Akkerbouw

Nieuws

HZPC verduurzaamt eigen locaties

Pootgoedhandelshuis HZPC verduurzaamt. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag 2014-'15, van HZPC. Het totale gasverbruik is gedaald van 225.000 kuub naar 152.191 kuub. Het waterverbruik is echter licht gestegen, van 7.055 naar 7.252 kuub.

Het totale elektraverbruik is gedaald van 3,75 miljoen kWh naar 3,55 miljoen kWh. Per augustus 2015 zijn 1.424 zonnepanelen geplaatst bij de ZOS Emmeloord. Deze leveren in totaal 350.000 kWh vermogen, genoeg om 96 huishoudens een jaar van stroom te voorzien. Ook betekent dit een reductie van de CO2-uitstoot van 198 ton.

Daarnaast zijn eind 2015 120 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het hoofdkantoor in Joure. Deze leveren een vermogen van 30.000 kWh/jaar en een CO2-reductie van 17 ton per jaar. Het opgewekte vermogen van deze panelen is nog niet meegenomen in dit verslag. Sinds 1 januari 2015 (halverwege boekjaar 2014/15) koopt HZPC in Nederland 100% groene energie in. De 50% in het verslag is het resultaat van een half boekjaar.

Verdere verlaging energieverbruik

Om het energieverbruik de komende tijd verder te verlagen, wil HZPC verlichting vervangen door LED-verleichting of T5-verlichting, dubbel glas in de ZOS-vestigingen in Emmeloord, Wehe den Hoorn, Metslawier en Stiens, en warmteterugwinning van koelmachines.

Jaarlijks worden veel reizen over de gehele wereld gemaakt tussen de verschillende vestigingen, naar proefvelden en klanten.

Om kosten te besparen en autokilometers en de vluchtbewegingen te verminderen, spoort HZPC zijn medewerkers aan om daar waar mogelijk meer gebruik te maken van videoconferencing. De CO2-footprint van hun eigen mobiliteit (medewerkers HZPC) zal de komende periode worden gemeten.

Duurzaamheidsverslag

Naast een financieel jaarverslag, begonnen enkele bedrijven in de jaren 90 met het uitbrengen van een milieujaarverslag. Dit is later uitgebreid tot een duurzaamheidsverslag, met het opkomen van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een duurzaamheidsverslag (ook wel maatschappelijk verslag) is een verslag van een onderneming over de prestaties op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen: zowel de prestaties op het gebied van sociaal-ethiek, milieu als economisch (People-Planet-Profit).

Of registreer je om te kunnen reageren.