Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Bemestingsadviezen aangepast aan nieuwe ontwikkelingen

Vernieuwing van bemestingsadviezen is hard nodig. Dat zegt PPO onderzoeker Janjo de Haan tijdens de themamiddag 'Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen' die de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsteelt (CBAV) vorige week organiseerde.

De hoofdvraag is of de adviezen uit het handboek Bodem en Bemesting voldoende aansluiten bij de huidige praktijk. De oude bemestingsadviezen hadden een landbouwkundige grondslag, bij de vernieuwing wordt meer gekeken naar de optimale invulling van het mineralenquotum op bedrijfsniveau. Onderzoekslaboratoria hanteren andere meetmethoden waarop zij hun advies baseren. Deze adviezen zijn nog niet onafhankelijk en wetenschappelijk getoetst, maar worden wel door de praktijk opgepakt. De Haan noemt als voorbeeld het fosfaatonderzoek. De wetgever en het handboek hanteren de Pw-waarde, terwijl bij de bodemanalyses de fosfaattoestand wordt gemeten via de P-CaCl2 en P-Al methode.

Sterrensystematiek in nieuw handboek

Om sneller in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen introduceert de CBAV voor het vernieuwde handboek een sterrensystematiek. Iedereen kan nu een verzoek indienen tot opname van eigen adviezen in het handboek. De CBAV beoordeelt dit advies en koppelt er een kwaliteitsbeoordeling aan. Een ster betekent dat het advies een nog zeer beperkte onderbouwing heeft, maar wel belangrijk is voor de teler om te weten. Twee sterren houdt in dat onderbouwing beperkt is, en drie sterren betekent dat dat het advies volledig wetenschappelijk onderbouwd is.

De eerste stappen naar vernieuwing zijn gezet. De pH-en magnesium adviezen zijn aangepast aan de nieuwe analysemethoden. Een nieuw fosfaatadvies voor aardappelen op basis van nieuwe analysetechnieken is in ontwikkeling. De eerste resultaten wijzen op een verlaging van het advies.

De sprekers voor het Nationaal Mestcongres van Boerderij zijn bekend! Bent u er ook bij op 8 maart? Informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Eén reactie

  • farmerbn

    De overheid laat minder bemesten toe en het landbouwkundig onderzoek past daar hun advies (per ha) op aan. Dat gaat een keer fout aflopen.
    We moeten af van ha-normen en normen hanteren per ton gegroeid product.

Of registreer je om te kunnen reageren.