Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Ovrede over akkers als beschermd dorpsgezicht

Bildtdijken - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het niet eens met de bezwaren die de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) heeft tegen de aanwijzing van de Bildtdijken aan de noordwestkust van Friesland als beschermd dorpsgezicht.

De NAV is teleurgesteld over het besluit van de minister om het bezwaar van de NAV terzijde te leggen.  De bond vindt het onbegrijpelijk en ondemocratisch dat de minister de wens van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neerlegt.

In de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht worden de Bildtdijken samen met de aangrenzende en tussenliggende akkerbouwpercelen betrokken. De NAV is er niet gerust op dat de aanwijzing geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering op de betrokken akkerbouwbedrijven.

De bond blijft op zijn standpunt dat meenemen van het akkerland in de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht lijnrecht indruist tegen het door zowel Rijksoverheid als Provincie Friesland gepropageerde beleid dat boerenbedrijven geen haarbreed in de weg mag worden gelegd. De akkerbouwvakbond overweegt de beslissing van de minister via de rechter aan te vechten.

Laatste reacties

  • piethermus1

    Overheid, politici, bepaalde belangengroeperingen en ambtenaren gedragen zich als een hond die zijn/haar poot optilt. Door tegen hetgeen van de buren is aan te pissen, probeert men zich toe te eigenen wat niet van hen zelf is. Die mentaliteit is onderhand vrij maatschappijbreed aanwezig. Helaas.

  • pinkeltje


    Bij ieder dorp zou verplicht een hoogstamboomgaard moeten liggen waar iedere ochtend en avond door een traditioneel geklede boer en boerin een paar koeien worden gemolken. Looks so nice in the countryside.

Of registreer je om te kunnen reageren.