Akkerbouw

Nieuws

Hoger percentage verkocht in uienopslag

Van de uien die nu nog in opslag liggen is bijna 30% verkocht. Dat valt op te maken uit een inventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

Wel blijkt dat de totale voorraad in absolute tonnen 8,8% hoger ligt dan vorig jaar op 1 februari. Vergeleken met het 5-jarig gemiddelde is de uienvoorraad volgens de VTA-peiling echter 6,5% kleiner. Omdat al relatief veel is verkocht, is ook de hoeveelheid nog vrij te verkopen uien kleiner dan het 5-jarig gemiddelde.

Er zijn dit seizoen al veel uien uitgevoerd en dat is terug te zien aan het hogere percentage uien dat verkocht is ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel vrije uien ligt met 37% iets lager dan vorig jaar. Het aandeel vrije uien is daarmee vrijwel gelijk met het aandeel in 2012. In april volgt de volgende inventarisatieronde van VTA.

Verkoop voorraad nog hele klus

De netto-voorraad van Nederlandse zaai-uien die medio februari in de schuur ligt, komt uit op zo'n 373.000 ton zaaiuien. Dat blijkt uit de voorraadmeting van Bureau Uienmarkt Informatie van Brancheorganisatie Akkerbouw. Uit exportcijfers in voorgaande jaren valt op te maken dat de sector er nog een hele kluif aan heeft om deze hoeveelheid goed te verkopen.

Om de voorraad van 373.000 ton af te zetten, dient de gemiddelde weekexport rond 18.655 ton uien te liggen, gerekend vanaf week 7 tot aan begin juli. De afgelopen jaren zat de gemiddelde weekexport van uien vanaf week 7 tussen 15.000 en 17.500 ton (2015: 16.261 ton, 2014: 16.892 ton). Aan de andere kant heeft de uiensector dit seizoen al een recordexport laten zien in de eerste helft van het afzetseizoen.

Nieuwe afzetmarkten zoeken

Een jaar geleden ging, vanaf medio februari, het grootste gedeelte van de uienexport naar Brazilië. In totaal 84.914 ton. In seizoen 2013/'14 was Rusland in dezelfde periode de grootste afnemer van uien, met 58.373 ton uien. Deze landen zijn nu niet aan de markt. "Voor het tweede gedeelte van het exportseizoen moeten nu nieuwe afzetmarkten worden gezocht", zegt Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions. "De komende periode zijn we afhankelijk van een tekort elders in de wereld. De markt is niet meer in balans nu het exportvolume is teruggezakt naar zo'n 15.000 ton per week."

Er zijn al veel uien verkocht in de eerste helft van het exportseizoen, waarmee het gemiddelde exportvolume tot en met week 53 op 21.166 ton per week uitkomt. De komende periode is de verwachting dat Oost-Europa meer aan de markt komt, gezien de opbrengsten daar dit seizoen tegenvallen.

Voorraadmeting Bureau Uienmarkt Informatie

Uit de voorraadmeting van Bureau Uienmarkt Informatie blijkt dat van het geoogste areaal van zo'n 23.600 hectare, in 2015 de totale bruto-opbrengst op 1,41 miljoen ton zaaiuien uitkomt. Hiervan is medio februari 71% (1 miljoen ton) afgeleverd. Van de bruto-opbrengst ligt nog zo'n 0,41 miljoen ton (29%) in bewaring, hiervan is 98.400 ton (24%) al verkocht. De bruto vrije voorraad is medio februari zo'n 311.600 ton. Dat is minder dan een jaar geleden (2014: 356.900 ton). Het tarrapercentage is dit jaar vrijwel gelijk aan vorig jaar, rond 9%.

Of registreer je om te kunnen reageren.