Akkerbouw

Nieuws 5014 x bekeken 31 reacties

Steeds minder weidevogels

Den Haag - De afgelopen 24 jaar (1990-2014) zie je een forse afname van het aantal weidevogels, zo meldt het CBS op basis van cijfers van vogelonderzoekbedrijf Sovon.

Sinds de ruilverkaveling gaat het met name slecht met de grutto, tureluur, veldleeuwerik, slobeend en scholekster. De gruttostand is sinds de jaren negentig gehalveerd, de scholekster en de veldeeuwerik zijn met 60 procent afgenomen. Van de kievit en gele kwikstaart zie je na 2000 ook een daling. Nog maar de helft van het aantal grutto's dat er minimaal zou moeten zijn om de populatie stabiel te houden, wordt grootgebracht.

Sovon: "Weidevogels zijn echt aan het verdwijnen uit bepaalde gebieden in Nederland. Je ziet alleen nog hoge aantallen in natuurgebieden."

Als het gaat om terugloop van het aantal weidevogels wordt de intensivering van de landbouw vaak als eerste oorzaak genoemd. Het areaal grasland neemt langzaam af, daar komt maïs voor in de plaats. In maïs hebben vogels, op de kievit na, niets te zoeken.

Niet maaien voor 1 juli

Voor de melkproductie wordt in het voorjaar te veel gemaaid. Effectief voor de vogels is niet maaien voor 1 juli, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit is voor de grutto de enige manier om de populatie weer op peil te krijgen. Om de nesten heen maaien is niet afdoende.

Gevarieerd, kruidenrijk, niet intensief beheerd grasland

De tureluur, de grutto, scholekster en kievit hebben voor voedsel, dekking en rust gevarieerd kruidenrijk grasland dat niet intensief beheerd is nodig. In het veelgebruikte Engels raaigras zit te weinig variatie en het is te dicht van structuur.  
Ook een hoog waterpeil in sloten dat de bodem vochtig houdt voor regenwormen en een beter insectenleven is noodzakelijk.
De veldleeuwerik kan letterlijk zijn ei niet kwijt in de dichte structuur van wintertarwe, ook zijn de akkerranden te klein en te kort gemaaid.

Uitbreiding steden en infrastructuur

Ook door de uitbreiding van steden en infrastructuur is broedgebied van weidevogels verloren gegaan. Sinds 1990 verdween er ruim 150.000 hectare grasland, een daling van ruim 14 procent.
Roofdieren lusten ook wel een vogeltje, maar dit hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor populaties. Wel is de kans dat een jonge vogel wordt gepakt als het gras kort is, groter.

Laatste reacties

 • .....

  En er zijn steeds meer natuurgebieden...........................

 • gh romeijn


  wat denk je van de vos  reiger ooievaar die ruimen meer kuikens op als er dood gemaaid worden

 • Zippie

  Definitie van een natuurgebied.
  Een stuk bos met ...........................niks erin.
  op een paar vossen na dan !!

 • 205795592

  Steeds minder weides volstaat als titel (als gevolg van groene bemoeizucht en nieuwe bouwterreinen voor industrie en woningbouw)

 • karsten


  En ruige mest uitrijden dat bevordert het bodem leven

 • schoenmakers1

  alle mest bevordert het bodemleven, niet alleen ruige mest

 • alco1

  Daar zeg je iets karsten. Vroeger kwam er nog veel stro stalmest op grasland.

 • jan1953

  in het voorjaar los ep het weiland en niet met de zode bemester die trekken ieder nest kapot laat daar lto eens wat aan doen anders toch niks alleen voor de grote bedrijfen

 • h.j

  we hebben nieuwe weidevogels  GANSEN  ik heb er nu al 50 op het land vorigjaar 12  dat zijn er al meer dan ik ooit aan kieviten heb gezien

 • 344412

  'Lusten ook wel een vogeltje' Dassen en vossen vreten hier alles op. Einde weidevogels in de Gelderse Vallei.

 • koestal

  Steeds meer roofdieren en roofvogels ,daar zijn de natuurmensen zuinig op !

 • Tearpoal

  Als nederland in de eerste week van Mei kaalgeschoren(gemaaid) wordt, hoef je natuurlijk geen professor te zijn dat daar een een weidevogel niet tegen bestand is.

 • joohoo

  De gans is de nieuwe weidevogel omdat deze als een van de weinigen  gras eet.
  De rest heeft er niks te zoeken, geen bodemleven is geen insecten  is geen insecteneters.
  De mestnorm is de ontbrekende schakel van de natuurketting ,daar is ook deskundig onderzoek na gedaan!!.
  Nog geen maand geleden bracht sovon naar buiten dat in natuurgebieden geen weidevogels voorkwamen.

 • luiten 66


  We zaten met onze boerderij tegen een natuurgebied,dat er nu ongeveer 30 jaar is.

  Voor het natuurgebied kwam waren er alle soorten weidevogels,nu leven in het

  natuurgebied alleen nog rovers vossen matters buizers enz. De nesten rond de

  boerderij worden leeg geroofd door de beschermde rovers. En de boeren krijgen

   de schuld. Enkele jaren geleden moesten ook wij met de boerderij weg voor de

  natuur. Einde weidevogels.

 • 344412

  Dit voorjaar 5 kievitsnesten op 4 ha nieuw ingezaaid grasland. Bewust niet met zodemester bemest omdat het eerst te nat was en in april dus 5 nesten met 4 eieren zaten. Begin mei 1 kievit met jongen, overal dassen (wroet)sporen en 4 legen nesten. Vervolgens gemaaid, net als 30 jaar geleden. De das is de nieuwe gans, eerst ontkenning en als het te laat is dweilen met de kraan open.

 • EMERGO!

  weidevogels verdwijnen door zodebemester en sleepslang. geen vogel en nest tegen bestand! 30 jaar terug kreeg het nest een stront douche. moeders schudde de kope en spreidde de vleugels en broedde door. nu komt er een snijdend mes en die snijdt het nest in 2 stukken.
  Maaien heeft veel minder invloed dan hier wordt beweerd! in 2013 hadden we een koud, nat en laat voorjaar en maaiden de eerste boeren 25 mei! de meesten echter de week erna! hebben we daarna veel meer weidevogels gezien?? nee!
  en ik herrinner me nog 1987, we maaiden 1 dag voor koninginnedag! en toen hadden we grutto's en kievitten te over!
  We worden bedonderd en voorgelogen door de natuurfreaks en we accepteren het nog ook!

 • J en M

  Sovon hier nog nooit ontmoet!? Vogels zat!

 • trijnie

  Dit is een onderzoek op feiten gebaseerd.

  Maar ontkennen en bagataliseren mag, dat is altijd rustgevend. 

 • DJ-D

  Nou trijnie wat moeten we doen dan? 

 • koeien15

  We moeten beter voor de weidevogels zorgen maar als we vragen wat aan de ganzen populatie te doen is er niemand thuis

 • ...............

  'Ook door de uitbreiding van steden en infrastructuur is broedgebied van weidevogels verloren gegaan. Sinds 1990 verdween er ruim 150.000 hectare grasland, een daling van ruim 14 procent.'

  Denk dat bovenstaande ook wel genoeg zegt.

 • m.nieuweboer

  Sinds er mest in de bodem in ons land in de bodem moet worden geïnjecteerd om de vermeende schade door ammoniak,waardoor het bodemleven wordt vernietigd en de bodem grotendeels zuurstofloos wordt is er geen voedsel meer voor de weidevogels.Als een weidevogel geen voedsel vindt maakt ze geen nest en vertrekt.Als men de tellings tabellen bekijkt zet de achteruitgang van weidevogels zich grotendeels in sinds 1993. En dat terwijl ammoniak geheel niet schadelijk is ,dat is verzonnen.

 • lammetje

  M nieuweboer slaat de spijker op zn kop,
  Sinds het mestinjecteren gaat t bodemleven en ook de weidevogels hard achteruit.
  Laat Sovon eens een staatje maken van de toename van vossen kraaien enz...De Das gaat de komende jaren voor grote problemen zorgen, voor miljoenen overal dassentunnels aangelegd om vervolgens de natuur naar de knoppen te helpen en grote schade in landbouw gewassen, Het woord gans durf ik niet uit te spreken!!!
  Overheid LTO en milieuclubs moeten de hand in eigen boezem steken, die hebben meer vernaggelt dan dat ze zelf denken

 • Peltjes

  Maar willen jullie dan weer bovengronds uitrijden?  Dan krijg je nog meer drek over je heen van de milieu bewuste burger die niet van half febr. tot  eind augustus in de stank wil leven. Ik trouwens ook niet.

 • Frans-Jan


  Ons hele land is gewoon te intensief geworden voor weidevogels.........

 • zwarteweg

  VELE HECTARES AFGEGRAVEN  EN VERSCHRAALD , 
  GROTE GEBIEDEN WAAR GEEN WEIDE VOGEL ZICH WIL OPHOUDEN OMDAT ER GEEN VOEDSEL TE VINDEN IS  
  DE NATUURORGANISATIES WETEN HET TOCH ALLEMAAL ZO GOED 
   NU HET MISLUKT   DE BOEREN WEER DE SHULD GEVEN     • veldbazuin1

  Ooit gehoord van de ooievaar? Die zijn hier in grote getale in het reestdal, veel te veel!! In het voorjaar vreten die de nesten leeg en niet de boeren want er wordt daar niet gemaaid, bemest etc...Geen kieviet meer gezien sinds die grote klepperende krengen je hele huis eronder schijten...we zullen het maar niet over de hoeveelheden stront hebben die de ooievaar produceerd. Let op ik vind het mooi dat er ooievaars zijn maar ... er zijn er nu echt TE veel!!

 • De Waard

  Er komen er in het voorjaar ook steeds minder terug uit het zuiden omdat ze nog steeds bejaagd worden daar.
  Grutto en kievit is een delicatesse in die landen........
  Daar hoor je niemand over.

 • westerwolde

  alles is beschreven door de vorige schrijvers.

  feit is ...........dat er in de toekomst aantal weidevogels niet meer in nederland zullen zijn (levend)


  we zulen ermee moeten doen!!!

 • alco1

  @Emergo. Als ik zode bemest is er nog geen weidevogel te zien.

 • glaasje

  komt van al dat zodebemesten laat het de boeren het zelf regelen dan komt het wel goed met de natuur en vogels.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.