Akkerbouw

Nieuws

'Intensievere landbouw noodzakelijk'

Om aan de wereldwijde vraag naar voedsel te voldoen, is intensivering in de landbouw noodzakelijk. Dat is de uitkomst van het promotieonderzoek van Sarah Gondelach.

Sarah Gondelach richtte zich tijdens haar promotieonderzoek op de productie en het gebruik van biomassa voor de productie van warmte, elektriciteit, brandstoffen en materialen. Ze keek hierbij vooral naar het verbouwen van biomassa (gewassen) op landbouwgrond en het voorkomen van de gevolgen die dit kan hebben op de voedselproductie en ontbossing elders op de wereld, om toch aan de vraag naar voedsel te kunnen blijven voldoen. Een belangrijke manier om eerdergenoemde gevolgen te voorkomen is intensivering in de landbouw.

Het idee daarachter is dat er land beschikbaar kan komen voor biomassaproductie, als er minder land nodig is voor de productie van voedselgewassen en voor veeteelt door een hogere productie per hectare.

Centrale vraag

De centrale vraag in het proefschrift was in welke mate intensivering mogelijk is in verschillende regio's, welke mogelijkheden voor intensivering er zijn (bijvoorbeeld in termen van duurzaamheid) en hoe deze de potenties en effecten van biomassaproductie beïnvloeden.

Ruime mogelijkheden voor intensivering

De resultaten laten zien dat er in veel regio's nog ruime mogelijkheden zijn voor intensivering en dat op deze manier grote hoeveelheden landbouwgrond vrijgemaakt kunnen worden voor biomassaproductie. Bovendien kunnen de landbouwopbrengsten vaak in relatief korte tijd sterk verbeterd worden, omdat de benodigde technologieën in andere regio's al worden toegepast. Het is wel van groot belang dat landbouwintensivering op een duurzame manier plaatsvindt, bijvoorbeeld door het zo efficiënt mogelijk gebruiken van kunstmest.

Invloed duurzame intensivering op milieueffecten

Het proefschrift laat zien dat duurzame intensivering een positieve invloed kan hebben op de broeikasgasemissies en andere milieu-effecten (waaronder biodiversiteit) van zowel landbouwproductie en de productie van bio-energie en biomaterialen.
Gondelach verdedigt haar onderzoek 29 januari op de Universiteit Utrecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.