Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

DuRPh: teelt aardappel kan met 80% minder chemie

De aardappelteelt kan met 80% minder chemische bestrijdingsmiddelen toe. Dat stellen onderzoekers van Wageningen UR. Zij hebben in het afgeronde DuRPh-onderzoek phytophthoraresistente aardappelplanten ontwikkeld.

Dat melden ze in een wetenschappelijke publicatie over het DuRPh-onderzoek dat WUR 10 jaar draaide in opdracht van het Ministerie van Economische zaken. De publicatie is verschenen in het tijdschrift Potato Research. De techniek werkt goed, maar is in Europa niet toegestaan. Het gaat immers niet om klassieke veredeling, maar om de vooralsnog verboden techniek cisgenese.

GMO

Doel van DuRPh was het aantonen van de bruikbaarheid van het genetisch modificeren van bestaande aardappelrassen met aardappel-eigen genen voor de ontwikkeling van een langdurige resistentie tegen phytophthora. Zulke aardappelen kunnen het wereldwijde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen substantieel verminderen en een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van extra voedsel.

Het DuRPh-onderzoek beoogde ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie over genetische modificatie in de maatschappij. Daarom organiseerde het Wageningse onderzoekteam bijeenkomsten voor de aardappelketen, voor maatschappelijke organisaties en voor het brede publiek. De bezoekers konden de genetisch gemodificeerde aardappels in de proefvelden bekijken en zo zien hoe goed de aardappelplanten zich tegen phytophthora konden verweren. De onderzoekers gaven daarnaast ook veel presentaties in Nederland en daarbuiten.

Laatste reacties

  • Bertus Buizer

    Het is natuurlijk van de zotte dat dit DuRPh-onderzoek met belastinggeld is gefinancierd terwijl het bedrijfsleven en Wageningen UR hier uiteindelijk van willen profiteren via patenten. Op deze nieuwe vorm van gentechniek zit verder niemand te wachten. Bovendien, er bestaan al smaakvolle resistente aardappelrassen. De oplossing voor het milieu en voor boer en consument ligt dan ook in de juiste rassenkeuze en productiewijze. Daarentegen drijven patent-gelinkte gentechnieken boeren tegen hun wil in de armen van grote agrochemie corporaties. Het enthousiasme van de onderzoekers van Wageningen UR over cisgenese, de nieuwe ggo-techniek die in het DuRPh-project werd toegepast, deel ik dan ook niet. Deze nieuwe gentechnieken zijn een ingrijpende ontwikkeling, waarvan de consequenties niet zijn te overzien. Ze leiden in ieder geval af van de problemen waar het in de duurzame voedselvoorziening werkelijk om gaat, zoals de toenemende bodemdegradatie wereldwijd, de bedreigingen van de biodiversiteit en van de welstand van de kleine boeren, oftewel van ruim driekwart van alle boeren in de wereld. Zie ook: http://bit.ly/1PZy0rf

  • pinkeltje

    Als de aardappelrassen die hier uit voortkomen overbodig zijn dan lost het probleem zichzelf op. Wellicht juist een oplossing voor de welstand van de kleine boer. Hoewel groot en klein relatieve begrippen zijn net als welstand. Die is van een grote boer niet persé beter dan van een kleine.

Of registreer je om te kunnen reageren.