Akkerbouw

Nieuws 3255 x bekeken 6 reacties

Areaal akkerbouw naar dieptepunt

Amsterdam – Het areaal akkerbouwgrond is nog nooit zo klein geweest. De akkerbouwers gebruikten vorig jaar 517.280 hectare. Dat is 15.132 hectare minder dan in 2013. Dat jaar liet volgens ABN Amro een eenmalige opleving zien van het areaal akkerbouwgrond.

Het areaal akkerbouwgewassen krimpt, omdat de rendementen al twee jaar onder druk staan. Na de daling in 2013 ging het bedrijfsinkomen in 2014 verder omlaag, stelt de bank in de laatste sectorvisie. De aardappelprijs zakte in een jaar met 43 procent en die van zaaiuien met 38 procent.

De schaalvergroting gaat verder. Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen daalde vorig jaar met 1.076 naar 19.182 (-5,3 procent). De afvallers zijn vooral mensen die stoppen vanwege de leeftijd. De gemiddelde bedrijfsgrootte nam iets toe tot 27 hectare. Het aantal biologische akkerbouwers daalde 3,5 procent. Het aandeel biologische bedrijven op het totale aantal akkerbouwbedrijven bleef nagenoeg gelijk.

ABN Amro stelt dat de vraag naar akkerbouwproducten goed blijft. Maar de prijsschommelingen blijven groot. Beperken van het prijsrisico kan via poolprijzen, termijnmarkten of het maken van ketenafspraken. Zonder onderscheidend vermogen zijn ketenafspraken lastig te realiseren, vindt de bank.

Laatste reacties

 • Kaiser

  Logisch toch.? De uitbreidende melkveehouders gebruiken nu die 15.132 ha waarmee het akkerbouwareaal is afgenomen. Akkerland is simpelweg in grasland omgezet.

 • agratax2

  Keten afspraken een prachtig idee, maar de meededingingsraad zal hier zeker bezwaar tegen maken. Ze hebben tenslotte niet voor niets een anti monopoly wet gemaakt. Al deze wetten zijn ter bescherming van de consument, die zich suf betaalt aan de winst van de totale handel. Met andere woorden de concurentie die de wetgever voor ogen staat t.b.v. de consument, komt bij de tussen schakel terecht en zal nooit bij de boer of tuinder komen, want die mag niet deelnemen aan deze keten bescherming. 

 • agro1


  vraag goed?? prijzen akkerbouwbreed allerberoerdst. bij het geringste beetje prijsstijging een oorverdovend gejammer. tot zover de voedselcrisis.

 • torabora1

  Agratax2 je heb dit goed verwoordt, de sleutelverdeling  van produktprijzen van teler tot retail staat in geen verhouding, wel de eisen stellen aan telers met alle risico's,maar geen vergoeding hiervoor tegenover stellen. Wij als telers mogen ons niet organiseren dit heet kartelvorming, wat doen onze inkooporgansaties van de retail?

 • joohoo

  Derogatie  geeft 10% meer grasland.  Dit leid tot minder mais verbouw  door  de veehouder en in combinatie met vergroenings eisen verklaard dit voor een groot deel de verminderde afzet van maiszaad, min 12 %.
  Ook de verplichting van het 3e gewas en in veel gevallen zelfs een 4e geeft een flinke reductie van de teelt van ruwvoer in de vorm van mais.
  Op dit moment is er geen losse dan wel mais voor de vrije verkoop, dwz voor  de mais die nu de grond in gaat is de veehouder al bekent wat de prijs dan ook zijn mag. 

 • Kaiser

  joohoo, areaal mais telt niet mee met het areaal akkerbouw.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.