Akkerbouw

Nieuws

Stichting PVM opgericht tegen chitwoodi

Den Haag - De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de LTO-vakgroep Pootaardappelen, de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) en de landelijke werkgroep chitwoodi hebben de Stichting Pootgoed Versterkende Maatregelen (PVM) opgericht.

Deze stichting wil via allerlei maatregelen proberen de chitwoodiproblemen aan te pakken, het aantal chitwoodicirkels verkleinen en de quarantainestatus rond chitwoodi op termijn mogelijk op te heffen. Om dat alles te kunnen realiseren is een stichting opgericht, omdat er anders geen houvast is om dat uit te kunnen voeren, vertelt Upt Hiddema, voorzitter van de LTO-vakgroep pootaardappelen. Het is enigszins vergelijkbaar met de Stichting TBM, die de pootgoedvermeerdering van zetmeelaardappelen reguleert.

In het huidige beleid voert keuringsdienst NAK voor alle pootgoed na de teelt en voor de afzet een visuele partijbeoordeling uit. Pootgoed afkomstig van percelen binnen de chitwoodi-cirkels moeten daarnaast ook verplicht worden onderworpen aan een PCR-toets op aanwezigheid van chitwoodi. Dit frustreert telers die binnen de cirkels vallen. Want hoewel de percelen binnen de cirkels vallen, is het goed mogelijk dat op die betreffende percelen geen chitwoodi voorkomt. De PCR-toets kost geld en leidt tot vertraging bij afleveren.

Grondbemonstering alternatief voor PCR-toets

De stichting gaat daarom onderzoeken of pootgoedtelers die hun pootgoedpercelen binnen de chitwoodi-cirkels intensief laten bemonsteren vóór de teelt, en waarbij het aaltje niet aangetroffen wordt, vrijgesteld kunnen worden van de PCR-toets bij afleveren. Bij Wageningen Universiteit heeft de stichting de onderzoeksvraag uitgezet te onderzoeken welke bemonstering zodanig intensief en waterdicht is, dat het een aanvaardbaar alternatief kan zijn voor de PCR-toets achteraf.

De NAK en de NAO gaan Wageningen Universiteit bijstaan. Pootgoed van percelen binnen chitwoodi-cirkels die aantoonbaar vrij zijn chitwoodi, zouden dan dezelfde partijbeoordeling krijgen als pootgoed buiten de chitwoodi-cirkels. ,,Belangrijke voorwaarde is dus dat de bemonsteringsmethode betrouwbaar is, anders gaat de NVWA er niet mee akkoord", stelt Hiddema.

Meer inzicht in verspreiding chitwoodi

De stichting verwacht met deze perceelsbemonstering meer inzicht te krijgen in de verspreiding van chitwoodi. Bemonstering en uitslag worden binnen de stichting geanonimiseerd. ,,Dit is een eerste aanzet. Stel dat het door deze en allerlei aanvullende teeltmaatregelen, zoals de teelt van resistente groenbemesters en niet telen van waardplanten lukt het aantal chitwoodi-besmettingen en cirkels structureel terug te dringen, dan zou Nederland in Brussel kunnen aankaarten de quaraintainestatus voor chitwoodi af te schaffen," aldus Hiddema. Zover is het echter nog lang niet. Afgelopen jaar heeft de NVWA het aantal cirkels met 12 uitgebreid tot 56. Dat aantal moet eerst omlaag.

Of registreer je om te kunnen reageren.