Akkerbouw

Nieuws 1702 x bekeken

Rassenlijst zaaiuien gered door ketenbreed kwaliteitsonderzoek

Den Haag – De rassenlijst zaaiuien is van de ondergang gered. Dit onderzoek heeft een plek gekregen in een nieuw ketenbreed kwaliteitsonderzoek naar uien. Tezamen met promotie en afzetbevordering wordt er de komende vier jaar ruim €1 miljoen in de uiensector geïnvesteerd, door de keten zelf.

Dat meldt Gijsbrecht Gunter, voorzitter Comité Uienhandel Frugi Venta.

Dit is de uitkomst van intensief overleg tussen de uienhandel (Frugi Venta), uienzaadbedrijven en Platform Uientelers. Met het wegvallen van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw was geen budget meer voor de rassenlijst zaaiuien. Toch bleek daar bij de meeste zaadhuizen en de telers belangstelling voor. De handel en zaadbedrijf De Groot en Slot zagen meer heil in een breder kwaliteitsonderzoek. De sector is tot een compromis gekomen wat de kwaliteit in brede zin versterkt.

Kapstok voor rassenlijst

Het kwaliteitsonderzoek wordt de kapstok waar het rassenonderzoek onder valt. Er komen drie pijlers; uitgangsmateriaal, bemesting en ziekten & plagen. Het rassenonderzoek valt onder de eerste onderzoeksrichting. Hoe de andere stromen praktisch worden ingevuld, wordt de komende maanden besloten. Dan worden ook de onderzoekinstellingen gevraagd offertes te maken die beoordeeld worden op prijs-kwaliteitverhouding.

"Het idee is dat alle schakels van de keten bijdragen", legt Gunter uit. "De zaadbedrijven via hun omzet in zaadverkoop, de handel via de hoeveelheid uien die zij exporteren, etcetera. Ieder een evenredig deel, zodat we gezamenlijk een deel van onze omzet weer herinvesteren in de keten."

€200.000 per jaar

Voor het kwaliteitsonderzoek wordt door de deelnemende partijen jaarlijks €200.000 vrijgemaakt. Daarnaast investeert de handel jaarlijks €50.000 in promotie en nog eens zo'n bedrag in afzetbevordering; het aanboren van nieuwe bestemmingen.

Ook andere ketenpartners worden uitgenodigd om de komende jaren mee te doen in het meerjarig programma dat zich richt op excellent uitgangsmateriaal, een goede bemestingsstrategie en een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen.

Voorwaarden voor aanhaken

Voorwaarde voor het aanhaken bij dit programma is dat partijen een duidelijke rol hebben in de uienketen, zelf mee-investeren en willen aanpakken wat betreft onderzoeksplannen. "Voor bestuurlijke drukte, het rondpompen van geld of allerhande deelbelangen is vandaag de dag geen ruimte meer", geeft Gunter, kartrekker namens de uienhandel, aan. "Die tijd ligt achter ons. Het gaat ons om de internationale positie van de Nederlandse ui, die met ruim een miljard kilo het grootste AGF-exportproduct is van Nederland. We zijn toonaangevend in de wereld en dat willen we graag blijven. Daarop worden we ook afgerekend door de bedrijven die meedoen en daar zetten we dus nu samen de schouders onder. Niets meer en niets minder."

Euronion in Zeeland gehouden

Dit moment wordt gemarkeerd met het naar Nederland halen van het congres Euronion in oktober. "Dat is het startpunt van onze promotiecampagne 'Meer dan een ui!'." Het congres wordt in Zeeland gehouden.

"Echt fantastisch dat het ons is gelukt", vindt Gunter. "Ik ben ontzettend dankbaar met de constructieve manier waarop we samenwerken, vanuit een breed gedeelde urgentie in het belang van de unieke uiensector."

Reacties

Het onderzoek wordt in Zeeland en Flevoland uitgevoerd door het UIKC (Uien Innovatie en Kennis Centrum). "We zijn er blij mee dat er onafhankelijk rassenonderzoek blijft", zegt Luc Remijn van het UIKC. "Wij vinden het belangrijk dat de uitkomsten openbaar zijn." Rassenkeuze bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de uienproductie, meent Remijn. "De uitgangssituatie voor de uienteelt is een geschikt ras voor de grondsoort en de juiste afzet."

"Dit is een mooi voorbeeld van hoe je op private grondslag tot initiatieven kunt komen", reageert Adrie Bossers, voorzitter van de LTO-werkgroep consumptieaardappelen en uien. "Zonder productschappen moeten we het van dit soort daadkracht hebben. Voor de statistische betrouwbaarheid is echter uitgebreider onderzoek op meer locaties en over meerdere jaren nodig."

Bossers vindt het bijzonder dat het op deze manier is gelukt om uienonderzoek te behouden in Nederland. "Voor telers is de rassenlijst van belang. Het is een objectieve manier om vast te stellen wat de potentie van rassen is."

Voor zaadbedrijf De Groot en Slot had de rassenlijst geen prioriteit. Verkoopleider Jaap Jonker: "Ik ben er trots op dat we samen kwaliteitsonderzoek in de uiensector hebben gerealiseerd. Dat is ketendenken met een langetermijnvisie."

Of registreer je om te kunnen reageren.