Akkerbouw

Nieuws 2431 x bekeken

Telers lopen 1,5 ton suiker per hectare mis

Dinteloord – Suikerbietentelers in het Noord- en Zuidoosten stevenen af op een suikeropbrengst die ongeveer 1,5 ton lager ligt dan bij telers die vroeg hebben gezaaid. Dat blijkt uit gegevens van Suiker Unie.

De verschillen tussen vroeg en laat gezaaide suikerbieten worden zichtbaar nu de percelen groen kleuren. Suikerbieten die op 20 maart zijn gezaaid, leveren gemiddeld 1,5 ton suiker meer per hectare dan bieten waarvan het zaad op 20 april de grond in ging. Daarop wijst het groeimodel van Suiker Unie. Dat verschil is normaal. Bijzonder aan dit teeltseizoen zijn de verschillen tussen de gemiddelde zaaidata in de Nederlandse teeltgebieden. Later zaaien had vooral plaats in het Noord- en Zuidoosten.

Hoewel de gemiddelde zaaidatum op 4 april uitkwam, zaaiden Zeeuws-Vlaamse bietentelers gemiddeld op 21 maart en collega's op het Noordelijk zand en veen pas op 11 april. "Dat zijn grote verschillen", zegt Pieter Brooijmans, manager agrarische dienst bij Suiker Unie. "Groter dan we gewend zijn."

Ook Zuidoostelijke bietentelers zaaiden gemiddeld op 11 april. Flevoland (24 maart) en de Noordoostpolder (6 april) zitten er tussenin.

De verschillen zijn enerzijds veroorzaakt door de weersomstandigheden, waardoor telers op lichte gronden later aan de slag konden. Anderzijds noopte de korstvorming veel akkerbouwers tot overzaaien en daarmee dus een teeltvertraging. Het accent hiervan ligt in het Noordoosten. "Ruim 3 procent van het areaal is overgezaaid, meer dan normaal. As het je treft, is dat dus een vorm van schade. Niet alleen vanwege de gemiste groei, maar ook omdat je extra kosten moet maken."

Bietentelers kunnen online via Unitip hun eigen situatie berekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.