Akkerbouw

Nieuws

LEI: meer inzicht nodig in bodemkwaliteit

Den Haag – Voor een goed bodembeheer is meer inzicht nodig in de grondkwaliteit. Inzicht in de toestand van een perceel is van belang voor de eigenaar, de gebruiker, maar bijvoorbeeld ook voor een loonwerker die 'schone' percelen eerst wil bewerken en daarna percelen die mogelijk besmet zijn met aaltjes.

Dat stellen onderzoekers van het LEI vast op basis van het Landbouw Economisch Bericht (LEB) dat dinsdag verschijnt. Bij grondkwaliteit gaat het niet alleen om de vruchtbaarheid en het gehalte aan organische stof. Ook de teelthistorie en verschillen in kwaliteit binnen een perceel zijn van belang. Een van de mogelijke opties om gegevens over de kwaliteit van een perceel duidelijk vast te leggen is een soort paspoort voor percelen.

Bodemkwaliteit holt achteruit

De onderzoekers stellen vast dat de kwaliteit van de Nederlandse bodem achteruit holt en de toekomst van de Nederlandse landbouw bedreigt. Er wordt flink geïnvesteerd in het verbeteren van inzicht in bodemkwaliteit en technieken om de bodemkwaliteit te beschermen en verbeteren zoals de introductie van rijpaden en precisietechnieken.

Maar toch wordt slechts een beperkt deel van de beschikbare technieken in de praktijk gebruikt. Er moet een betere afstemming komen tussen korte termijn gebruik van grond, de betaalde huur en de eisen die aan grond worden gesteld.

Bedrijfsoverstijgende kijk op bodembeheer

Onderzoeker Annemarie Breukers pleit niet meteen voor een grondpaspoort, maar meer voor een bedrijfsoverstijgende kijk op bodembeheer en inrichting van het systeem: "Als je prei wil telen, doe dat dan op die percelen die zich daar het best voor lenen, met een pachtprijs die daarmee in lijn is en op een manier zodat het perceel zijn functionaliteit voor de betreffende regio behoudt."

In het huidige systeem krijgt niemand garanties, dus iedereen haalt er voor zichzelf het maximale uit voor de korte termijn. Breukers: "Wil je dit anders organiseren dan is meer transparantie één van de randvoorwaarden en een perceelpaspoort een mogelijke implementatie ervan."

Of registreer je om te kunnen reageren.