Akkerbouw

Nieuws

Benzeen uit stro is gigantische afzetmarkt

Een nieuw procedé maakt het mogelijk benzeen te winnen uit biogas. Het is volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) voor het eerst dat benzeen kan worden gemaakt uit biomassa.

De potentiële afzetmarkt is groot, stelt Berend Vreugdenhil, projectleider van het ECN. "Benzeen staat in de top 3 van belangrijke grondstoffen voor de chemische industrie, naast ammoniak en etheen. Nederland is één van de belangrijkste benzeenproducenten in de wereld. Tot op heden waren er geen biobased methoden om benzeen te produceren."

'Nu moet bedrijfsleven het procedé oppakken'

Het is de projectpartners gelukt om benzeen uit groen gas te halen. De biomassa mag niet meer dan 25% vocht bevatten en moet veel lignine bevatten. Hout en stro zijn daar voor geschikt. Het procedé is getest in het laboratorium met een installatie die 5 kilo lignine per uur kon verwerken. Daarna is het opgeschaald naar 160 kilo per uur, zegt Vreugdenhil. "Het blijkt ook op deze schaal goed te werken. Het is nu aan het bedrijfsleven om dit op te pakken. Nu kan benzeen uit biomassa alleen met subsidie concurreren met benzeen uit aardolie. Maar als aardolie ooit erg duur wordt door schaarste, verandert dat."

Stap naar duurzame chemische sector

Uit berekeningen van ECN blijkt dat wanneer het winningsproces standaard wordt toegepast bij de productie van groen gas in Nederland, er meer benzeen wordt geproduceerd dan nu in Nederland uit fossiele grondstoffen wordt gehaald. Het is een belangrijke stap richting een duurzame chemische sector, zegt Vreugdenhil.
Na het vergassen van lignine zit er 0,5 tot 1% benzeen in het gas. Het is ECN gelukt om het benzeen uit het gas te halen, evenals de stoffen xyleen, tolueen en etheen, die ook als grondstoffen kunnen dienen voor de chemische industrie. Het procedé is ontwikkeld door het ECN, samen met de projectpartners Avantium, Catalok en Kodok. Het project is gefinancierd door TKI-BBE (Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy).

Of registreer je om te kunnen reageren.