen van genoemde denkrichtingen zou voor 5 jaar tijd een bedrag van 'al gauw een paar miljoen euro' gemoeid zijn. "Bepaalde machines en systemen zullen ontwikkeld moeten worden, soms moeten risico's afgedekt worden voor boeren die in voor het onderzoek gaan experimenteren", zegt Lerink.

De resultaten van het Hoeksche Waardse praktijkonderzoek zijn in principe van toepassing voor alle poldergronden. "Op deelgebieden zullen ze ook kunnen gelden voor zandgronden."

Het integrale plan HW2O is te bekijken via www.hwodka.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.