Akkerbouw

Nieuws 3161 x bekeken 1 reactie

€640.000 voor garnalendoppen als gewasbescherming in akkerbouw

Het Waddenfonds draagt €450.000 bij aan een groot praktijkonderzoek naar de geschiktheid van garnalendoppen als gewasbeschermingsmiddel in de akkerbouwsector in de Waddenregio.

De dop is het omhulsel dat als restafval overblijft, nadat een garnaal is gepeld. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat garnalendoppen doeltreffend kunnen worden ingezet tegen schimmels en infectieziekten bij pootaardappelen en bloembollen. Volgens een medewerker van proefboerderij Kollumerwaard is er ook een effect op aaltjes. Op termijn moet dat leiden tot minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door akkerbouwers in het Waddengebied.

Toepasbaarheid getest gedurende vier jaar

Met de bijdrage uit het Waddenfonds wordt de komende vier jaar de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten van Wageningen Universiteit in de praktijk getest. Het praktijkonderzoek vindt plaats op de proefboerderijen in het Friese Kollumerwaard en in Zwaagdijk in Noord-Holland. Ook zullen er testen worden uitgevoerd op de percelen van een aantal akkerbouwers in het Waddengebied.

Garnalendoppen bevatten stoffen die de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen verbeteren. Daardoor neemt de kans op ziekten af.

Gegranuleerde garnalendoppen

In de proeven wordt gewerkt met gegranuleerde garnalendoppen. In de pilot wordt de werking van garnalendoppen als gewasbeschermingsmiddel zowel op klei- als op zandgrond getest. Ook wordt gekeken wanneer garnaaldoppen het beste werken, ondergeploegd of juist uitgestrooid over het land. Het onderzoek vindt plaats onder regie van de Stichting Greenport Noord-Holland Noord. De totale kosten zijn € 640.000.

Door de toename van het machinaal pellen van garnalen is in de Waddenregio een grote hoeveelheid garnaaldoppen voorradig als nieuwe reststroom. Door garnaaldoppen in te zetten als gewasbeschermingsmiddel wordt deze reststroom duurzaam gerecycled.

Verdere samenwerking

Naast het onderzoek naar de toepasbaarheid van garnaaldoppen in de akkerbouw, zal ook in kaart worden gebracht hoe de agrarische sector en de visserij nog meer kunnen samenwerken bij de uitwisseling van reststromen.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.