Akkerbouw

Nieuws

Droogte: ontrekkingsverbod oppervlaktewater Brabantse Delta

Breda - Het Waterschap Brabantse Delta stelt nog een onttrekkingsverbod in en wijzigt enkele geldende verboden.

Per 12 augustus geldt een totaalverbod voor:

  • Het gebied begrensd door het Wilhelminakanaal, de Dongevallei en de spoorlijn Breda-Tilburg.

De volgende onttrekkingsverboden wijzigen per 12 augustus van een verbod voor grasland naar een totaalverbod voor het onttrekken van oppervlaktewater:

  • Het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten oosten van de A27.
  • Het stroomgebied van de Aa of Weerijs en de Kleine Beek.
  • De waterloop Aa of Weerijs zelf, met uitzondering van onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten.

Bovengenoemde (stroom)gebieden en watergangen liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk, Oosterhout, Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Breda en Zundert.

De overige onttrekkingsverboden blijven van kracht. De verboden gelden tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden. Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod.

Kans op blauwalg

Door de droogte en hoge temperaturen verhoogt ook de kans op blauwalg. Het waterschap neemt aanvullende maatregelen om dit te voorkomen, door Maaswater bij Oosterhout in te laten in het Mark-Vliet systeem. Dit wordt gecombineerd met zogenaamd schutbedrijf bij Dintelsas: de Manderssluis wordt overdag bediend en staat 's nachts volledig dicht, terwijl deze normaal gesproken open staat. Hierdoor kan het waterschap water sturen en goed verdelen over de Dintel en de Vliet. In gebieden waar peilbesluiten gelden, stelt het waterschap stuwen zo in, dat er vooralsnog voldoende water beschikbaar blijft voor landbouw en natuur.

De situatie liever geografisch in beeld? Bekijk de actuele kaart.

Of registreer je om te kunnen reageren.