Akkerbouw

Nieuws 2232 x bekeken 1 reactie

Kamp geeft fiat voor inning onderzoeksgeld

Het collectieve onderzoeks- en innovatieprogramma voor de akkerbouw is een stap dichter bij realisatie. Minister Henk Kamp werkt mee aan een verplichte inning van geld voor zo'n programma.

De bal ligt nu bij de landbouworganisaties ZLTO, LTO-Noord, LLTB en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Die moeten hun verenigingsreglementen aanpassen, zodat leden verplicht zijn een bijdrage te leveren voor onderzoek.

De verwachting is dat de ledenorganisaties binnen de komende weken besluiten nemen over de statutenwijzigingen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond beslist daar deze week over. De LTO-organisaties volgen de komende weken. Akkerbouwvoorzitter Jaap van Wenum verwacht dat de laatste statutenwijziging begin maart zal zijn afgerond.

Definitief besluit na aanpassing statuten

Minister Henk Kamp heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat hij begin maart een besluit wil nemen over de zogenoemde verbindendverklaring die is aangevraagd door de Brancheorganisatie Akkerbouw. Een definitief besluit neemt de minister als de NAV en de LTO-organisaties hun statuten zodanig hebben aangepast, dat hun leden juridisch verplicht zijn een financiële bijdrage te leveren op basis van hun arealen graan, suikerbieten, aardappelen en overige akkerbouwgewassen.

De minister gaat verder niet in op de precieze uitvoering van de inning, waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de Brancheorganisatie, maar waar de overheidsorganisatie RVO.nl mogelijk aan zal meewerken via de meitelling (Gecombineerde Opgave).

Brancheorganisatie Akkerbouw blij met besluit

Kamp geeft aan dat hij het geld dat hij de afgelopen jaren via de Topconsortia Kennis en Innovatie beschikbaar heeft gesteld, ook in de komende jaren klaar legt. De Brancheorganisatie Akkerbouw kan op die manier aansluiten bij het onderzoek, maar hoeft dat niet te doen.

Directeur Matthé Eelema van de Brancheorganisatie Akkerbouw zegt blij te zijn met het besluit van de minister. Hij zegt dat zijn organisatie zal aansluiten bij onderzoeksprogramma's van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie, als die passen bij de visie van de akkerbouwsectoren zelf.

Aansluiting bedrijfsleven

De minister zegt dat hij het geld beschikbaar heeft voor het akkerbouwonderzoek. "De inzet van de overheidsbijdrage in de topsectoren wordt nu dus mede afhankelijk van de keuze die de erkende producenten- of brancheorganisaties gaan maken", zegt de minister toe.

Als het bedrijfsleven zich niet aansluit bij het onderzoek, zal hij het beschikbare geld voor andere publiek-private samenwerkingsverbanden aanwenden.

Voorbeeld voor andere sectoren

De verbindendverklaring van het onderzoeks- en innovatieprogramma voor de akkerbouwsectoren geldt voor andere sectoren (varkenshouderij, zuivel, pluimveehouderij) als een voorbeeld. De verwachting is dat andere producenten- of brancheorganisaties binnenkort met hun eigen aanvragen komen. De procedure voor de verbindendverklaring in de akkerbouw heeft ongeveer een half jaar in beslag genomen.

Eén reactie

  • alco1

    Lekker duidelijk???

Of registreer je om te kunnen reageren.