Akkerbouw

Nieuws

Zwermen drones speuren onkruid op

Samenwerkende drones kunnen onkruid op landbouwgrond in kaart brengen en op die manier boeren helpen onkruid te bestrijden.

'Zwermrobotica' verbetert zo de gewasopbrengsten, verwachten onderzoekers van SAGA.

Project SAGA, dat zwermrobotica voor landbouwkundige toepassingen onderzoekt, zal worden gepresenteerd tijdens de Maker Fair, een laagdrempelige technologiebeurs waar groot- en kleinschalige, innovatieve projecten worden getoond aan het grote publiek. Afgelopen weekend was de beurs in Rome.

De technologie van SAGA is gebaseerd op zwermrobotica die drones laat samenwerken bij het monitoren van een veld en het nauwkeurig bepalen van de aanwezigheid van onkruid tussen de gewassen, met behulp van ingebouwde machinecontrole.

Foerageren in specifieke zones

De drones trekken elkaar aan binnen onkruidrijke gebieden, zodat alleen die zones aan een grondige inspectie worden onderworpen. Dit principe is gebaseerd op het gedrag dat zwermen bijen vertonen: die foerageren vooral in de bloemenperken die veel nectar en stuifmeel opleveren.

Op deze manier kan onkruidbestrijding worden beperkt tot de gebieden die dat het meest nodig hebben, wat uiteindelijk zal leiden tot besparingen en een hogere productiviteit. "De toepassing van zwermrobotica binnen de precisielandbouw kan een enorme impact hebben", zegt projectcoördinator Vito Trianni, onderzoeker aan het Italiaanse Instituut van cognitieve wetenschappen en technologieën (ISTC-CNR).

Oplossingen automatiseren

"Roboticahardware wordt steeds goedkoper, en de miniaturisering en capaciteiten van robots worden steeds groter. Hierdoor zullen we binnenkort in staat zijn oplossingen op afzonderlijk plantniveau te automatiseren. Groepen robots kunnen zo worden ingezet op de plekken waar ze het hardst nodig zijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.