Akkerbouw

Nieuws 1831 x bekeken 1 reactie

Snelle beginontwikkeling cichorei onder vliesdoek

Asten - Door over de pas gezaaide cichorei een vliesdoek te leggen, ontwikkelen de jonge plantjes zich opmerkelijk sneller. Afgelopen jaar werd in De Heen zo 1.500 kilo extra inuline per hectare geoogst. Deze extra opbrengst ging echter op aan de extra kosten.

De minimum kiemingstemperatuur van cichorei is 5 tot 10 graden celsius. De optimum kiemingstemperatuur van ongeveer 25 graden wordt bij het zaaien van de cichorei in maart/april lang niet bereikt. De grondtemperatuur bevindt zich dan veel dichter bij de minimum kiemingstemperatuur. Dit resulteert in een vrij trage opkomst.

Een goede temperatuur is niet alleen van belang voor de kieming en de opkomst, maar ook voor de groei van de bladeren, de toename van het wortelgewicht en het inulinegetal. Door hoge temperaturen tijdens de kiemplantfase vertoont het gewas een snelle opkomst. Hoge temperaturen in het begin van het groeiseizoen zijn dan ook zonder meer gunstig, omdat het gewas dan vroeg het veld dicht heeft en het licht beter benut wordt. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling is dan ook een mogelijkheid de opbrengst te verhogen. Een optie daartoe is het gewas in de eerste weken na het zaaien te bedekken met een vliesdoek.

Dit voorjaar legde akkerbouwer Robert van den Heuvel uit het Limburgse Neeritter als experiment over de helft van een perceel van de pas gezaaide cichorei de eerste negen weken een vliesdoek. Dit om zo teeltvervroeging te realiseren. "Mede door het koude voorjaar zijn de resultaten hiervan verbluffend. We zien een regelmatigere opkomst van het gewas. Het klimaat onder het vliesdoek is warmer en vochtiger, dit uit zich in een veel snellere beginontwikkeling. Door de lage temperaturen dit voorjaar verwacht ik dit jaar een groter verschil in de uiteindelijke opbrengst dan afgelopen jaar. Toen hadden we een warm voorjaar, waardoor de chicorei zich sowieso goed ontwikkelde", zegt Wil Op 't Root, hoofd van Agrarische Dienst van CSV-Covas. Volgens Op 't Root kan het gebruikte vliesdoek zeker twee tot drie keer worden gebruikt. "Dit heeft natuurlijk effect op de extra kosten."

1.500 kilo inuline

Akkerbouwer Hubert Visser uit De Heen, bij Steenbergen, heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een deel (2 hectare) van zijn pas gezaaide cichorei van een vliesdoek voorzien. Afgelopen jaar realiseerde hij met deze, onder vliesdoek geteelde, cichorei een meeropbrengst van circa 1.500 kilo inuline per hectare. "Deze meeropbrengst was net voldoende om de meerkosten te betalen. Probleem vormt de onkruiden. Deze ontwikkelen zich onder het vliesdoek immers ook goed", is de ervaring van Visser.

In tegenstelling tot Op 't Root betwijfelt Visser of door het koude voorjaar dit jaar een groter opbrengstverschil wordt gerealiseerd.

Eén reactie

  • GlySol

    Dit bericht zou over haast alle gewassen kunnen gaan, maar valt of staat met het eindsaldo op de bankrekening. 

Of registreer je om te kunnen reageren.