Akkerbouw

Nieuws

Brussel wil graancertificering afschaffen

Brussel – De Europese Commissie wil de verplichte certificering van de im- en export van graan afschaffen. Brussel wil zo de administratieve lastendruk verlagen. De lidstaten zijn verdeeld hierover. De certificering vergt veel administratie van bedrijven en overheden. Maar Brussel kan via het afgeven van certificaten ook snel ingrijpen op de graanmarkt als een groot tekort of overschot dreigt.

De Commissie wil de certificering afschaffen, behalve voor graan waarvan de import is gereguleerd via een TRQ-regeling (tariff rate quota) met een verlaagd invoertarief. De certificering geeft inzicht in de export en import van graan, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). "Maar de Commissie vindt dat de informatiesystemen van DG-Douane daarover voldoende informatie leveren. Certificering is dan alleen nog nodig als Brussel een exportsubsidie of importheffing instelt."

Toch zit er wel een verschil in inzichtelijkheid tussen de certificering en de douane-gegevens, stelt een woordvoerder van RVO.nl. "De douanecijfers geven de werkelijke im- en export weer. De certificaten moeten binnen twee tot drie maanden zijn benut en geven dus een inkijkje in wat er de komende maanden gaat gebeuren."

Het Nederlandse Comité van Graanhandelaren is voorstander van het afschaffen van de certificering buiten de TRQ-quota, zegt voorzitter Matthé Vermeulen. "De import- en exportgegevens komen dan wel op een andere manier beschikbaar. De certificering vergt veel administratie. Afschaffing maakt de handel gemakkelijker. Wat betreft de TRQ-quota willen we dat die bij DG-Agri blijft. DG-Agri hanteert een systeem van inschrijving gevolgd door een toewijzing. DG-Douane handelt de aanvragen af in volgorde van binnenkomst. Dan weet je als handelaar nooit van tevoren of er nog ruimte is binnen de TRQ-quota."

De certificering houdt in dat een bedrijf dat graan wil importeren of exporteren dat moet aanvragen bij de overheid. In Nederland is dat RVO.nl. Die meldt de aanvraag in Brussel. Als de Europese Commissie niet binnen twee dagen reageert, is het certificaat automatisch toegekend. De douane stempelt het certificaat af bij de import of export van de partij graan en stuurt het certificaat terug naar RVO.nl. Die betaalt dan de borgstelling terug. Die bedraagt €1 per ton graan en moet worden betaald bij de aanvraag. Het certificaat vervalt aan het einde van de maand van aanvraag plus twee maanden. Als het binnen die drie maanden niet is benut of teruggestuurd, is het bedrijf de borgstelling kwijt.

De EU schaftte jaren geleden de certificering van de im- en export van vlees en zuivel af. Toen wilde een meerderheid van de lidstaten die wel behouden voor graan vanwege de spilfunctie. Zonder graan, geen vlees en zuivel. In 2010 schafte Brussel de graaninterventieregeling vrijwel volledig af. Dat maakt volgens een aantal lidstaten de verplichte certificering overbodig. Ook Nederland is voorstander van de afschaffing van de graancertificering buiten de TRQ-quota. Andere lidstaten willen de graancertificering behouden. Het geeft Brussel de mogelijkheid snel in te grijpen als er sprake is van een tekort of overschot aan graan, doordat Brussel dan geen of minder certificaten toekent. Het huidige systeem van importheffingen en exportsubsidies volstaat veel minder, omdat de heffingen zijn gebonden aan rekenregels en afspraken die zijn gemaakt met de Wereldhandelsorganisatie WTO.

Of registreer je om te kunnen reageren.