Akkerbouw

Nieuws

Opbrengst Bintje kruipt naar meerjarig gemiddelde

Kruishoutem - De opbrengst van Bintje in België blijft ondergemiddeld, maar het verschil met het meerjarig gemiddelde wordt kleiner. Dat meldt het Belgische instituut voor praktijkonderzoek PCA.

De opbrengst van Bintje is sinds vorige monstername van twee weken geleden gestegen met 5 ton per hectare. Hiermee komt de gemiddelde opbrengst van elf proefpercelen na gemiddeld 140 groeidagen op 47,7 ton per hectare, met een spreiding van 39 tot 58 ton per hectare.

De gewichtstoename in de afgelopen twee weken lag op 380 kilo per hectare per dag. Aldus schuift de Bintje-opbrengst iets dichter naar het meerjarig gemiddelde van 50 ton per hectare.
Bij een netto-knolopbrengst van 44 ton per hectare, na aftrek aftrek van misvormde knollen en knollen met groeischeuren, zat medio vorige week het percentage 50 mm-opwaarts op 73 procent. Het onderwatergewicht is wat gedaald. De bakkwaliteit blijft volgens PCA op alle percelen uitstekend.

Felgroene late rassen

Een rondgang in Wallonië laat in het glooiende landschap naast afstervende gewassen ook helgroene percelen van late rassen zien, zoals Fontane en Markies. Op afstand is het onduidelijk of het nou gaat om suikerbieten of aardappelen. De gewassen zijn nog productief en de meest frisse produceren wekelijks nog 5 ton aardappelen erbij. Telers moeten zachtjesaan gaan nadenken over de afweging tussen laten doorgroeien met risico op kwaliteitsverlies en oogstrisico of de gewassen nu doodspuiten.

PCA rept na proefrooïngen van maandag over een groei van 5 ton per hectare over de twee voorafgaande weken. Het onderwatergewicht van Fontane schommelde tussen 360 en 418 gram per 5 kilo. Eén van de elf proefpercelen blijft nog steeds steken op een onderwatergewicht van 336 gram als gevolg van zeer uitbundige loofgroei. Op drie percelen werd wat doorwas in Fontane geconstateerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.