Akkerbouw

Nieuws 1 reactielaatste update:11 feb 2016

Minder aardappelen, meer zaaiuien

De opbrengst per hectare van consumptieaardappelen van de oogst 2015 daalt met 11% vergeleken met een jaar eerder. De opbrengst van zaaiuien per hectare stijgt met 5% ten opzichte van 2014. Het graanareaal is het grootste en de tarweproductie blijft stabiel.

Dat blijkt uit de definitieve cijfers van statistiekbureau CBS.

Aardappeloogst 14% kleiner

De Nederlandse akkerbouwers hebben in 2015 in totaal ruim 3,3 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst. Dat is 14% minder dan in 2014 en vrijwel net zoveel als in het productiejaar 2012.

Akkerbouwers hebben minder consumptieaardappelen van een hectare gerooid dan in het najaar werd gedacht. Waar het CBS in oktober op 50,9 ton per hectare kwam, blijkt de opbrengst nu op 46,4 ton te komen. Dat is aanzienlijk minder dan in 2014: 52 ton en 2013: 49 ton.

Het geoogst areaal was in 2015 met 71.736 hectare 2.332 hectare kleiner dan het jaar ervoor. Tezamen met een lagere hectareproductie is vorig seizoen 546.060 ton minder geproduceerd dan in 2014.

Weersomstandigheden drukken aardappelopbrengst

De lagere opbrengst is een direct gevolg van de weersomstandigheden: het koude, droge voorjaar was weinig groeizaam en het natte najaar leidde ook amper tot nagroei. Het geoogste oppervlakte viel dit jaar ook tegen doordat in het zuiden van het land veel percelen verloren gingen door het natte weer.

Totale uienoogst 13% groter

De totale oogst van uien was veel groter (13%) dan vorig jaar. Deze is uitgekomen op ruim 1,3 miljoen ton. In de laatste maanden groeide veel bij, waardoor de definitieve bruto-opbrengst per hectare met 5% is gestegen ten opzichte van de oogstraming die het CBS in het najaar bekendmaakte. De totale bruto-opbrengst is met 2% toegenomen ten opzichte van de geraamde opbrengst in oktober 2015.

De oogst van zaaiuien is vergelijkbaar met die van 2012, toen 1,33 miljoen ton is binnengehaald. Het gemiddelde over de voorgaande 5 seizoenen is 1,32 miljoen ton.

Uienoogst per hectare 57,6 ton
De landelijke hectare-opbrengst van uien in 2015 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de definitieve opbrengstcijfers bijgesteld naar 57,6 ton per hectare. In de voorlopige raming in oktober was de inschatting 56,4 ton. Al met al een fors hogere hectareproductie dan in 2014, toen gemiddeld 50,7 ton uien per hectare is gerooid.

De opbrengst in Gelderland valt op met 73,6 ton (2014: 59,7 ton). Hier werd in 2015 van 304 hectare uien geoogst. Grote fluctuaties komen in relatief kleine arealen makkelijker voor, verklaart een CBS-woordvoerder. Na Gelderland is Groningen - ruim 1.300 hectare – de provincie met de hoogste uienopbrengst; 66,2 ton, gevolgd door Drenthe (444 hectare) met 65,9 ton uien per hectare. Allemaal een stuk hoger dan in de prognose van oktober vorig jaar door het CBS werd geschetst.

Flevoland, de provincie met het grootste geoogste uienareaal à 9.375 hectare behaalt over 2015 een hectare-opbrengst van 58 ton. Dat is vergelijkbaar met 2014. Zeeland is met 5.464 hectare het tweede teeltgebied, maar tekende over 2015 de op een na laagste hectare-opbrengst op van 53,8 ton per hectare. Dat is overigens altijd nog meer dan in de twee voorgaande jaren. Alleen Limburg duikt er afgelopen seizoen met 50,9 ton onder.

Tarweproductie stabiel, graanareaal het grootste

De Nederlandse tarweproductie is vorig jaar stabiel gebleven op 1,3 miljoen ton, blijkt uit de CBS-productiecijfers over 2015. De gemiddelde bruto hectare-opbrengst is 9,1 ton, ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Ook het areaal is stabiel, voor vorig teeltseizoen staat 142.468 hectare genoteerd.

Graan, exclusief mais, beslaat volgens een CBS-woordvoerder al jarenlang zo'n 40 procent van het akkerbouwareaal. Het geeft rust in een bouwplan. "Gerst en tarwe worden steeds belangrijker, terwijl arealen van gewassen als triticale, rogge en haver slinken."

Uit de nieuwe CBS-gegevens blijkt dat zomertarwe is gedaald in oppervlakte (van 142.147 naar 105.060 hectare), terwijl wintertarwe, zomer- en wintergerst in areaal zijn gegroeid. In de hectare-opbrengsten van deze gewassen zijn geen spectaculaire wijzigingen waarneembaar.

Verder valt een groei van de vezelvlasproductie op: van 10.310 naar 14.191 ton. Het areaal groeide van 1.983 naar 2.405 hectare. Ook cichorei boerde goed, de productie ging van 154.895 ton in 2014 naar 170.399 ton in 2015. Dat komt vooral door een areaalgroei van 3.555 naar 3.903 hectare in 2015.

Door Annet Smale en Petra Vos

Eén reactie

  • info36

    Grote schade voor boeren door het lukraak schrijven van oogstprognoses. Ik heb hier al zo vaak op gereageerd. Men schrijft steevast de opbrengsten omhoog en daardoor de prijzen naar beneden terwijl dat meestal ongegrond is.
    Het was vorig jaar een heel moeilijk groeiseizoen en toch bleef men de zaak in de put schrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.