Akkerbouw

Nieuws 14 reacties

Brussel ligt ook dwars bij versoepeling bemesting akkerbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de Europese Commissie er niet van kunnen overtuigen dat hogere gebruiksnormen in de akkerbouw als zogenoemde equivalente maatregel kunnen worden ingevoerd.

De Europese Commissie heeft haar zorg uitgesproken in een zogenoemde gemotiveerde mening. Volgens de procedures die gelden, worden de voorgestelde maatregelen in elk geval een half jaar uitgesteld.

Hogere gebruiksnormen

Van Dam had in Brussel aangemeld dat hij maatregelen wilde nemen voor hogere stikstofgebruiksnormen bij rijenbemesting in mais, hogere stikstofgebruiksnormen bij vervanging van dierlijke mest en verhogen van de stikstof- en/of fosfaat-gebruiksnormen bij bewezen hogere gewasopbrengsten."

Akkerbouw teleurgesteld

Voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) reageert teleurgesteld op het bericht van de staatssecretaris. Hij noemt dit weer een voorbeeld dat het ministerie in Den Haag niet goed in beeld heeft hoe er in Brussel wordt aangekeken tegen dit soort maatregelen. "De indruk die het ministerie ons heeft gegeven is dat het in Brussel wel geregeld zou worden, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht. Maar er lijkt nu toch een structuur te zitten in de verkeerde perceptie in Den Haag van wat ze in Brussel vinden, gezien ook het bericht dat er vorige week kwam." De Jong doelt op het bezwaar vanuit Brussel op de invoering van het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij.

Zorgen om waterkwaliteit

De Jong zegt dat de NAV-leden er op is gewezen dat de regeling nog niet was goedgekeurd. "We hebben steeds gezegd: het is je eigen risico, als je er dit jaar toch al rekening mee houdt."

De Europese Commissie zegt zorgen te hebben over de gevolgen voor de waterkwaliteit. Mogelijk zijn de maatregelen strijdig met de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De staatssecretaris zet er zich voor in om het bezwaar van de Europese Commissie weg te nemen, zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Laatste reacties

 • agrieehollande

  Meer kunstmest betekent meer fossiele brandstof, meer bodemdaling en geen schoner water want bij dat proces worden afvalstoffen in de bodem gepompt. #kringloop denken

 • gertjan1982

  lagere gebruikersnormen betekent minder opbrengst, en er moet wel de volle hoeveelheid aan bestrijdingsmiddelen op.
  dus per kg produkt betekent een lagere gebruikersnorm een zwaardere belasting voor het milieu..

 • huisverkoop

  de helft van de opbrengst en alles vrij telen geeft een veel betere prijs

 • vwgolf

  jongens gewoon mest gebruiken lost alles op, binding van nitraat meer humus dus minder uitpoeling gezondere gewassen enz ,die gasten in Brussel snappen er niets van.

 • alco1

  Ik zou weleens bij zo'n overleg willen zitten.
  Ik denk dat het belangrijkste onderwerp is.
  Hoe doen we net alsof.

 • ...............

  Zou Van Dammetje wel z'n best gedaan hebben. Dat straalt ie niet uit.

 • kraats

  Dit kwam v. Dam wel goed uit; "sorry nederlandse boer, ik heb het geprobeerd maar het is niet gelukt..."
  Lamzak

 • torabora1

  Ook de waterschappen zijn hier debet aan met uitslagen van watermonsters die een vertekend beeld weergeven zodat dit opgevoerd kan worden dat de landbouw de vervuiler is , deze gegevens van de waterschappen belanden ook in Brussel. Men heeft het niet of nauwelijks over riool- water overstorten / atmosferische vervuiling/ zure regen e.d. allemaal het beeld verdraaien en daar hebben onze standsorganisatie LTO ook een grote rol in om dit beeld te corrigeren maar de landbouw is wisselgeld en speelbal. Er is geen respect of belang meer voor de agrarische sector, geen ministerie meer en belangeloze LTO enz. niemand die nog spreekbuis is voor de sector.

 • Bertus Buizer

  Alleen bij voldoende schoon oppervlaktewater kan de otter gedijen. Nu meldde dagblad Trouw op 16 oktober dat in Friesland en Overijssel de meeste otters voorkomen. Landbouwprovincies bij uitstek, zou je zeggen. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4396599/2016/10/16/Aantal-otters-in-Nederland-blijft-groeien.dhtml

  Of hebben waterschappen daar hun stinkende best gedaan? En zou daar mee spelen dat die provincies relatief dun bevolkt zijn en weinig industriële activiteiten hebben? Ons lage land is bovendien het afvoerputje van Europa. Het meeste water in de grote rivieren komt via andere EU-landen. Bij hoog water, dat door de klimaatverandering* steeds vaker voor komt, verloopt de afvoer van oppervlaktewater in sloten, kanalen en beken in sommige provincies minder snel.
  Geeft dat dan ook geen vertekend beeld bij de metingen van de waterkwaliteit? En wordt de landbouw wat betreft de schadelijke eutrofiëring van het oppervlaktewater niet te eenzijdig aangepakt? Denkt Brussel misschien dat zij met de landbouw de dader gepakt heeft, terwijl de echte daders nog vrij rondlopen?

  *Op woensdag 16 november vindt er in Amersfoort een seminar plaats over duurzaam waterbeheer in relatie tot duurzame landbouw. Misschien interessant voor waterschappen en beleidsmakers en voor iedereen die hinder en schade ondervindt van de klimaatverandering. http://www.sustainablefoodsupply.org/seminar-duurzaam-waterbeheer-in-relatie-tot-duurzame-voedsel/

 • agratax(1)

  Bertus Buizer. Als je bevolkingsdichtheid aanname in dezen van belang is, dan zou het wel eens zo kunnen zijn, dat de niet uit het water te filteren medicijnresten in het Noorden v.h. land het laagst zijn en daarmee de otters en hun voedsel de kans van overleven geven. Helaas het waterkwaliteitsonderzoek richt zich op P en N en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw de rest wordt afgedaan als "Jammer maar onvermijdelijk voor de volksgezondheid".

 • glaasje

  Las deze week in de krant dat de waterkwaliteit vooral te lijden heeft van de medicijn resten en viezigheid wat de burgers op het riool storten in de steden.

 • farmer135

  het lijkt er steeds meer op dat van Dam niet capabel is voor zijn functie

 • Bertus Buizer

  'Naar schatting wordt in Nederland per jaar minstens 140 ton geneesmiddelresten via de rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. De hoeveelheid geneesmiddelen is beduidend groter dan de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomt (17 ton), waarvoor veel normoverschrijdingen worden waargenomen. Geneesmiddelen zijn, net als gewasbeschermingsmiddelen, biologisch actieve stoffen.' (Bron: RIVM - 7 okt. 2016) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Zorg_over_geneesmiddelresten_in_oppervlaktewater

  Biologisch actieve stoffen kunnen in de toekomst, mits verzameld in de vorm van natte biomassa, door middel van superkritische vergassing onschadelijk worden gemaakt. Zie: #scarlet_plus op Twitter en http://www.buizeradvies.nl/energie%3ASuperkritische-vergassing-van-rundveedrijfmest-levert-per-kilogram-drogestof-350-liter-gas-op.html

 • weerstand

  Kom op... Vinden jullie een hogere gebruiksnorm dan wél een equivalente maatregel...? Een gebruiksnorm is (volgens de Nitraatrichtlijn, uitsluitend in theorie) bedoeld om te zorgen dat de mestgift is afgestemd op de behoeften van het gewas. Dan kun je (in theorie) toch die normen niet zo maar verhogen of verlagen...?

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.