Akkerbouw

Nieuws

Nefyto kraakt risicolijst Natuur en Milieu

Natuur en Milieu slaat de plank mis met een lijst waarop bestrijdingsmiddelen worden ingedeeld in categorieën rood, oranje en groen, afhankelijk van het veronderstelde risico voor mens, drinkwater, waterleven, bodemleven of nuttige organismen. Dat stelt Maritza van Assen van Nefyto, de overkoepelende organisatie van producenten en handelaars in bestrijdingsmiddelen.

Natuur en Milieu publiceerde woensdag een lijst waarop alle 238 in Nederland toegelaten werkzame stoffen werden beoordeeld op vijf risico's. Dat onderzoek is uitgevoerd door CLM.

Risicoprofiel

CLM concludeert in een samenvatting dat het niet realistisch is te veronderstellen dat stoffen met een verhoogd risico allemaal op korte termijn gemist kunnen worden. "Wel kan de lijst gebruikt worden om met voorrang middelen met een hoog risicoprofiel uit te faseren en om innovaties te stimuleren die deze middelen kunnen vervangen. Natuur en Milieu komt op basis daarvan echter tot de aanbeveling om een onmiddellijk verbod in te stellen op de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen. "Meer dan de helft van alle bestrijdingsmiddelen in Nederland is zeer giftig voor mens (drink)water, bijen/insecten en bodem", aldus Natuur en Milieu.

Misleidend

Nefyto noemt dat misleidend, omdat in de lijst geen enkele rekening is gehouden met de voorwaarden, waaronder de middelen kunnen en mogen worden toegepast. "Het risico hangt af van de blootstelling en dit wordt voor ieder middel uitgebreid bekeken. Alle middelen op de lijst zijn veilig voor mens en milieu als zij volgens het etiket worden gebruikt", aldus Van Assen.

Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdag een bijeenkomst gehouden waarop verschillende belanghebbenden hebben gepraat over verbetering van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.