Akkerbouw

Nieuws

Dijksma positief over equivalente maatregelen mest

Den Haag - Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma wil het verzoek van LTO Nederland voor drie equivalente maatregelen te treffen in het kader van de mestwetgeving ondersteunen.

"Als de sector zorgt voor een goede wetenschappelijke onderbouwing en borging, gaan wij ermee naar Brussel om alles geregeld te krijgen bij de Europese Commissie", zegt Dijksma tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Gebruiksnormen akkerbouw

In het kader van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn is het mogelijk om onder voorwaarden af te wijken van de generieke gebruiksnormen in de akkerbouw. Hiervoor moet wel wetenschappelijk onderbouwd worden dat dit geen nadelig effect heeft op het milieu.

LTO Nederland stelt drie equivalente maatregelen voor. Het gaat om afwijkende gebruiksnormen bij een hogere dan gemiddelde gewasopbrengst, wijziging van het mestgebruik en rijenbemesting en toepassen van bodemverbeteraars. Wageningen UR heeft deze drie opties onderzocht.

Onderbouwing moet in één rapport van WUR

Dijksma is op zich positief. "Maar dan moet er wel meer onderbouwing zijn dan één rapport van de WUR. Het is belangrijk dat LTO daarvoor zorgt. Bij de equivalente maatregelen geldt dat degene die iets wil, ook zelf de onderbouwing hiervoor moet regelen."

Het rapport over de equivalente maatregelen was voor Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) aanleiding om Dijksma te bevragen waarom ze bij de onderhandelingen in Brussel is uitgegaan van gewasopbrengsten gebaseerd op cijfers uit 2002 en 2006. Geurts zei te hopen dat Dijksma niet met opzet met achterhaalde cijfers naar Brussel is gegaan.

Hogere opbrengst niet automatisch hogere norm

Dijksma ontkent dit en zegt dat de cijfers die gebruikt zijn bij de onderhandelingen op dat moment de best beschikbare waren. "Het lijkt misschien zo alsof we nu iets hebben om het vijfde actieprogramma onderuit te halen omdat de gewasopbrengsten nu hoger zijn. Maar dat is niet zo. We moeten niet vergeten dat hogere gewasopbrengst niet automatisch ook betekent dat de gebruiksnormen omhoog kunnen. De milieunormen voor de nitraatrichtlijn worden niet overal gehaald", aldus Dijksma. Ze zegde wel toe om steeds te zullen kijken of de meest actuele cijfers gebruikt worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.