Akkerbouw

Nieuws 882 x bekeken

USDA verlaagt prognose wereldvoorraad mais

Washington - Het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft op dinsdag 10 maart de prognose voor wereldvoorraden voergranen (gerst en mais) aan het eind van het lopende seizoen teruggebracht met 5 miljoen ton oftewel ruim 2 procent.

In het maandelijkse Wasde-maandrapport over de agrarische graanproductie en -voorraden geeft USDA aan dat het vooral gaat om mais. Op de termijnmarkten heeft dat een opdrijvend effect voor de contracten mais. Voor een belangrijk deel, ruwweg de helft, is de bijstelling het gevolg van gecorrigeerde gegevens van Zuid-Afrika over de maisvoorraden bij het begin van het seizoen. Er is ook sprake van neerwaarts bijgestelde maisproductie, met eveneens Zuid-Afrika in de hoofdrol, met 2 miljoen ton minder opbrengst ten gevolgde van droogte.

In het maandrapport zijn de wijzigingen voor tarwe minimaal. USDA schat de wereld-eindvoorraad op 197,71 miljoen ton. Dat is 140.000 ton ofwel 0,7 procent minder dan de prognose van een maand geleden. De afname heeft onder meer te maken met toegenomen gebruik van zaaitarwe. De productie zal met vergelijkbare marges iets terugvallen, vooral door lagere dan een maand gelede nog verwachte opbrengsten in Brazilië. De verwachting voor de tarwehandel neemt wel toe, met 500.000 ton. Dat schrijft USDA vooral toe aan vlotte export uit de EU. Tot slot is er licht terugvallend verbruik voor menselijke consumptie, met als compensatie groei in het gebruik voor veevoer. USDA-cijfers over de productie en voorraden van sojabonen en andere zijn in het Wasde-rapport van 10 maart niet veranderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.