Akkerbouw

Nieuws 4 reacties

Beperkingen reduceren gebruik metam-natrium

Den Haag – Het areaal grond dat is ontsmet met metam-natrium is minimaal 90 procent gekrompen. Dat komt door de gebruiksvoorschriften die gelden sinds augustus vorig jaar.

Er geldt een bufferzone van minimaal 150 meter tussen het ontsmette perceel en verblijfsplaatsen van mensen. Het perceel moet na de ontsmetting met metam-natrium minstens veertien dagen zijn afgedekt met VIF-folie. Het middel moet op minstens 20 centimeter diepte worden ingebracht. Er mag maximaal 1 hectare tegelijk worden ontsmet, met minimaal 150 meter afstand tussen ontsmette percelen. De laatste eis is het lastigste, zegt gewasbeschermingspecialist Jaap van Wenum van LTO. "We snappen dat de overheid regels opstelt voor het gebruik van metam-natrium. Maar de eis van 1 hectare is in de praktijk bijna onwerkbaar. Het areaal ontsmette grond met metam-natrium is met meer dan 90 procent gekrompen naar hooguit een paar honderd hectare."

Het valt Van Wenum op dat andere EU-lidstaten veel soepeler omgaan met grondontsmettingsmiddelen. "In Nederland is Basamid verboden sinds juni 2014. Denemarken heeft het gebruik onlangs weer toegelaten. België staat weer grondontsmettingsmiddelen toe voor de aardbeienteelt. We begrijpen dat de overheid de volksgezondheid wil beschermen. Maar zo ontstaat wel een ongelijk speelveld in de EU. Want de alternatieven voor een chemische ontsmetting, zoals biologische grondontsmetting met groenbemesters, biofumigatie of bodemresetting, staan nog in de kinderschoenen en zijn veel duurder."

Laatste reacties

 • ikkethuis

  Met bepaalde soorten zijn wij gestopt, omdat dit onmogelijk te telen is zonder zuivere grond. Nu dreigt het hoge BTW tarief weer voor de sierteelt.
  Dit kabinetmaakt het wel erg lastig.

 • trijnie

  Gezondheid gaat boven alles.

 • schoenmakers1

  trijnie, weet je dat je ook ziek kunt worden van onzinnige regelgeving

 • 205795592

  @ Trijnie
  Ga je de biofumigatie dan ook klasseren onder je slogan? (biofumigatie is het inwerken van verhakselde plantendelen)  Deze verhakselde planten produceren zogenaamde thiocyanaten, allemaal natuurlijk uiteraard want het komt uit de natuur via planten, uiteindelijk in de grond en zo wordt op natuurlijke wijze dezelfde chemische stof nl. metam natrium geproduceerd die dezelfde chemische-biologische werking heeft  nl. het vernietigen van allerlei ziekten en plagen weliswaar via een (planten)omweg.
  Of kan dit dan wel?
  Ben je dan niet hypocriet als je zegt: de natuur produceert een giftige stof die ik accepteer, maar je mag dezelfde chemische stof niet gebruiken via een bespuitingstoepassing?

Of registreer je om te kunnen reageren.