Akkerbouw

Nieuws 1 reactielaatste update:22 jul 2015

'Boeren kunnen zich wapenen tegen droogte'

Den Bosch – De boeren op Brabantse zandgronden kunnen zich goed wapenen tegen langdurige droogte.

Dat kan door het nemen van bepaalde maatregelen in de bedrijfsvoering, meldt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa).

Stowa was één van de financiers van het project Bufferboeren, dat is uitgevoerd door de ZLTO en het Louis Bolk Instituut. Het project is uitgevoerd nadat het drinkwaterbedrijf Brabant Water aankondigde om in Loosbroek meer grondwater te onttrekken. De boeren daar vrezen dat dan minder grondwater beschikbaar is voor hun gewassen, waardoor die sneller last hebben van droogte.

Droogte-tolerante bedrijfsvoering

Een groep van 24 boeren heeft vier jaar in het project geprobeerd om hun bedrijfsvoering meer droogte-tolerant te maken. Dat deden ze door hydrologische maatregelen te nemen. Zo zorgen stuwen en waterbuffers voor een langere beschikbaarheid van het oppervlaktewater. Peilgestuurde drainage verbetert de benutting van het vocht in de grond. Door het organische-stofgehalte in de bodem te verhogen is de sponswerking van de bodem verbeterd. Dat gebeurde onder andere door de afbraak van organische stof te verlagen door minimale grondbewerking op bouwland toe te passen, en de aanvoer te verhogen via compost en een grotere biomassaproductie. Ook is ervaring opgedaan met bentoniet en kokos om het waterhoudend vermogen van de bodem te verhogen.

Volgens Stowa blijkt uit het project dat een andere bedrijfsvoering boeren minder kwetsbaar maakt voor verdroging.

Eén reactie

  • farmerbn

    Brabant Water betaalt een project en koopt daarmee een positief resultaat. Stowa moet zich schamen.

Of registreer je om te kunnen reageren.