Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Waddenfonds investeert in verziltingsprojecten

Leeuwarden – Het Waddenfonds steunt twee onderzoeken op het gebied van verzilting in de landbouw. Door het stijgen van de zeespiegel in de Waddenzee en door bodemdaling krijgt de landbouw in het Waddengebied steeds meer te maken met grondwater dat zout is.

Het Waddenfonds investeert ruim negen ton in het project 'Spaarwater II'. Samen met boeren wordt onderzocht hoe slimmer omgegaan kan worden met zoet water. Dit kan door bijvoorbeeld zoet water ondergronds op te slaan en gebruik te maken van drainagesystemen, zodat het zoete water beter benut wordt. Ook worden irrigatietechnieken getest, die moeten leiden tot een zuinig gebruik van zoet water, met name in de aardappelteelt.

Zes locaties

Het onderzoek van Spaarwater II vindt plaats op zes verschillende locaties in de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland. Plaatselijk worden akkerbouwers nauw bij het onderzoek betrokken. Op die manier leren ze de ontwikkelde technieken tegen verzilting toe te passen op het eigen bedrijf, laat het Waddenfonds weten.

De effecten van de maatregelen zullen niet alleen op bedrijfsniveau maar ook op regionale schaal worden beoordeeld. Spaarwater II gaat eveneens onderzoeken of met ondergrondse opslag van zoet water bepaalde ziekten zoals bruinrot kunnen worden bestreden.

Zilte Aardappelketen

Het Waddenfonds kent ook bijna €355.000 toe aan het project 'Zilte Aardappelketen' in de Waddenregio. Dit project richt zich op een verdere ontwikkeling van de teelt van zilte aardappelen.

"Landbouw is voor de Waddenregio een belangrijke economische sector'', aldus voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds. "Ik ben dan ook erg tevreden dat wij de landbouw kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de verziltingsproblemen waar de landbouw steeds vaker mee te maken krijgt."

Zilte Aardappelketen in de Waddenregio beoogt eveneens de export van de ontwikkelde teelttechnieken te vergroten. Daarbij worden vooral de exportmogelijkheden onderzocht naar gebieden in de wereld die ook te maken hebben met verziltingsproblemen. In Pakistan zijn de eerste proeven gestart, aldus het Waddenfonds.

Laatste reacties

  • agratax2

    Als ik het goed lees, wil men proberen een antwoord te geven op de verzilting. Er wordt niet gesproken over 'Hoe komt het dat de verzilting verergert?' Jaren geleden hoor je niet of nauwelijks over verziltingsproblemen. Als we ons overtollige water zo snel mogelijk blijven afvoeren en ons zoete water uit de bodem blijven pompen, is het antwoord van de natuur Verzilting. De ruimte die ontstaat door zoetwater onttrekking wordt opgevuld met zout water uit diepere lagen of uit zee. Laten we ons eerst buigen over Voorkomen. Want Voorkomen is beter en vermoedelijk goedkoper dan Repareren. Laten we niet bij alle problemen het excuus Klimaat aanwenden, het kan ook zijn dat wij mensen te veel beslag leggen op de zoetwater voorraden of anders gezegd er wonen te veel mensen in Nederland die voor hun bestaan meer zoetwater nodig hebben, dan de natuur (aarde en klimaat) kan leveren zonder gevaar voor verzilting of verdroging.

  • agro1

    lang leve de horizontalediepbronnering. uitputten van de kostbare zoewaterbuffer voor een paar kilo patatten, die amper weg te geven zijn. goed bezig zo. de saudies zijn er net mee gestopt. oudnederlands watermanagement, dus, haha. de oplossingen van gister voor de problemen van morgen. meer overtollig eten produceren aan afbraakprijzen. feed the world an starve.

  • tinus888

    jep en de haringvlietsluizen op een kier

Of registreer je om te kunnen reageren.