Akkerbouw

Nieuws 4230 x bekeken 18 reacties

Waterschap: pas op met middelen

Doetinchem – Het Waterschap Rijn en IJssel roept op om zorgvuldiger om te gaan met bestrijdingsmiddelen.

"Uit de laatste controles van het waterschap blijkt dat er nog veel gewassen en onkruid worden bespoten in de spuitvrije zones langs sloten en beken. Dit is verboden, omdat de giftige stoffen uit de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden en schadelijk zijn voor dieren en planten."

In mei en april zijn vooralsnog acht boetes uitgedeeld, evenveel als in heel teeltseizoen 2014. Het waterschap wil dit tij keren door extra controles uit te voeren en mensen bewust te laten worden van de gevolgen voor de natuur.

Laatste reacties

 • r.m.dubbeld

  Men mag toch aannemen dat de hedendaagse landbouwer iets meer achtergrond heeft dan die van een jaar of veertig geleden! Toen speelde dat probleem al ca 25 jaar .De nazaten van de toenmalige landbouwers weten daar waarschijnlijk veel meer van , want t.g.v. de toenmalige bestrijdingsmiddelen werden de meeste landbouwers niet veel ouder dan 50 zeg 55 jaar ! Ook hier faalt de handhaving en doet men maar , jammer , word wakker a.u.b.

 • fa. de Graaf


  Ik hoop dat meneer Dubbeld meer achtergrond heeft dan in zijn reactie die de plank totaal misslaat. De Agrari'ers werden echt wel ouder in de 20 ste eeuw. Die in de 19 eeuw gebruikten nog geen middelen en moesten hard en zwaar handwerk doen net zoals voor de oorlog.Zodra het over middelen gaat dan is elke realiteit weg en verzand de discussie in een loopgraven oorlog tussen voor en tegenstanders.

 • Henk Tennekes

  #1 De boeren treft geen blaam als zij volgens voorschrift met goedgekeurde middelen werken. Overheidsinstanties zoals het Ctgb laten echter middelen toe waar niet mee te werken valt zonder het milieu in gevaar te brengen. Zo worden middelen toegelaten die in hoge mate oplosbaar zijn in water en gemakkelijk uit- en afgespoeld worden naar het grond- en oppervlaktewater. Als we duurzame landbouw willen nastreven moet de bezem door deze instantie. Het is onverteerbaar dat boeren worden opgezadeld met de gevolgen van incompetentie van hooggeleerde heren.                          

 • alco1

  Zo zo Tennekes. En nu nog alternatieven noemen waar mee te werken is. 

 • Wilcooo

  zou wel eens willen weten wat de controles nu aangeven als er met de apperatuur van toen nu word gemonsterd denk dat er niks aantoonbaar is vandaag de dag vinden ze al bij wijze van al een suikerklontje in een kanaal

 • Broes

  Zou niet alleen een boete uitgedeeld moeten worden maar ook meteen de spuitlicentie ingetrokken?

 • agratax2

  Laat de boeren nu eens een ZERO emissie systeem op hun spuiit bouwen, hiermee kan ook bij wind worden gespoten en ca. 25 % middel worden bespaard. Door Waterschappen is het 'Wingssprayer' systeem getest en als ZERO emissie betiteld. 

 • r.m.dubbeld

  Reactie op fa. de Graaf , ik heb het niet gehad over de eerste helft van de 20ste eeuw , maar over de periode van 1950 tot 1975 ,daar in de 50er jaren iedereen probeerde op de markt te komen met bestrijdingsmiddelen zo ook Shell Pernis en men was alleen maar geïnteresseerd in marktmacht ,hetgeen in deze sector door Shell verloren is ! Iedereen die oplette zag in de omgeving van Rotterdam de tuinders onbeschermd sproeien !

 • henkgrootens

  Berichtgeving is onduidelijk. Gaat het hier om het niet gebruiken van 90% drifreducerende spuitdoppen of kantdoppen in de 14 meter brede spuitvrije zone of spuiten in de laatste meter teelvrije zone. Volgens mij mag je nog steeds in die laatste meter pleksgewijs  onkruid bestrijden. Wordt vaak uitgelegd als met handspuit maar 3 meter met veldspuit is ook pleksgewijs.

 • Ishtar

  Veel vaker controleren, en hogere boetes.
  Als boeren niet professioneel kunnen werken, dan maar per overtreding 100.000 euro boete.
  We hebben waterschappen in elke provincie.
  Het is belangrijk voor een land dat het water schoon is, en de vervuiler betaald.
  Dus elke maand, van elke provinicie een rapport met waarden en controles.
  Ook voor een land is het belangrijk dat het schoon is...... komende maand gaat olv onze 'çhristelijke'vrienden van de cda het statiegeld eraf op platic.
  AH en CBL zit achter de lobby, bizar gewoon, maar goed, boeren stemmen op de cda, en dus krijgen jullie waarschijnlijk meer rommel op jullie gronden.........
  Elke maand ook een rapport van elke provincie over schone lucht.
  Elke maand ook een rapport van elke provincie over vruchtbare grond.(dus niet aub alles kapot spuiten met kankerverwekkende glysofaat).
  Elke maand ook een rapport van elke provincie over natuur en biodiversiteit.
  Zo komen we dan nog eens ergens met de samenleving.

 • juur

  De oude middelen waren  gifteger als nu. Door zorgvuldig te werken hebben we er geen nadeel van ondervonden. Maar een buitenstaander weet het altijd beter.

 • Venstra

  Ja hier waren ook wel aardappeltelers die zelf ook gewoon onder dat spul zaten, en sommige werden ook niet zo oud klopt.

 • agratax2

  Ik lees hoofdzakelijk reacties, gericht tegen bestrijdingsmiddelen of tegen gebruik van bepaalde middelen. Dit zal de landbouw op termijn de das om doen, waarom zijn er nauwelijks reacties die aangeven hoe we wel tot een gebruik van GWB kunnen komen zonder drift en niet alleen drif beperking langs de sloot. We moeten ons er van bewust zijn, dat drift zich niet beperkt tot enkele meters van de sloot, drift kan honderden meters ver drijven, dus drift ontstaan midden op het veld, kan ook de sloot bereiken.

 • klaasmeijaard

  agratax2  schrijft  'Door Waterschappen is het 'Wingssprayer' systeem getest en als ZERO emissie betiteld.  '
  zou u mij deze rapporten kunnen  mailen?
  klaasmeijaard@hotmail.com 
  of als u dat niet kan wilt u dan geen dwaze dingen zeggen.
  Ik heb wingspraying op mijn spuitmachiene zitten en kan u verzekeren dat 0 drift alleen mogelijk is als hij stil in de schuur staat.
  Maar dat neemt niet weg dat ik uw pleidooi voor drift reductie onderschrijf.

 • Jan-Zonderland

  Ik voel me als boer zijnde en als producent van eerste levensbehoeften voor vele (niet boer zijnde) mensen, onderhand aandig in de hoek getrapt door de talloze wereldverbeterende moraalridders die menen ons te moeten dwingen dingen te doen die zij denken die goed voor ons zijn. Er zitten veel te veel (onproductieve) mensen op allerlei kantoren van allerlei instanties de hele dag maar achter hun scherm dingen te bedenken waarmee men zichzelf belangrijk wil laten zijn. Nu weer zo'n waterschap wat weeer wat roept zonder met harde feiten te komen. Ja, meer boetes uitgedeeld tot zover dit jaar. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Als je elke auto gaat controleren op snelheid dan worden er ook meer boetes uitgedeeld. Ik zou zeggen, moraalridders, Ishtar en Agratax voorop, verbeter de wereld en begin bij uzelf: ZERO vervuiling!!! Dus geen auto meer rijden, niet meer vliegen, geen industrieel geproduceerde artikelen gebruiken, terug naar de oertijd jullie. Dan heb je recht van spreken om anderen te wijzen op hun ' vervuilende' activiteiten. En anders: STOP MET BIJTEN IN DE HAND DIE U VOEDT!

 • piethermus1

  Stel ik spuit als eenling met trekker en spuit 2 liter middel per hectare. Er komt maar een zeer beperkt deel door drift niet op het gewas . En daarvan komt het grootste deel dan elders op een perceel en slechts een minimaal deel in de sloot. Hoeveel zal er echt in de slot komen door drift? 20 ml?, 2 ml?, 0,2 ml? 0,02 ml? Wel na blijven denken is mijn devies. En op basis van feiten en niet op basis van wensdenken.
  Hoeveel komt er aan fijn stof van de vele vervuilende auto's, vrachtauto's etcetera in de sloot? Ik wil me niet (geheel) schoonpraten, maar ik wil ook niet met onzin meepraten.
  Ik geloof niet zo in dit soort van heksenjachten en razziapraktijken. 

 • trijnie

  Jan Zonderland, jammer genoeg moet het waterschap wel controleren en als ze de ogen open hadden gehad hadden ze heel wat meer boetes kunnen uitdelen want dit spuiten langs de sloten gebeurt op veel percelen. Ze blijven hooguit een halve meter bij de sloot weg.

 • casecs

  vorige week nog een handhaver gehad van vechtstromen en die zei dat de boeren dit jaar goed bezig waren en dat de burgers meer overtredingen zijn begaan, en langs watergangen mag je rustig spuiten mits je 90% driftarme doppen plus kantdop hebt en minder als 1 bar druk spuit zo zei deze handhaver  dan mag je tot 1 meter uit de sloot spuiten, dus wees ook duidelijker waterschap rijn en ijssel!!!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.