Akkerbouw

Nieuws

BKD en Naktuinbouw blijven zelfstandig

De besturen van Naktuinbouw en de Bloembollenkeuringsdienst BKD gaan voorlopig niet fuseren.

Dat hebben beide organisaties besloten na uitgebreid onderzoek. Zonder geweld te doen aan de huidige dienstverlening, lijkt er onvoldoende voordeel te zitten in samenwerking. Dat komt mede doordat beide keuringsorganisaties actief zijn op verschillende terreinen.

Krachtenbundeling

De resultaten uit de verkenning bieden wel goede mogelijkheden voor beide organisaties om vanuit de huidige positie verdere samenwerking vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan krachtenbundeling op het gebied van onderzoek en ICT.

In het voorjaar van 2017 bepalen beide besturen, op basis van de uitgebrachte adviezen, hoe de samenwerking op specifieke gebieden wordt vormgegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.