Akkerbouw

Nieuws

Pootgoedtelers kiezen steeds meer voor hogere klassen

Pootgoedtelers kiezen steeds meer voor de hogere klassen. Het aandeel S en SE in de aangifte pootaardappelen stijgt al zes jaar.

Dit jaar beslaan de klassen S en SE voor het eerst meer dan de helft van het pootgoedareaal. Terwijl het pootgoedareaal als geheel ook flink groeit.

40.121 hectare

Volgens de keuringsdienst NAK hebben de telers dit jaar 40.121 hectare pootaardappelen aangemeld voor de keuring. Daarvan valt 10.499 hectare in de S-klasse (26,1 procent), mits het pootgoed niet wordt afgekeurd of in klasse verlaagd. De SE-klasse omvat 9.935 hectare (24,8 procent). Samen beslaan de beide klassen 50,9 procent van het aangemelde pootgoedareaal.

Risico

Dat is aanmerkelijk meer dan een decennium terug. In 2005 teelde Nederland met 38.685 hectare een vergelijkbaar pootgoedareaal. Toen had 11.610 hectare als hoogst haalbare classificatie S of SE. Dat is een aandeel van 30 procent. De hogere klassen brengen meer geld op dan de klassen E, A of C. Maar er is meer risico op klasseverlaging vanwege de strengere keuringsnormen. Het grootste aandeel bestaat nog altijd uit klasse E met een aandeel van 44,3 procent. Maar dat loopt terug met de groei van de hoogste klassen. In 2005 was nog 56,8 procent van het areaal pootaardappelen bestemd om klasse E te worden.

Groei

Het totale pootgoedareaal groeit dit jaar met 3,9 procent. Dat is de grootste jaarlijkse groei in tien jaar. Het is niet de grootste schommeling. Die deed zich voor in 2006. Toen kromp het areaal met 6,4 procent, na de dramatisch lage pootgoedprijzen van de teeltjaren 2004 en 20005.

Of registreer je om te kunnen reageren.