Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Boeren vragen om meer maatwerk in bemesting

Lage Zwaluwe - Meer maatwerk in de mestwetgeving is wat akkerbouwers nodig hebben voor bodemvruchtbaarheid. Dat bleek op het Boerenforum met staatssecretaris Sharon Dijksma, dat maandag bij akkerbouwer Kees Segeren in het West-Brabantse Lage Zwaluwe werd gehouden.

Er is een mismatch tussen de kennis in de boerenpraktijk en de vertaling daarvan in het overheidsbeleid. Dat concluderen deelnemers aan het Boerenforum over bodemvruchtbaarheid. Die mismatch op het gebied van toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest wordt in de plantaardige sector breed gevoeld.

Gezeten op een kring van hooibalen ging staatssecretaris Sharon Dijksma in gesprek met ruim dertig akkerbouwers en melkveehouders over de bodemvruchtbaarheid. Over de oorzaak van de mismatch is verschil van mening. Dijksma zegt dat generieke regelgeving nodig is. "Mestregelgeving is bijna ondoenlijk om te handhaven. Zodra we ruimte geven, kruipen mensen die het slecht menen onder de regelgeving uit."

Volgens akkerbouwer en ZLTO-bestuurder Adri Bossers is de neiging er onderuit te kruipen juist een gevolg van onlogische regels. "Dan gaan mensen zoeken ook naar ongeoorloofde mogelijkheden om de productiviteit van hun grond op peil te houden. Ik wil dat niet goedpraten, maar het is wel begrijpelijk." Dijksma: "Die mensen verpesten het dan wel voor de rest." Bossers: "Het is ook een kwestie van draagvlak creëren. Waarom kan er niet meer ruimte voor maatwerk in de bemesting komen?"
Opvallend tijdens het hooibalengesprek is hoezeer ook gangbare boeren en hun adviseurs de bodem zien als een uiterst complex levend organisme dat met zorg 'gevoerd' en behandeld moet worden om ook op de lange termijn productief te blijven. Staatssecretaris Dijksma toonde zich na afloop aangenaam verrast over de kennis die hierover op boerenbedrijven wordt ontwikkeld. "Ik heb alleen het idee dat er onvoldoende wordt uitgewisseld. Dat kan beter. De overheid kan daar ook een rol in spelen."

Laatste reacties

 • DJ-D

  Kennis bij de boeren zit wel aardig goed. De overheid moet niet vertrouwen op de kennis van de zogenaamde 'Diederik Stapel' wetenschappers. 

 • joohoo

  Pas maar op straks krijgen de neonicotines nog de schuld van vogelsterfte.
  Het weg halen van voedingsstoffen voor de bodem heeft  enorme bijeffecten op de flora en fauna, dit slaat terug op de voedsel voorziening en veiligheid.
  In de lanbouw zelf zit enorm veel kennis over de bodem.
  Het is de overheid niet gelukt om de echte wetenschap te scheiden van de klaplopers of zichzelf naar voren schuiven de deskundigen; prachtige verhalen over carieres en opleidingen en als je het goed na leest opleiding niet afgemaakt;.
  Dit gestuntel van dijksma gaat mensenlevens kosten, in welke vorm mag ze zelf bepalen .
  Meststoffen die zijn ontstaan door scheiding of indikking hebben sterk afwijkend gehaltes met gevolg een gewas dat ongeschikt of zefs levensgevaarlijk is voor veevoer het is mij een raadsel waarom ze wel voor humane consumptie mogen worden geoogst???.

Of registreer je om te kunnen reageren.