Akkerbouw

Nieuws 11 reactieslaatste update:7 okt 2016

LTO: Van Dam liegt over weersverzekering

Staatssecretaris Martijn van Dam liegt over de verzekerbaarheid van gewassen in de brede weersverzekering, zegt LTO-bestuurder Hans Huijbers.

Huijbers reageert op de mededeling van de staatssecretaris in overleg met de Tweede Kamer, dat de schade door regenval en hagel aan gewassen wel verzekerbaar was. Volgens Huijbers is dat aantoonbaar onjuist.

Van Dam debatteerde donderdag met de Tweede Kamer over de nasleep van de zware hagel- en regenval in Zuidoost Nederland in juni van dit jaar. Het was de tweede keer dat de Kamer de staatssecretaris op dit onderwerp bevroeg.

Hans Huijbers, die op de publieke tribune zat bij het overleg, toonde zich na afloop zeer gegriefd over de uitlatingen van de bewindsman. "Hij liegt. Of laat ik in bestuurderstaal zeggen: de informatie die hij verstrekt berust niet op de waarheid."

Huijbers: verzekeraars weigeren bepaalde teelten

De LTO-bestuurder vroeg na afloop van het Kameroverleg aan een van de medewerkers van de staatssecretaris, waarom ze hem onwaarheid laten vertellen. "Ik heb de bewijzen op tafel liggen. Verzekeraars weigeren bepaalde teelten in de brede weersverzekering op te nemen. Het gaat om intensieve vollegrondsteelten als aardbeien en asperges, maar ook om bollen- en boomteelt. En de staatssecretaris zegt hier keihard dat de schade in die teelten wel verzekerbaar was. Dat is niet zo."

Waterschapsbestuurder Ger Driessen van het Waterschap Maas en Peelvallei valt de LTO-bestuurder bij. Driessen baseert zich ook op een rapportage van het advocatenbureau AKD, dat een analyse heeft gemaakt van de brede weersverzekering.

Reactie Van Dam

Een woordvoerder van Van Dam zegt in reactie op de uitlatingen van Huijbers dat de brede weersverzekeringen door de verzekeraars in overleg met de sector worden ontwikkeld. De overheid betaalt voor een groot deel mee aan de premie. "De verzekeraars hebben ons laten weten dat zij voor iedere aanvraag een polis opstellen en zij hebben bijvoorbeeld ook telers van aardbeien, asperges en bollen in hun bestand. Ze geven aan dat bij zeer risicovolle teelten, zoals de boomkwekerij, de premie wel fors hoger zal zijn."

Hoge premies leiden ertoe dat ondernemers zich niet verzekeren, erkent de woordvoerder. "Het is ook te begrijpen dat ondernemers een scherpere keuze maken om al dan niet te verzekeren. Verzekeren is immers een sluitstuk van risicomanagement van een bedrijf."

'Verzekerbaarheid gewassen niet vol te houden'
De Nederlandse weersverzekeraars die een brede weersverzekering aanbieden, doen dat niet voor alle gewassen. Het is niet vol te houden dat oogstschade als gevolg van extreme weersituaties een redelijkerwijs verzekerbaar risico is, aldus een analyse die is gemaakt ter ondersteuning van de inzet van provincies, waterschappen en het landbouwbedrijfsleven.

De verzekeraars hanteren veel uitzonderingen die er in de praktijk toe leiden dat gewassen niet verzekerbaar zijn, aldus de rapportage, die donderdag door waterschapsbestuurder Ger Driessen werd aangehaald.

Voorwaarden in polissen
De rapportage is gemaakt op basis van de voorwaarden die Agriver, Vereinigte Hagel en de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) stellen in de polissen. Volgens de analyse leiden veel polisvoorwaarde ertoe dat schade die rechtstreeks of indirect het gevolg is van hagel of regen niet vergoed wordt. Dat kan zijn door drempelwaarden of een hoog eigen risico, maar ook door eisen aan de omvang van de schade. Er zijn verzekeraars die de uitbetaling afhankelijk maken van de premie-inkomsten. Verzekeraar Agriver stelt daarbij dat het kan afzien van uitkering, als het rijk met een eigen financiële regeling komt.

De analyse concludeert dat van een reële dekking geen sprake is "nu zeer veel risico's van de dekking zijn uitgesloten en er zeer veel onredelijk beperkende voorwaarden worden gesteld".

Laatste reacties

 • Schaap1975

  Laat nu je kracht zien en breng groot in de media, Van Dam verstekt onjuiste info aan de kamer en MOET aftreden. Echt we hebben toch geheel niets aan hem als sector!!!

 • alco1

  Een woordvoerder van van Dam zegt.
  We worden niet serieus genomen blijkt wel.
  Ben benieuwd of dit ook hard gemaakt wordt.

 • wienbemelmans

  deze man heeft nog niks anders gedaan dan tegen werken,wat je met zo iemand
  in de agrarische moet is mij een raadsel gelukkig komen er verkiezingen aan
  hopelijk het hele zootje linkse weg.

 • 344412

  Hopelijk lukt kabinetsformatie snel in Maart, wegwezen Van Dam

 • info36

  Volgens mij zit de VVD ook in dit kabinet. Die zijn net zo erg. Die laten zo'n van Dam toe en zijn gang gaan. Het is 1 grote schande.

 • chila

  van Aartsen was ook VVD landbouwminister, die arrogante kwast !
  Hij beloofde dat er geen varkensbedrijven over de kop zouden gaan ten gevolge van de varkenspest .
  Maar vervolgens wel door zijn wet herstructuering !!!!!!

 • cornelis 22

  En als je nertsenfokker bent weet je inmiddels ook dat de VVD je laat barsten.

 • koestal

  Als je V VD stemt krijg je een PvdA staatssecretaris,de V V D wil z,n vingers niet branden aan landbouw

 • melkveehouder .

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: jaren geleden is LTO gewaarschuwd voor het gedrocht brede weersverzekering. Een instrument, zwaar gesubsidieerd door de overheid, om (falend) overheidsbeleid jurididisch in te dekken. Nieuwe natte natuur, peilverhoging en meanderende beken waarvoor het agrarisch belang ter zijde geschoven werd. De belangen van de natuurclubs prevaleerden boven de boerenbelangen en LTO werd ingezet om de brede weersverzekering bij haar leden onder de aandacht te brengen c.q. te promoten. Speciale informatiebijeenkomsten werden belegd om maar vooral het belang van deze verzekering onder de aandacht te brengen. De boeren zijn bij de bok gedaan!! Is dit onkunde van LTO, of is er sprake van een dubbele agenda bij de belangenbehartiging door politieke invloed? Als Hans Huijbers hierop een passend antwoord kan geven, dan zou ik dat wel kunnen waarderen.

 • Peerke1

  Iemand die in de Politiek openlijk leugens vertelt hoort niet in de Tweede Kamer en hopelijk zal hij dan ook snel aangehouden worden door de sterke arm en achter slot en grendel verdwijnen. Zo niet dan zeg ik alle vertrouwen in de Politiek op.

 • abbas

  Geen van Dam meer. Het geld is er in Brussel maar van Dam doet niks en vertelt onwaarheden aan de kamer. Een uilskuiken. Hij heeft en had niks met boeren.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.