Akkerbouw

Nieuws 3252 x bekeken 9 reacties

Akkerbouw wil soepeler vergroeningsregels

De vergroeningsregels moeten anders en de eisen aan akkerranden moeten minder streng; dat zeggen althans belangenbehartigers in de akkerbouwkolom.

De belangenbehartigers in de akkerbouw willen dat de overheid dit jaar de vergroeningsregels aanpast. Voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt de eisen voor de akkerranden te hoog: "In 2015 moest een akkerrand minimaal 30 procent van het vergroeningsareaal beslaan. Dat is te veel. Akkerbouwers kozen daar dan ook weinig voor."

Voorzitter Jaap Haanstra van LTO-Akkerbouw vindt dat een sloot mee moet tellen als landschapselement: "In 2015 telde die alleen mee als er een bloemetjesrand langs ligt. Een sloot op zich is ook een landschapselement."

Equivalentiemaatregelen mestbeleid

Haanstra heeft ook als wens voor 2016 dat de overheid equivalentiemaatregelen invoert in het mestbeleid: "Akkerbouwers moeten meer mineralen kunnen aanvoeren als ze geen onbewerkte dierlijk mest gebruiken, rijenbemesting toepassen in mais of als ze extra mineralen afvoeren via hun gewassen."

'Overheid moet tegenstrijdige regels voorkomen'

De Jong vindt dat de overheid tegenstrijdige regels moet voorkomen: "Gemeenten, provincies en waterschappen maken soms regels die ingaan tegen het landelijke beleid. De noordelijke waterschappen bijvoorbeeld verhogen het waterpeil in het Lauwersmeer. Daar hebben akkerbouwers in het voorjaar last van. Die peilverhoging strookt niet met het rijksbeleid om de productievoorwaarden voor de primaire sector te stimuleren."

'Belangenbehartigers hebben geen invloed op prijzen'

De Jong en Haanstra stellen dat de akkerbouwers het meeste baat hebben bij goede prijzen, maar dat de belangenbehartigers daar geen invloed op hebben. Haanstra: "Dertig jaar geleden onderhandelden de belangenbehartigers in Brussel over de prijzen voor bieten, zetmeelaardappelen en graan. Nu bepaalt de vrije markt de prijzen. Belangenbehartiging houdt nu in dat je de ondernemer faciliteert om te kunnen ondernemen."

Graag importheffingen voor ondersteuning prijzen

De Jong vindt dat de EU importheffingen moet inzetten om prijzen te ondersteunen. "Zo voorkomen we dat de akkerbouw in een varkenscyclus komt van lage en hogere prijzen."

Laatste reacties

 • ejmooiweer1

  Vergroening is vrijwillig. Dit is weer landbouw Laboratorium retoriek voor meer steriele landschappen. De oplossing: 15% overhevelen naar tweede pijler voor boeren die wel gemotiveerd zijn om te vergroenen. De equivalente maatregelen hebben EFA's als teruggedrongen tot 1,5% daadwerkelijke vergroening en landgebruik gericht op ecologie. De 'bloemenrandjes' en eiwitgewassen waren al een vereenvoudiging. Bovendien mag de helft in Collectief verband van maximaal tien boeren uitgevoerd worden dus zo bezien staat een ha heg, houtwal, knotbomen met strookjes gras- of akkerrand voor 40ha aan groenpremies en jaar links 4400 euro. LTO vertegenwoordigers die denken dat we 200mln euro per jaar uit blijven geven aan groenpremies zonder zichtbaar resultaat bewijzen de sector een slechte dienst. Bij een volgende reform wordt de belastingebetaler een dienst bewezen en heel makkelijk gemaakt om 20% te schrappen.

 • g.g

  Er is nogal verschil in waar je je bevindt in Nederland.
  in Twente heb je andere mogelijkheden (langs houtwallen) voor akkerranden dan in mooie akkerbouwgebieden waar geen houtwallen aanwezig zijn.Hier is het verlies per saldo hoger..

 • mtseshuis

  @ejmooiweer: je wilt alleen mooi weer spelen met boerengeld! Het oorspronkelijke geld was bedoeld ter ondersteuning van boeren om de prijzen in de winkel laag te houden, niet voor zgn groene projecten. Als ze met vergroening serieus wat willen moet de vergoeding véél hoger of de lat lager, huidige vergroening leidt tot niks EN TERECHT.
  Doe maar niet zo zielig over die belastingbetaler, want het afgedragen geld naar Brussel komt echt niet terug als de boeren voor de zoveelste keer gekort worden op hun inkomen. Dat geld is door Brusselgeile Haagse politici BLIJVEND geboekt als afdracht en wordt alleen maar MEER ipv minder, dus zorg maar dat er zoveel mogelijk terug komt! De belastingbetaler betaalt geen reet aan de boeren via NL belastinggeld, pieperts!

 • ejmooiweer1

  Beste g.g,
  Een kwestie van schaal, collectiviteit en inventiviteit. Als het saldi van vergroening niet interessant is voor bepaalde gebieden dan zou er wel meer onbenut vergroeningsgeld zijn. De systematiek was simpel en doeltreffend. LTO heeft van meet af aan uitzonderingen en afzwakkingen gepropageerd. Gewasrotatie moest diversificatie worden, 7% 5%, equivalente maatregelen, soya als vergroeningsgewas, gif spuiten in EFA's en als klap op de vuurpijl vooral niet monitoren. Zelfs een vogelakker met stroken meerjarig eiwitgewas (luzerne/rode klaver) en kruidenrijke natuurbraak (gras graan kruidenmengsel) waarbij eiwitgewassen regulier 2,3 of 4 keer per jaar geoogst worden rekening houdend met Veldleeuwerik en natuurbraak die voor de helft na broedseizoen jaarlijks gemaaid en afgevoerd worden komen maar mondjesmaat tot stand. En dan hebben we nog wel een equivalent Veldleeuwerik pakket.

 • ejmooiweer1

  @mtseshuis. Dan heb je het niet helemaal begrepen. Die tijd is voorbij. Publieke diensten voor publiek geld en geen directe inkomenssteun meer. En is het doel van veel ondernemers niet om zo min mogelijk belasting te betalen en dit zo lang mogelijk uit te stellen. Daar zijn nogal wat voorbeelden van in de landbouw. Of is landbouwvrijstelling geen verkapte subsidie? En lenen tegen Euribor met een kleine opslag is ook behoorlijke bankensubsidie. Met elkaar de grondprijs opjagen en dan piepen. Overigens eens dat vergroening verknalt is. Komt doordat we met agrarisch natuurbeheer deels financieren wat al verplicht is met de goede landbouwpraktijken. Akkerrandenbeheer is mooi voorbeeld. Grofweg voor de vergroening 1850 euro per ha per jaar. Kom ik toch weer met de belastingebetaler, die mag voor dezelfde rand na vergroening daar 2200 euro (20ha groenpremies voor 1haEFA) bij optellen om te kunnen concurreren met die belachelijke vanggewassen. Boer niet blij, burger niet blij, fijne agro lobby

 • piethermus1

  @ejmooiweer1
  *particuliere (huiseigenaren) kunnen op dit moment goedkoper lenen dan boeren. Voor ca 2,5 % rente voor 20 jaar. Ondernemers, dus ook boeren zoals akkerbouwers, met doorgaans een groter eigen vermogen (dan menig particulier) tegen marktwaarde lenen duurder.
  * gewassen leggen co2 vast. En daarmee is landbouw naast bosbouw de enige maatschappelijke sector die dat kan. De rest van de belastingbetalers produceren alleen co2 en vervuilen derhalve daardoor per definitie. Kritiek van zij die alleen co2 produceren, dus vervuilers op landbouw is derhalve immoreel. Zij zorgen immers in ergere mate voor klimaatsverandering, waardoor gewassen verzuipen bij weersextremen.
  *etcetera

 • aardappelboer

  Ik pleit ervoor om de vergroeningmaatregelen om te zetten in een toeslag voor elke hectare gewas, immers de gewassen halen co2 uit de lucht en de akkerbouw kan het deels oplossen. @ejmooiweer heeft zeker geen verstand van zaken, lage opslag op euribor??, hij heeft er zekers geeneen anders praat je niet zo dom.

 • piet 5162

  Is het niet handiger om eerst alle braak liggende stukken en landbouwgronden van gemeente s,Landschapsbeheerders-Staatsbosbeheer-Natuurmonumenten vol te zetten met bloemetjes en div,Dan hebben we duizenden HA,Ook dicht bij de bevolking.Dan de premies wij zijn over het jaar gerekent 3 weken bezig met afrastering zetten en onderhouden tegen publiek- mountenbike s-paarden-Auto s-in onze gewassen en dat mogen we allemaal voor noppes en soms nog een grote mond ook doen

 • larryfox2016

  Heb je geprobeerd om leningen te krijgen van banken zonder succes? Dringend geld nodig om uit de schulden te komen? Geld nodig voor uitbreiding of de oprichting van een eigen bedrijf? Hier krijg je een lening van een van de grootste lening van de Britse bedrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: larryfox2016@hotmail.com

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.