Akkerbouw

Nieuws

Geen Farm Saved Seed voor vergroening

Gouda - Voor de teelt van vanggewassen in het kader van de vergroening in het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is gebruik van eigen geteeld zaaizaad onder de Farm Saved Seed-regeling niet mogelijk.

Dat meldt Plantum, de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Met kwekersrecht beschermde rassen mogen niet zonder toestemming van de kwekersrechthouder worden vermeerderd. De enige uitzondering hierop vormt het gebruik van Farm Saved Seed (FSS) van beschermde graan- en aardappelrassen. Een deel van de oogst van deze gewassen mag achtergehouden worden als uitgangsmateriaal voor een volgende teelt. Voorwaarden hiervoor zijn dat dit voor 15 mei bij Plantum gemeld wordt, een vergoeding wordt afgedragen en het uitgangsmateriaal uitsluitend op eigen bedrijf gebruikt wordt.

In de voorwaarden voor de teelt van vergroeningsgewassen om aan de eisen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid te voldoen, is opgenomen dat telers eigen geproduceerd zaaizaad mogen gebruiken. De beperking is echter dat daarvoor eigenlijk alleen vrije rassen van gewassen uit de generieke lijst gebruikt kunnen worden. De keus in groenbemesters waarvan zelf zaad geproduceerd mag worden, is daardoor erg beperkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.