Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

‘Behoud gewasbescherming in soja als vergroeningsgewas'

LTO en Copa-Cogeca protesteren tegen het plan van Brussel om gewasbeschermingsmiddelen te verbieden in vergroeningsgewassen. Volgens Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-Akkerbouw, loopt de Green Deal Soja hierdoor gevaar.

De Europese Commissie wil gewasbescherming te verbieden in eiwitgewassen die meetellen voor de vergroening. Vanaf 2017 telt sojabonen mee als vergroeningsgewas. Gewasbescherming is essentieel in die teelt, zegt Van Wenum. “Luizenplagen kunnen behoorlijk huishouden in het gewas en je hebt een effectieve onkruidbestrijding nodig. Zonder gewasbescherming is de teelt een groot risico. Dan moet je biologische sojabonen telen tegen gangbare prijzen.”

'Doorgeslagen gewasbeschermingsfobie'

Van Wenum is blij dat sojabonen voortaan meetelt als vergroeningsgewas. “De verduurzaming van de eiwitproductie is een goede invulling van de vergroening. Die vergroeningspremie is nodig om de sojateelt te laten concurreren met andere teelten. Dat geldt ook voor veldbonen, dat ook meetelt voor de vergroening. LTO en Copa-Cogeca hebben protest aangetekend tegen deze doorgeslagen gewasbeschermingsfobie.”

Begin september sloten coöperatie Agrifirm, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Green Deal Soja. Het doel is om in enkele jaren 10.000 hectare sojabonen te telen in Nederland. Van Wenum: “Het verbod op gewasbescherming in eiwitgewassen voor de vergroening is een gemiste kans voor de Green Deal en voor alle Europese alternatieven voor de grootschalige soja import. 18 lidstaten hebben kritiek op dit voornemen van de Commissie. Nederland zit daar vreemd genoeg niet bij.”

'Soja leunt niet op premie'

Agrifirm deelt de zorgen van Van Wenum over het beleid ten aanzien van gewasbescherming, zegt Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs. “Maar het is niet zo dat dit plan van de Commissie een groot effect gaat hebben op de ontwikkeling van de soja in Nederland. Een boer vindt het een aantrekkelijk gewas of niet. De vergroeningspremie is dan mooie stimulans voor de teler, maar de sojateelt leunt niet op die premie. De Green Deal is breder van opzet. De overheid stimuleert bijvoorbeeld ook de aanschaf van machines via de Vamil & MIA-regeling. Onderzoek wordt gestimuleerd via het topsectorenbeleid. En in het noorden loopt een programma om de opbrengst en kwaliteit van in Nederland geteelde sojabonen te verbeteren.”

Mogelijk ook verbod middelen in vanggewas

De Commissie wil gewasbescherming ook verbieden in vanggewassen. Volgens Van Wenum wordt al weinig gespoten in vanggewassen, maar hij maakt één uitzondering. “Bij de teelt van vanggewassen die aaltjes bestrijden, zoals afrikaantjes, moet je onkruiden kunnen bestrijden die waardplanten zijn voor die aaltjes. Anders heeft de teelt van zo’n aaltjesbestrijder geen zin. De milieuvriendelijke bestrijding van aaltjes voorkomt het gebruik van middelen in vervolgteelten. En afrikaantjes zijn aantrekkelijk als bijengewas. Het is goed om te zien hoe de afrikaantjesteelt na het verbod op metam-natrium een grote vlucht neemt in Nederland. Ook dit is een ondoordacht voornemen van de Commissie.”

Laatste reacties

  • ...............

    Niet gehinderd door enige kennis. Maar de zetel zit wel lekker.

  • ed12345

    Luizen van de soya worden vaak heel efficient bestreden door de lieveheerbeestjes De eerste jaren spoten wij er ook tegen later niet meer als er luizen waren kwamen de herebeestjes er ook Zo veel zelfs dat na enkele goede oogstdagen en er dus in de hele streek weinig soya meer stond was het soms bijna een plaag bij de huizen

  • ed12345

    Wel is soya geen goede competiteur met onkruid onkruid bestrijding moet goed zijn

Of registreer je om te kunnen reageren.