Akkerbouw

Nieuws 5 reacties

Grondbehoefte veehouder nadelig voor akkerbouwer

Doetinchem – De druk op de grond vanuit de melkveehouderij neemt toe. Dat heeft gevolgen voor akkerbouwers die grond ruilen. De verhouding tussen gehuurd en verhuurd land verandert ten nadele van de akkerbouwer.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) publiceerde deze week de 'Wet grondgebonden groei melkveehouderij'. Daarin staat hoeveel grond veehouders nodig hebben voor de groei van hun veestapel.

4.560 hectare extra nodig

Dijksma berekent dat de melkveehouderij daarvoor 4.560 hectare extra grond nodig heeft in de periode 2016 tot en met 2020, naast het al bestaande areaal.

Druk op grond

Akkerbouwers merken de druk op de grond, zegt Upt Hiddema, voorzitter van de LTO-werkgroep Pootaardappelen.

"Grondruil gebeurt vooral in die regio's waar melkvee- en akkerbouwbedrijven bij elkaar liggen. Dan ruilen een veehouder en een akkerbouwer grond met elkaar in een bepaalde verhouding. Die verhouding komt anders te liggen. Veehouders zullen meer grond van de akkerbouwer willen om aan de eisen van de grondgebondenheid te voldoen."

Geen echte huurverhogingen

Hiddema ziet geen echte huurverhogingen bij landhuur. "De huur is afhankelijk van veel meer factoren, zoals grondsoort, kwaliteit van de grond en of je kunt beregenen. Tussen de hoogste en de laagste huur kan wel €1.500 per hectare verschil zitten."

Grondprijzen stijgen wel

Ook Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), ziet geen groot effect. "Maar je ziet wel dat de grondprijzen stijgen door de behoefte aan extra grond vanuit de melkveehouderij. Hogere grondprijzen drijven de huurprijs op."

Laatste reacties

 • info36

  En de zaak maar ontpolderen!

 • boer drenth

  De veehouder kan wel grond nodig hebben ten koste van de landbouwer ,maar dan is wel te hopen dat de melk prijs wat omhoog gaat, anders is het kopen van grond niet in beeld. Ik denk dat momenteel heel wat veehouders al blij zijn dat ze nog overleven kunnen.

 • eenvoudige boer

  Ik zie het nadeel voor de akkerbouwer niet. De veehouder heeft graag extra grond, dus die is er wel bij gebaat om te ruilen met bijv. 10 % extra grond. Op dit moment is er weinig animo bij de veehouders voor deze optie.

 • veldzicht

  Als de melkprijs omhoog gaat, gaat de grondprijs net zo hard mee omhoog.De boeren kijken toch wat ze kunnen betalen.

 • piethermus1

  Als er te veel melk is, door de blijkbaar idiote uitbreidingen de afgelopen tijd, waar amper meer vraag tegenover staat, zal door een lagere prijs de markt weer een evenwicht zoeken. Dit zal resulteren in een stoelendans waarbij de op dat moment toevallig zwaksten afvallen. Ik vraag me dus af of er zo veel meer vraag naar grond komt vanuit de melkveehouderij, omdat deze ook gewoon betaald en gefinancierd moet worden. Ik ben wel benieuwd.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.