Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

CZAV: najaar beste moment onkruidbestrijding tarwe

Telers van wintertarwe kunnen de onkruidbestrijding het beste uitvoeren in het najaar, na de opkomst van het gewas. Een combinatie van herbiciden heeft de voorkeur, meldt coöperatie CZAV.

De kans op drukking van het gewas is dan het kleinst. Er is een goede onkruidbestrijding haalbaar. En de uiteindelijke opbrengst van de tarwe is het hoogst.

Volgens CZAV is een groot voordeel van deze bestrijdingsstrategie, dat wortelonkruiden beter worden bestreden dan met een voorjaarsbespuiting. De prijs van combinaties van middelen is per hectare niet hoger dan van enkelvoudige toepassingen.

Onkruidbestrijdingsproef

Adviesbureau Cultus heeft een uitgebreide onkruidbestrijdingsproef uitgevoerd in opdracht van leverancier CropSolutions, waar CZAV ook een belang in heeft. In de proef zijn verschillende systemen, middelen en combinaties van middelen met elkaar vergeleken. De onderzoekers keken naar effectiviteit, gewasreactie, opbrengst en persistentie (afbreekbaarheid van het bestrijdingsmiddel). De bestrijding van wortelonkruid in tarwe krijgt veel aandacht, omdat die van belang is voor het gehele bouwplan. Lastige onkruiden zijn duist, straatgras, akkerereprijs en kamille.

Drukkend effect op gewas

In het onderzoek is geen verschil waargenomen in plantaantal tussen de verschillende middelen, of tussen de voor- en na-opkomstbehandelingen. Alle voorjaarstoepassingen laten een meer of minder drukkend effect zien op het gewas. Hoewel de najaarstoepassingen een meeropbrengst lieten zien ten opzichte van voorjaarsbehandeling, trekt CZAV niet de conclusie dat gewasdrukking de lagere opbrengst veroorzaakt.

Onkruidconcurrentie lijkt ook van invloed te zijn. Bij de voorjaarstoepassing concurreert onkruid vanaf het moment van zaaien in het najaar, tot het moment van toepassing in het voorjaar.

Laatste reacties

  • info36

    Afgelopen jaar was er weinig meeropbrengst.

  • propalm

    Indien erin het voorjaar moet gecorrigeerd worden wegens onvoldoende werking kost de onkruidbestrijding vaak bijna het dubbele. Dit is zeker in de zeer droge omstandigheden van dit najaar eer risico. De herbicides toegepast in het najaar hebben nl. bijna allemaal (veel) vocht nodig omdat het vaak bodemherbicides zijn. Dus toch niet te snel conclusies trekken. Indien er naast olie bij de herbicides ook bladbemesting op basis van aminozuren toegevoegd worden, valt de gewasschade in het voorjaar trouwens ook goed mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.