Akkerbouw

Nieuws

Aardappelvoorraad bij VTA bijna helft hoofdoogst

Noordhoek - De aardappelen telende leden van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) hadden medio april nog bijna de helft van hun oogst in de schuur liggen, te weten 45,9 procent.

Dat bleek uit de derde en laatste van de in ieder seizoen verrichte voorraadinventarisaties van VTA bij een vaste, representatieve groep van de leden. Van de voorraad was bijna viervijfde deel (78 procent) al verkocht. Ten opzichte van voorgaande jaren is er uitgedrukt in percentage van de hoofdoogst nog erg veel over. Dat geldt zowel de vrije al de al verkochte aardappelen.

De aardappeloogst van 2014 was echter bijzonder groot, ook bij de VTA-telers. Die hadden weliswaar een procent minder areaal benut voor aardappelen, maar hebben een forse hectareopbrengst à 58,3 ton per hectare binnengehaald, rekening houdend met 8,5 procent tarra. VTA schat de stijging van de opbrengst ten opzichte van de oogst 2013 op 9 procent. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit de inventarisatie naar voren kwam dat de totale voorraad hoger is dan het vijfjarig gemiddelde. De nog vrij verkoopbare voorraad is iets lager dan het vijfjarig gemiddelde. Uitgaande van de opbrengstgegevens en de opgegeven percentages al geleverde en nog in opslag liggende aardappelen is het restant in de schuren circa 40 procent groter dan medio april vorig jaar. Het verschil betreft vrijwel geheel de categorie al verkochte dan wel vastgelegde aardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.