Akkerbouw

Nieuws 1073 x bekeken laatste update:5 okt 2016

CBS: tarwe-oogst 20% lager dan vorig jaar

De Nederlandse tarweoogst van 2016 valt met ruim 1 miljard kilo 20% lager uit dan vorig jaar. Dat komt door 10% areaalkrimp en 10% lagere hectare-opbrengsten. Gemiddeld bracht een hectare tarwe 8,2 ton op.

Dat blijkt uit voorlopige oogstcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De lagere tarweoogst lag in de lijn der verwachting gezien het kleinere areaal en het sombere zomerweer. Het CBS maakt nu duidelijk hoeveel minder het precies is geworden.

Grootste krimp bij zomertarwe

Zomertarwe laat bij tarwe de grootste productiekrimp zien, namelijk 26%. De hectare-opbrengsten groeiden met 1,4% naar 7,1%, maar het areaal daalde fors.

Van alle graangewassen is bij korrelmais de grootste productiedaling waarneembaar: bijna de helft minder dan in 2015. Het areaal was dit seizoen 19% kleiner, maar de grootste boosdoener was de hectare-opbrengst die met nog geen 7 ton ruim 36% lager is uitgevallen. Vorig jaar haalden korrelmaistelers nog bijna 11 ton van een hectare.

De gerstoogst nam met ruim 3% toe naar 237 miljoen kilo. Bij gerst steeg het areaal met ruim 5 procent en daalde de opbrengst per hectare met 2 procent tot 6,9 ton. Dat wintergerst in zwang is, blijkt duidelijk uit de CBS-cijfers. Het beteelde oppervlakte groeide in 2016 met 28%. De opbrengst bleef met 16,3% echter fors achter. De productie komt toch iets boven die van vorig seizoen uit.

Hectareopbrengsten lager dan vorig jaar

De hectareopbrengsten zijn lager dan vorig jaar, maar aangezien deze opbrengsten van granen door de jaren heen vrij continu schommelen, is het langjarig gemiddelde al vele jaren vrij constant.

Of registreer je om te kunnen reageren.