Akkerbouw

Nieuws 92 reacties

Neonicotinoïde niet hoofdoorzaak bijensterfte

Maryland - Het neonicotinoïde imidacloprid heeft bij normaal gebruik een verwaarloosbaar effect op bijen. Dat is de uitkomst van een experiment met bijenkolonies, dat de afgelopen drie jaar plaatsvond aan de Amerikaanse universiteit van Maryland. Het is dan ook 'onwaarschijnlijk' dat het gif de enige oorzaak is van de bijensterfte die in veel landen wordt waargenomen, stelt entomoloog Galen Dively.

De onderzoekers voerden bijenkolonies bij met pollen die waren besmet met 5, 20 en 100 microgram imidacloprid per kilogram. In de landbouw is 2 tot 4 microgram een gebruikelijke dosering, aldus Dively. Pas vanaf 20 microgram begonnen de kolonies meetbaar te verzwakken. Bij 100 microgram was de wintersterfte verdubbeld, tot zo'n 40 procent van de besmette kolonies. "Iedereen wijst beschuldigend naar deze insecticiden", aldus Dively. "Ons onderzoek zegt: het is niet de enige oorzaak. Het draagt bij, maar er is meer aan de hand."

Europa besloot in 2013, onder druk van de milieubeweging, het gebruik van imidacloprid in voor bijen gevoelige toepassingen te verbieden. "Maar deze studie onderstreept andermaal dat de toelating tot de Europese markt in orde was", zegt de Wageningse bijenexpert Tjeerd Blacquière. Blacquière vreest dat de landbouw teruggrijpt op oudere insecticiden, zoals pyrethroïden en carbamaten. "Daar hadden imkers vroeger veel meer problemen mee dan tegenwoordig met de huidige middelen."

Het onderzoek sluit aan bij de steeds sterkere consensus onder wetenschappers dat bijen last hebben van meer dan neonicotinoïden, zegt hoofddocent nieuwe risico's Jeroen van der Sluijs van de Universiteit Utrecht. "Ik zie bijensterfte als combinatie van drie elkaar versterkende oorzaken, de 3 P's: pollengebrek, pesticiden en pathogenen als virussen en de varroamijt." Van der Sluijs vindt het te vroeg om de neonicotinoïden helemaal vrij te pleiten. De Amerikaanse experimenten lijken volgens Van der Sluijs te bevestigen dat imidacloprid de bijen gevoeliger maken voor besmetting met de varroamijt.

Laatste reacties

 • PetervanKempen


  Ondertussen heeft links nederland al weer een verbod afgedwongen en de industrie en gebruikers gezwartverfd. Waan van de dag regeert bij die emotie politiek door de geitewollen sokken sectie in het parlement.

 • Henk Tennekes

  De laboratoriumstudies met imidacloprid en bijen zijn éénduidig: het risico voor bijen is onaanvaardbaar. 5 ppb imidacloprid in een voedingsbron kan de levensverwachting van bijen meer dan halveren. Risico-analyses kunnen niet worden gebaseerd op veldstudies die door talloze factoren kunnen worden beïnvloed. Laboratorium studies zijn veruit superieur ook al past dat de pesticiden producenten niet in de kraam.

 • koestal

  Maar het kwaad is al weer geschied door de verdachtmakingen,burgers praten alleen maar over landbouwgif,maar beseffen niet dat er hongersnood op aarde zou zijn zonder gewasbeschermingsmiddelen en het beschikbare voedsel extreem duur

 • Henk Tennekes

   #3 Als u kijkt naar exponentiële groei van neurologische afwijkingen bij jonge kinderen, waarbij het sterke vermoeden van een verband met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen voor de geboorte bestaat, moet over het gebruik van bestrijdingsmiddelen ernstig worden nagedacht. Verwacht wordt dat over 10 jaar ieder tweede kind in de VS autistisch geboren wordt. Dat is reden genoeg ecologische landbouw sterk te stimuleren.

 • schoenmakers1

  ik vermoed ook zoveel henk

 • alco1

  Sommige mensen kunnen niet normaal reageren. Ze zijn de richting kwijt.
  Laat een ding duidelijk zijn. Iedereen zou een wereld  zonder gewas beschermings middelen willen. <span style='text-decoration: underline;'><em>UTOPIE</em></span>

 • koestal

  Als ze in Afrika geen gewasbestrijdingsmiddelen zouden gebruiken werd alles kaal gevreten door sprinkhanen

 • koestal

  In het westen van Nederland worden vaak kleine kinderen opgenomen in het ziekenhuis wegens ondervoeding,vaak blijken het kinderen te zijn van hoogopgeleide ouders die gelezen hebben dat dit niet gezond is en dat dat weer niet gezond is voor het kind,uiteindelijk krijgt het kind te weinig voedsel en komt het in het ziekenhuis terecht wegens ondervoeding.

 • jaap69

  #4 vergeet niet te vermelden hoeveel van deze kinderen dmv IVF / ICSI/IUI geboren worden. allemaal kinderen die normaal niet geboren zouden worden.
  Tel daarbij op de kinderen die allerlei plakplaatjes opgeplakt krijgen om ze maar vol te kunnen stoppen met ritalin etc. zodat ze lekker rustig zijn en mamma lekker kan gaan shoppen, sporten en gezellig doen met de vriendinnen. met alleen ecologische landbouw gaan we het niet redden.

 • Mozes

  @Henk Tennekes #4, er zijn ook aanwijzingen dat autisme veroorzaakt kan worden door een gebrekkige voeding. Met name eiwit met een gebrekkige aminozuursamenstelling. Dit probleem doet zich vooral voor bij vegetariërs. 

 • Karel20

  Ik zag afgelopen week dat imidacloprid ook gebruikt wordt in de vlooienband van de hond. Wordt er nu weer alleen naar de landbouw gekeken?  De consument brengt dit middel dus ook in de omgeving.

 • PetervanKempen


  @Henk Tennekes: U bedoelt het vast goed en zal oprecht zijn. Pas wel op dat die zuiverheidsidealen geen waan worden, want die kant gaan we wel op met zn allen. 20 jaar geleden mocht elke dag een eitje niet, en kreeg ik te horen dat elke dag hard werken tot stress zou leiden. Nu mag het eitje weer en juist luxe mensen met weinig lichaamsinspanning hebben allerlei kwalen, hun kinderen allemaal ADHD.

  Soms denk ik weleens , schop onder de kont, niet zeuren, veel werken weinig luieren en snoepen en je wordt oeroud. Boeren die zijn er niet op uit om u of  bijen te vergiftigen, daarvoor is dat spul veel te duur.

  Wat mafia betreft, ben ik het eens met u als het gaat over de cholestorol hype van Unilever die ons berooft met onzin becel verhalen. Hard werken, dan mag roomboter op brood best wel!

  Dus , zorgvuldig en met mate, maar bestrijden dat is wel de beste opbrengstverhogende maatregel die er is.

  Gooit U, als consument,  nu eens wat minder weg want daar schamen we ons voor, al dat verlies uit pure luxe. Succes met uw kant van het besparen op voedsel, produceren de boeren hun kant wel.

 • Zandhaasjes

  Gewasbeschermingsmiddelen bij planten staat gelijk aan medicijnenbij mensen

 • jrboer

  Ik ben zelf werkzaam in de landbouw en heb als tiener veel met de rugspuit gewerkt. Doordat het spul lekte regelmatig zelf in lichamelijk contact gekomen met bestrijdingsmiddelen. Ben nu onvruchtbaar. Spermatoïden bewegen niet. 
  Zelf denk ik dat bestrijdingsmiddelen hier mede debet aan zijn maar bewijzen kan ik het natuurlijk niet. 
  Ben op zich geen tegenstander van bestrijdingsmiddelen maar gebruik ze met mate en bescherm jezelf! Er zijn ook plenty natuurlijke middelen en vruchtwisseling is ook een manier om problemen te voorkomen

 • veldzicht

  Je bent toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is? bij boeren en landbouw is het precies andersom,bij elk ( milieu) probleem(tje) wordt eerst de boer beschuldigt die dan maar moet bewijzen dat het niet zo is. wat vaak onmogelijk is.

 • info36


  De radicalen regeren, voor geen reden vatbaar zoals henk tennekes.

 • varitron270


  beste jrboer ik werk al 40 jaar met een rugspuit ik heb me van armoede laten steriliseren anders had ik nu geen droog brood meer te eten van het aantal kinderen dat ik had gehad.

  en mijn rugspuit was ook altijd lek hoor heb nog nooit een niet lekkende rugspuit gezien

 • J@gertje

  Mijn buurman, al jaren imker, zegt dat de bijensterfte vooral te wijten is aan besmetting met de varroa mijt en vuilbroed.
  Volgens hem is dat te danken aan import van bijen uit het buitenland
  Dit is al voor de eeuwwisseling door het WUR wetenschappelijk vastgesteld.
  De imkerij is dus zelf de oorzaak maar de boer krijgt, zoals gewoonlijk, de schuld.
  Het oordeel lag ook hier weer klaar voor de schuldvraag.
   

 • Henk Tennekes

  #12 Peter, dank voor deze reactie. Mijn reacties ontstaan vanuit verantwoordelijkheidsbesef. Ik heb een boek over de neonicotinoïden geschreven omdat ik me ernstig zorgen maak over de gevolgen van de milieuverontreiniging met imidacloprid. Onze regering voert nog steeds een aangenomen Tweede Kamer motie niet uit, waaarin om een nationaal verbod op neonicotinoiden wordt gevraagd. Deze stoffen komen ook in zeer geringe hoeveelheden als residuen in groente en fruit voor, en ze gedragen zich bij de mens zoals nicotine. We maken daardoor van iedere zwangere vrouw een rokende moeder. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op neurologische afwijkingen bij het ongeboren kind. Als onze regering niet bereid is de wens van de volksvertegenwoordiging uit te voeren, moeten de Nederlandse agrariërs zelf zo verstandig zijn deze bestrijdingsmiddelen niet langer te gebruiken.

 • Henk Tennekes

  #18 Wageningen universiteit, met name Tjeerd Blacquiere van Plant Research International, heeft de rol van neonicotinoïden bij de verhoogde bijenvolksterfte altijd gebagatelliseerd. Ondertussen melden bijenhouders in Duitsland, Frankrijk, en België dit jaar het verlies van 30% tot 80% van hun volken. De wilde bijen worden in Europa met uitsterven bedreigd, en de dag- en nachtvlinders gaan eveneens keihard achteruit. Soorten die afhankelijk zijn van insecten, zoals zwaluwen. egels, en kikkers verdwijnen eveneens. Wie oog heeft voor insecten ziet enkel en alleen achteruitgang. Volgens mij heeft dat alles te maken met de bezoedeling van het cultuurlandschap met moeilijk afbreekbare bestrijdingsmiddelen, die ongelofelijk giftig zijn voor insecten, vooral op de lange termijn. Ik heb geen enkel begrip voor experts die deze gigantische bedreiging bagatelliseren.

 • schoenmakers1

  ik heb geen enkel begrip voor mensen die zonder te weten hoe het zit altijd een bepaalde bevolkingsgroep beperkingen op wil leggen

 • Zandboertje

  Dat lijkt me niet verstandig schoenmakers1. Deze man is jarenlang onderzoeker geweest, en de meeste van ons boer met mening maar met minimale onderbouwing omdat het lastig is zonder het middel. Het tegenwoord is doorgaans nogal wat beter onderbouwd dan de eigen mening.

 • veldzicht

  Henk Tennekes,Bij mij stond gisteren in de krant dat de bijen sterfte zo goed als voorbij is en dat de sterfte een gevolg was van de zachte voorjaars waardoor de faraomeit kon toe slaan,en die faraomeit is gekomen door bijen import
  uit Azie, dus Henkie niet altijd gelijk maar naar die boeren wijzen

 • Mozes

  @Zandboertje, ik heb vaak meegemaakt dat mensen in de wetenschap tegelijk activist zijn of daar nauwe vriendschappelijke contacten mee hebben. Selectieve informatie, suggestieve berichtgeving vaak in geheim overleg met actiegroepen waar men contact mee onderhoudt  Hoe vaak zijn wij boeren bedrogen met 'wetenschappelijke conclusies' die later onjuist bleken te zijn. 
  Bij iedere nieuwe 'wetenschappelijke conclusie' vraag je je af in hoeverre het werkelijk wetenschappelijke waarheid is en in hoeverre het activistisch bedrog is. 
  Je weet nooit in hoeverre je het wel of niet serieus moet nemen. 

 • alco1

  Het is niet te pruimen dat sommige mensen net doen alsof gebruikers maar raak wil spuiten. Zeer zeker niet.
  Onder ogen zien dat het vaak niet anders kan of met alternatieven aankomen maakt de anti's tot niet te respecteren ........... 

 • Henk Tennekes

  #21 Ik spreek de Nederlandse agrariërs aan op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van biodiversiteit in het cultuurlandschap dat niet mag afglijden tot een groene woestijn waarin alleen de gewassen nog gedijen. We kunnen niet doorgaan met de bezoedeling van het boerenland met bestrijdingsmiddelen die de akkerplanten en de insecten en alles wat daarvan afhankelijk is laten verdwijnen.

 • alco1

  En van de andere kant Tennekes: Wat als er niets meer mag?
  Mijn vriend heeft een wijngaard waar dit jaar alle blauwe druiven opgevreten zijn.

 • schoenmakers1

  #26, het mooiste voorbeeld vind ik hoe het faunafonds met degene die schade lijden omgaat, eerst moet men vanalles doen om de schade te voorkomen, gratis natuurlijk, daarna kan men een vergoeding aanvragen via het betalen van de kosten, daarna wordt de schade meestal adminstratief afgewezen, dit noemt men in nederland verantwoordelijk bezig zijn

 • veldzicht

  Die milieu activisten hebben makkelijk lullen als je vast iedere maand je salaris wordt bij geschreven.ze moeten eerst zelf eens een gewas hebben wat wordt op gevreten of onverkoopbaar is geworden. dan piepten ze wel anders.

 • Henk Tennekes

  #29 Ik ben een zelfstandig opererende toxicoloog die grote schade heeft geleden door zijn publicaties over de neonicotinoïden. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, hopelijk doen de Nederlandse agrariërs dat ook. Het gaat om de vraag welke wereld we willen doorgeven aan het nageslacht. Zonder ortolaan, grauwe gors, boerenzwaluw, tapuit, grauwe klauwier, patrijs, fazant, korhoen, grutto, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kievit, scholekster, watersnip, zomertaling, graspieper, of zouden we alles in het werk moeten stellen deze soorten te behouden?

 • alco1

  @Tennekes. Natuurlijk moeten wij alles in het werk stellen om alles te behouden.
  Maar antwoordt eens een keer op wat het alternatief moet zijn?
  Wat ik stelde b.v. met de vraat in de gekleurde vruchten dit jaar.
  Commentaar leveren kan natuurlijk, maar levert geen enkele oplossing.

 • schoenmakers1

  #30, als je soortenrijdom wil behouden moet alle natuurgebieden teruggeven aan de boeren, heb het meermaals meegemaakt dat op de natuurpercelen door het beheer alle leven verdwijnd, maar als zovaak is de werkelijkheid in nederland niet belangrijk maar wie het her mooist kan vertellen en het zieligst kan doen

 • trijnie

  Slechte zaak dat de waarheid altijd moet wijken omdat het niet goed uitkomt.

  Als het kalf verdronken is, dempt men de put, maar in veel gevallen is het dan onomkeerbaar.

  Het is gemakkelijker om de kop in het zand te steken dan lering hieruit te trekken.

 • veldzicht

  Ach er zijn er ook soorten bijgekomen, halsbandparkiet,nijlgans turksetortel  en bevers en otters,muskusratten, soorten komen en soorten gaan zo als mammoeten ,sabeltandtijger en wolharige-neushoorn

 • alco1

  Hoe bedoel je dat @Trijnie? Dat we middelen verbieden waardoor we overwoekert worden en waar zwaar geschut dan nog niets meer kan uitrichten?
  Ja. Dan heb je wel je kop in het zand gestoken.
  Dat lijkt wel op de gemeenschappen die entingen weigeren, maar niet door hebben dat ze beschermd worden door de entende bevolking er om heen. 

 • A1967

  Alco1, wat is dan het verband, komt in die gebieden meer of minder bijensterfte voor?

 • alco1

  Blindheids gevolgen. Nog wel zo duidelijk neergezet ( Het lijkt wel )

 • A1967

  Er zijn mensen die weigeren hun kinderen te enten , niet omdat ze de kinderen niet willen beschermen maar vanwege de grote hoeveelheden schadelijke stoffen die er aan toegevoegd worden zoals formaldehyde. En er zijn gemeenschappen die uit geloofsovertuiging niet enten. Dit ongefundeerd in deze discussie gooien is discriminerend en past hier niet.
  <div>

  <div> </div>
  </div>

 • alco1

  WE zullen het dan maar op de landbouw betrekken. Biologische boeren worden ook vaak beschermt door een buffer er omheen.

 • PetervanKempen


  ALS Nederland een verantwoord systeem heeft om bestrijdingsmiddelen toe te laten.

  Als Nederland nu weet dat de oorzaak gevolg reactie die de hr Tennekes blijkbaar zijn carriere gekost heeft, niet bestaat en dit middel weliswaar gevaarlijk maar met verstand gebruikt  toepasbaar is en mag zijn.

  WAAROM elkaar verketteren hr Tennekes en Trijnie?

  Ik bespeur toch telkens een wijzend vingertje in jullie commentaar, waar andere forum leden op reageren.

  Voor ALLE goedsdiensten staat als deugd voorop, het vertrouwen in elkaar en in positief reageren. Dat wordt een beetje moeilijk als je zelf telkens kop van Jut bent, zo van, Oh ja, ik ben boer, logisch dat ik aangesproken wordt want overzichtelijk makkelijk, toch?

  Zo zit het dus niet,de hele maatschappij moet zich bezinnen op hun gedrag en consumptie patroon, en moeten willen dokken voor meer verantwoord voedsel. helaas, dat  is niet zo. Dan niet selectief verontwaardigd zijn richting levranciers van wat de consumenten willen betalen, zeg ik.

 • trijnie

  # Peter van Kempen, de meeste akkerbouwers en andere boeren betalen zich scheel aan al die produten van Bayer, Monsanto en al die gifmengers, dat kost ook handenvol geld.
  Vaak wordt er al gespoten voordat er iets mis is.
  De biologische landbouw toont u een spiegel dat het niet nodig is om altijd van alles te gebruiken om een goed produkt te krijgen. In de gangbare landbouw wil men teveel, de produktie moet hoger en hoger en het liefst in zo kort mogelijke tijd. Zo ook met de produktie van melk, koeien worden met allerlei krachtvoer uitgemolken enz. enz. Opjutten noemt men dat.
  Maar alles heeft tijd nodig, grond heeft tijd nodig om te herstellen, alles heeft zijn eigen tempo.
  Maar alles verzwakt als je teveel wilt, dan wordt het ziek en dan heb je allerlei kunstgrepen nodig om de boel gaande te houden.
  Dat geldt voor mensen, dieren en gewassen.


 • trijnie

  En bovenstaand middel doodt insecten, bijen waarvan 70% van de landbouwgewassen afhankelijk is. Al wij hier mee door gaan dan tekenen wij ons eigen doodvonnis-
  En het zijn niet alleen boeren die dit gebruiken maar zelfs consumenten gebruiken allerlei middelen die niet goed zijn voor ons milieu.

 • veldzicht

  Goh Trijnie,Ik wist niet dat je zo goed op de hoogte is van  de landbouw.

 • palmkes55


  @ Trijnie,

  Indien de consument bereidt zou zijn te betalen voor kwaliteit en duurzaamheid, zou ik met alles wat u hier zegt akkoord gaan. Helaas kijkt in de winkel iedereen naar de prijs. Duurzaamheid, smaak heeft een prijs: de boer haalt lagere opbrengsten en de kwaliteit is niet aangepast aan wat de consument wil en verwacht.
  Bio-landbouw maakt trouwens ook gebruik van giftige producten (en ook in de natuur komen giftige producten voor).
  GMO's toelaten lossen ook al een deel van het probleem op, tenminste als de GMO's gebruikt worden als kwaliteitsverbeterend (dus geen resistentie tegen herbicides, wel tegen ziekten en plagen, dan verminder of vermijd je pesticides), maar de groene jongens gooien graag het kind met het badwater weg, alles wordt hiervoor op een hoop gegooid onder de benaming 'frankenstein-food'. De goede zaken moet men behouden...
  Het gaat ook niet op om producten in te voeren uit landen die veel lakser zijn dan de onze en goedkoper produceren door pesticides toe te laten die bij ons al 20 jaar verboden zijn. Vlees en melk,geproduceerd door runderen waar hormonen toegelaten zijn, is goedkoper en de consument is nu eenmaal verslaafd aan goedkoop (dit wordt, hoe hypocriet ook, nog gestimuleerd door linkse en groene organisaties, 'want we moeten de boeren uit het Zuiden helpen' (met hun in onze contreien verboden middelen/producten), weet u wel...)

 • trijnie

  #Pamkes 55, Het kan niet van vandaag op morgen maar de consument kan wennen aan een hogere prijs. Nu zijn er al een aantal mensen die meer willen betalen voor biologisch geteeld eten. maar het aanbod is te klein, daarbij gaat er veel naar bv Duitsland.
  En de opbrengst is dacht ik toch niet zoveel lager? Met de bioaardappelen was het vorig jaar tochnog redelijk ondanks het phytopheragevaar?
  Ik kan ook niet alles overzien, ben geen deskundige maar het gebruik van middelen die nuttige insecten doodt en het gebruik van gryfosaat kan mijns inziens nooit goed zijn.
  Het is moeilijk, dat geef ik toe, ook mijn tuin geeft wel eens onaangename verrassingen, haalde gisteren een heester uit de pot, net bij de kweker vandaan, vol met larven van de taxuskever.
  Dit was een gangbare kweker dus niet eens biologisch maar dat is het ook een wereld zonder ziekte en schade bestaat niet.

 • palmkes55

  Dag Trijnie,

  Meestal is de opbrengst toch lager bij bioteelt oa. als gevolg van de onkruidconcurrentie, maar vooral ook omwille van de kwaliteit. De resistentie die in bioaardappel ingebracht werd tegen phytophtora is wel een goed voorbeeld van hetgeen ik eerder zei: daar kan GMO hand in hand gaan met meer bio: snellere veredeling naar resistentie tegen ziekten en plagen kan via GMO.
  En tuinieren is wel een zeer groot verschil met professionele landbouw: een boer moet immers betaald worden door zijn geproduceerde kwaliteitsproducten, mislukt het in de tuin, dan is dit eerder jammer, de boer heeft dan geen inkomen.
  Nuttige insecten moeten ook zoveel mogelijk gespaard worden, maar dit kan evengoed via synthetische insecticiden. Het is bekend dat aftreksels van tabaksbladeren(nicotinoïden-jawel) en biologisch gebruikt als insectide, zeer giftig zijn én bovendien de nuttige insecten niet sparen.
  Maar ik ben het wel met je eens dat je niet 100% plaagvrij kunt.
  Men kan echter al veel oplossen indien de basis van landbouw,vruchtafwisseling, meer zou gerespecteerd worden.

 • Eminem2010


  Trijnie wat bent u toch een heerlijk mens met heerlijke uitspraken ! 

  Koeien worden opgejut met Krachtvoer ! 

  Krachtvoer is voer wat de energiebehoefte van een koe ondersteund in de periode 

  dat een koei een natuurlijke melk drang heeft mocht dit niet gedaan worden zullen de meeste Mooie Holstijn koeien een negatieve energiebalans krijgen IS MIJN MENING.

  Een gezonde koe is een goed produceerende koe netzoals een topsporter zijn

  voeding optimaliseert is dit ook van belang voor koeien. 

  Maar van mij mag u roepen wat u wilt want het is een vrij land en

  ieder zijn mening dient gerespecteerd te worden maar brengt u mening 

  alstublieft niet als feit. 

 • A1967

  PetervanKempen #40, de beste reactie in deze discussie 

 • trijnie

  eminem2010 u bent de man/vrouw van de praktijk dus u zult het beslist beter weten dan ik die andere dingen zie. Hier rondom mij lopen ook holsteiners en die krijgen sowieso geen eentonig gras, die lopen in gras met klaver en andere kruiden, pinksterbloemen paardebloemen en zelfs niet zo fijn: giftige boterbloemen. Mais krijgen ze niet, waarschijnlijk alleen de energie van een tevreden boer die genoegen neemt met minder opbrengst.
  En natuurlijk zie en weet ik niet alles maar ik kan wel zien of een mens of dier het naar de zin heeft. Voor mij is deze boer mijn grote voorbeeld van hoe het ook kan.

 • trijnie


  palmkes55, Waarom door genetiche manipulatie? 
  Door veredeling zijn er al prima aardappelen op de markt gebracht die behoorlijk resistent zijn tegen phytopfera en waar je monsanta niet bij nodig hebt. De texla valt wat opbrengst wat tegen maar de raja is bv een prachtige aardappel met een prima opbrengst. Ik heb niet al te beste aardappelgrond maar we halen er altijd een prima oogst van. Zo ook met tomaten en komkommers en andere groente en fruit.
  Het zal wel anders moeten op de duur want zoals het nu gaat kan het niet doorgaan. De grond wordt verarmt als je het niet zo nu en dan laat rusten of te wel braak laat liggen.We willen echt teveel.

 • PetervanKempen


  Trijnie je doel is goed en je gedachten ook toch beweer je dat een middel bijen doodt terwijl toch met duidelijke tekst boven aan dit artikel gegeven is dat juist dit NIET is aangetoond. Daar worden je idealen niet minder van hoor maar je moet proberen niet te beweren maar te bewijzen. Ik heb ook een moestuin en ik weet ook wel dat het opwrikken van een oogst eigen piepers een kick geeft. Maar dat is toch andere koek dan voedsel produceren en er nog een paar centen aan verdienen. De bio markt is er, maar is niet de gehele markt, en we moeten meer opbrengst hebben van elke meter grond willen we alle monden in de wereld voeden. helaas, er is te weinig productie grond, zeker als de bossen mogen blijven, dan moet er wel optimaal geproduceerd worden. Nogmaals, jouw principes zijn er niet minder om maar respecteer nu ook de andere kant van voedsel produceren , en doe niet mee met het slaken van anti traditioneel  boeren kreten.

 • trijnie

  Peter van Kempen, Er worden zoveel aardappels geproduceert dat ze het aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Veel te veel piepers waar allemaal bestrijdingsmiddelen op zijn gegaan.
  Het zou geen wonder zijn dat de bioaardappels nog meer opleven dan de gewone soort.

  Ik val de gangbare boer niet aan, ik zeg alleen maar dat het anders kan en het is wel degelijk schadelijk om bestrijdingsmiddelen te gebruiken en er zullen altijd krachten zijn die dit weerleggen maar dan moet je kijken wat er achter die krachten zit. 
  En dit zijn machten die heel gevaarlijk zijn en nog erger kunnen worden.
  Het kan zo erg worden dat zaadbedrijven hun eigen zaden niet meer mogen winnen. In Afrika koopt Monsanto heel veel grond op waar vervolgens alleen hun handel mag worden gebruikt, dit ten koste van de plaatselijke boeren die zo in de knel komen dat ze zelfmoord plegen.
  Ik zit hier niet omdat ik teveel tijd heb maar om jullie tewaarschuwen maar als jullie eraan willen zou dit niet hoeven want jullie weten het net zo goed of beter dan mij.

 • Koeienboer


  Ha trijnie,

  Dat opjutten met krachtvoer, dat vat ik ff niet. Het zijn in de eerste plaats producten uit de natuur. Dus geen hormonen of verboden stoffen.

  Verder maakt krachtvoer bij koeien slechts een beperkt deel uit van het totale rantsoen. Mijn ervaring leert dat je met een goede basis, lees kuil of mais, veel beter kunt 'opjutten' dan met krachtvoer. Wel kun je sturen met krachtvoer, omdat het individueel gestuurd kan worden per koe dus. Dat zorgt voor duurzame, efficiente benutting.

  Tot slot voer ik persoonlijk ook bietenpulp, aardappelvezel en bierbostel aan mijn koeien. Allemaal gezonde producten die overblijven nadat er voor de consument respectievelijk suiker, zetmeel en bier van gewonnen is. Deze producten krijg ik niet gratis, dus het zorgt ook nog eens voor een kostprijsverlaging voor juist die producten die een gewone burger (meestal) in het boodschappen karretje heeft.

 • meter

  Beste trijnie laten we alsjeblieft niet veronderstellen dat de BIO aardappelteelt het ei van Columbus is. Sterker nog ik durf wel te beweren dat de BIO teelt met name de veroorzaker is van het sterk gestegen middelengebruik in de gangbare teelt. Als Bio telers in actie komen als van de straat al de haarden zichtbaar zijn dat vind ik een grove schande en verschrikkelijk oncollegiaal ten opzichte van de gangbare teelt. Gangbare telers die ook veel minder willen spuiten maar het simpelweg niet kunnen omdat er BIO telers in de buurt zitten die zo nodig hun velden zwart willen laten zien van de Phytophtora. Zowel de BIO telers als gangbare telers zijn nodig om voor genoeg aardappelen in de sector te zorgen maar beide zitten elkaar behoorlijk dwars de laatste jaren. Dat ze bij mij komen controleren of er toevallig een plantje te vinden is rond de schuur maar ik wel alstublieft moet spelen om iets gedaan te krijgen aan een zwart veld het is te belachelijk voor woorden. Kijk  U kunt uw gal spuwen op al die firma's die die middelen verkopen steek eerst de hand maar eens in eigen boezem zou ik vriendelijk willen zeggen en kijk wat u en uw collega's zelf veroorzaken.   

 • trijnie

  # Meter, ik kan me haast niet indenken dat bioboeren de vrijheid hebben om zieke planten op net land te laten staan. Dit zou onmiddelijk aangepakt moeten worden evenzo op volkstuinen.
  Ik heb zelf de laatste jaren geen ziekte meer in de aardappelen maar in de kas met de tomaten wil het in de late herfst wel eens misgaan. Dan rooi ik alles en gaat het in de groencontainer zodat het zo min mogelijk kwaad kan.
  Ik begrijp dat dit voor de gangbare boer niet gemakkelijk is als er zo'n onderscheid wordt gemaakt
  Wel zou het goedzijn als ook gangbare boeren af zouden stappen van de bintjes en eigenheimers en op meer resistente rassen zouden overstappen. Ook dan zal het waarschijnlijk niet helemaal zonder bestrijding kunnen maar wel minder.

 • trijnie

  Koeienboer, dat opjutten bedoel ik in het algemeen. Ook de keuze van rassen en het daarop doorfokken.
  En waar ik ook moeite mee heb is het voer wat van elders wordt aangevoerd: de soja.
  Al dat afval uit de voedingsindustrie iseen goede zaak dat dit gebruikt wordt maar dat is toch geen echt krachtvoer?

 • Mozes

  @Trijnie, de producten uit de voedingsindustrie noemen we geen 'afval' maar restproduct of bijproduct. Deze producten zijn wel degelijk krachtvoer. 
  In krachtvoer zit oa sojaschroot, bietenpulp, citruspulp, maisgluten, enz en melasse als bindmiddel bij het persen van brokken. 

 • palmkes55

  @Trijnie
  Soja is er het perfecte voorbeeld van. Soja wordt wereldwijd in eerst plaats gewonnen omwille van de olie. Die olie wordt oa. gebruikt in margarines zoals 'alpro', een concurrent voor boter. We weten allemaal dat boter zoveel gezonder is, indien zoals met alles met mate gebruikt. De margarines op basis van olie bevatten  andere vetten, die zogezegd gezonder zijn. Maar om de oliën te harden tot een smeerbaar product worden processen gebruikt die schadelijk en kankerverwekkend zijn - leve boter!!!) 
  Het 'afval' van soja is hetgeen rest nadat de olie eruit gehaald is noemen we sojaschroot en is in feite een zeer eiwitrijk product dat inderdaad als krachtvoer gebruikt wordt.
  Dit houdt echter ook in dat soja geteeld in Nederland of België ook eerst olie-arm moet gemaakt worden zoniet zal het bij koeien voor zware pensproblemen zorgen: de koe kan deze olie niet efficiënt verwerken. Voor eigen eiwit zorgen via eigen sojateelt houdt dus ook in: ervoor zorgen dat de olie eruit gehaald wordt.

 • veldzicht

  Dieractivisten stellen de veehouderij graag in zo,n negatief mogelijk daglicht,
  hadden ze nu nog maar enige kennis van zaken kwam het allemaal nog niet zo lachwekkend over,kletspraat 25 kg voer is nodig voor 1kg vlees,, is dat voer vers gras,kuilvoer of graan,weten ze zelf niet!,of 15.000 liter water is nodig om 1 kg vlees te produceren
  zo,n vleeskoe groeit 1 kg per dag hoe moet je 15.000 liter water in dat beest krijgen? zelfs als je al het regenwater nodig om het gras te laten groeien er bijtelt kom je er nog niet.

 • meter

  Doordat de ziekte waarschijnlijk niet zo gemakkelijk meer in de knollen terecht komt en de biologische teler niet meer zo maar van plan is om zijn verlies te nemen worden regels met voeten getreden. Afgelopen teeltseizoen is weer duidelijk gebleken wat een vroege phytophtora aantasting in de polder tot gevolg heeft. De zieke percelen die van de straat zichtbaar waren en waar na veel vieren en vijven veelal eerst pleksgewijs maatregelen werden genomen waren schering en inslag. Ik kan er mij verschrikkelijk kwaad om maken. Gangbare bedrijven die vervolgens bijna 2x zo hard moeten spuiten omdat de BIO boer zijn verlies niet neemt. Dat kan niet Treynie. We kunnen niet alle monden voeden met smakeloze BIO-rassen helaas. Phytophtora wordt een steeds groter probleem op deze manier zowel in het Zeeuwsche maar met name in de polder en vraagt van iedereen daarom kordate aanpak. 


 • PetervanKempen


  Ja mensen, geld , winst of verlies , het gouden kalf, mega concerns en belangen,  whats new?

  Een ding : val elkaar niet af want de vijand  van zowel bio als tradi boer spint hier garen bij.

  Dus allemaal beetje gelijk. niet laten sturen door beweringen maar feiten en voorzichtig zijn bij bestrijden.

 • koster

  ik zie hier wel vaker dat bio afgekraakt wort als niet duurzaam zijnde, maar laten we dan eens de echte footprint hiervan uitrekenen. Bij een goede bioboer is namelijk de footprint volgens mij lager!
  Bestrijdingsmiddelen zijn vaak veel minder onschuldig dan ze lijken. Natuurlijk zijn er boeren die zich er bijna mee wassen en kerngezond zijn, maar de meeste mensen lijden er echter wel onder. En dat wordt meestal niet onderkend, omdat de link te lastig te leggen is.
  Laten we wel wezen elk gif cq gewasbeschermingsmiddel is bedoelt om iets dood te maken. Ik ben een gangbare boer, maar eet bio. Ik hoef geen brood van tarwe wat net voor de oogst doodgespoten is etc.

 • trijnie

  koster, wilt u mij dat eens uitleggen over het doodspuiten van het graan?
  Ik weet dat dit gebeurt bij aardappelen maar bij graan??

 • schoenmakers1

  koster, de natuurlijke gifstoffen vergeten die veel meer in de bio producten voorkomen.

  Ik durf gerust te stellen, ik wil gezond leven en eet dus geen bio

 • Henk Tennekes

  #40 Correctie. Ik heb grote schade geleden door mijn publicaties over de neonicotinoiden, maar mijn consultancy is niet ten onder gegaan. Ik verdien mijn brood nog steeds als zelfstandig opererende toxicoloog. En ik denk in alle bescheidenheid te mogen zeggen dat mijn vakkennis hoog in aanzien staat. Onlangs nog ben ik door de Harvard universiteit uitgenodigd een voordracht te houden over nieuwe benaderingen van de risico analyse van bestrijdingsmiddelen. Ook de universiteiten van Heidelberg, Leipzig, Bologna en Sydney zijn vol lof over mijn publicaties over de neonicotinoïden. Ik heb de afgelopen jaren op uitnodiging circa 40 voordrachten in binnen- en buitenland gehouden over deze insecticiden. Het is alleen maar een kwestie van tijd totdat algemene erkenning van mijn werk mijn deel zal worden. Ik had liever gezien dat mijn waarschuwingen eerder serieus zouden zijn genomen want het ecosysteems staat inmiddels op instorten. 

 • trijnie

  Koster, ik hoef geen antwoord meer, ik ben zelf op onderzoek gegaan en ben tot de verbijsterende ontdekkig gekomen dat graan, dus ons dagelijks brood, bonen, erwten, aardappelen, of het de gewoonste zaak van de wereld is, nog een week voor de oogst bespoten worden door roundup om vervolgens het stro nog door de dieren op te laten vreten.
  Zo wo:rdt ons voedsel dus bedorven en onwetenden eten rustig door. Maar het is ronuit SCHANDALIG.

 • PetervanKempen


  Trijnie dat is inderdaad wel veel van het 'goede'

  Landbouwboeren:  is dat om niet te hoeven te wachten tot graan uitgedroogd is en de aar rijp? Maar dan heb je toch minder terug in de korrel (uit de natuurlijk afstervende plant)  als je hem eerder doodspuit??

  Kosten baten plaatje?

 • trijnie

  #Peter van Kempen, de akkerbouwers geven niet thuis. Misschien schamen ze zich wel.

 • alco1

  Doodspuiten gebeurd vaak bij prutsboeren die eerst in het voorjaar zonder bespuiten willen, maar met de oogst zoveel onkruid in het graan hebben staan dat dan een bespuiting overmijdelijk is, omdat er anders niet geoogst kan worden. 

 • alco1

  Gisteravond moest ik nog aan Tennekes denken.
  We zijn bij ons in de schuur bezig met het bouwen van een praalwagen voor koningsdag.
  Steeds kwam er iemand uit de buurt met commentaar over allerlei dingen wat hij niet mooi vond en anders wou zien. Echter hoe en zelf mee helpen was er nooit bij. We hebben hem maar laten weten niet meer welkom te zijn.
  Zo is het ook met Tennekes. Overal commentaar op, maar hoe het anders moet en zelf het voorbeeld geven ,is er niet bij. (Want iedereen zou heel graag zonder middelen willen werken, maar dat is utopie)

 • Fermer

  @alco, toch kom je voor de oorzaak van deze situatie weer bij de multinationals en de regeringen terecht. Regeringen die er wereldwijd zo'n puinhoop van gemaakt hebben en hun en onze toekomst in de handen van de grote bedrijven hebben gegeven. Goedkope eerste levensbehoeften zijn voor hun prioriteit. Voor het zorgen voor voedsel zijn de boeren vastgezet door wereldwijde concurentie en mogelijkheden aangedragen door chemie en gentech toepassing. Dit alles slechts gecontroleerd en getoetst door die bedrijven zelf, en daarna geaccordeerd door de goedgelovige en grotendeels van hen afhankelijke overheden. Dhr. Tennekes is daar tegenover iemand roepend in de woestijn, die waarschijnlijk wel gelijk heeft maar het niet zal krijgen. Voor ons boeren en ons vak zou het veel verstandiger zijn om met dit soort mensen als dhr Tennekes op te trekken, dan in de houdgreep van de momentele machtshebbers te blijven die ons en ons milieu slechts voor hun eigenbelang volledig uitkleden. Oplossingen zitten zoals wel bekent in de richting van plaatselijke productie van voedsel met gebruikmaking van wisselteelt. Voedselproductie moet los gezien worden van de economische winstkansen voor een land waarbij alle gevaren afgedaan worden als niet in verhouding tot de economische noodzaak, veilige voedselproductie is onze nr. 1 noodzaak om veilig te stellen voor onze toekomstige generaties.

 • Mozes

  @trijnie #66, doodspuiten van aardappelen met Roundup is onmogelijk omdat dan ook de aardappelen dood gaan. Aardappelen kunnen alleen bewaart worden en blijven alleen goed zolang er leven in zit. 

  Ik denk dat je een vergissing maakt met pootaardappelen. Van pootaardappelen wordt op een bepaalt moment het loof doodgespoten. Dit gebeurt om de pootaardappelen vrij te houden van virus. Een virus doet er een bepaalde tijd over om vanuit het loof in de aardappelen te komen. Door vlak voordat het virus de aardappelen bereiken het loof dood te spuiten worden de pootaardappelen vrij gehouden van virus. Dit doodspuiten van het loof kan nooit met Roundup omdat dit een zogenaamd <em>systemisch herbicide </em>is. Een systemisch herbicide is een middel wat door de plant wordt opgenomen en via de sapstroom door de hele plant verspreidt wordt. Dus ook naar de wortels en knollen. 
  Het doodspuiten van aardappelloof gebeurt met een <em>contact herbicide. </em>Bij een contact herbicide sterft alleen dat gedeelte van de plant af wat er direct mee in contact komt. Het gedeelte wat onder de grond zit wordt niet aangetast. 

 • Mozes

  @emmerei, het valt mij iedere keer op dat jij gelooft in de onbegrensde mogelijkheden van de overheid. Je gelooft dat de overheid de samenleving precies kan maken zoals jij wenst. Vanuit dat geloof zie jij iedere afwijking van jou Utopie als een falen van de overheid. 

  In mijn eigen visie ga ik uit van de werkelijkheid van de mens, technologie en economie. Vanuit deze visie begrijp ik dat iedere politieke maatregel voordelen en nadelen heeft. Bij ieder voordeel van een maatregel denk ik na over de nadelen die deze met zich meebrengt. Er is geen duidelijke scheidslijn tussen goed en fout. Iedere keuze heeft goede en slechte kanten. Het is een afwegen tussen wat mogelijk is en wat gewenst is. 

 • Fermer

  @Mozes, ik geloof niet dat in de onbegrensde mogelijkheden van een overheid, verre van dat, maar geloofd de overheid zichzelf nog wel? Landelijke regels stellen is zo gemakkelijk, maar daarmee je eigen ondernemingen de nek omdraaien door onbelemmerde import, belastingen telkens verhogen zonder eens reeel naar de uitgaven te kijken, kernenergie afzweren, maar wel volop importeren uit centrales die al ver verouderd zijn uit andere landen, en ga zo maar door.
  Ik ga ook uit van de werkelijkheid, zie ook de voor en nadelen van besluiten, alleen vind ik dat tegenwoordig veelal de verkeerde beslissingen genomen worden door mensen die het zelf niet eens (willen) zien, of door onkunde, of door andere belangen. Je kunt dan meedoen en zeggen dat je helpt de zaak draaiende te houden in het belang van het geheel, zoals jij kennelijk de beste oplossing vindt, je kunt ook aangeven dat men zich momenteel op een doodlopende weg bevindt en zeggen tot hier en niet verder. De nu nog meerderheid kan dan later nooit zeggen dat ze het niet zagen aankomen.

 • alco1

  @emmerei. 'De gouden middenweg'

 • Fermer

  @alco, wij zitten niet in de positie om voor Nederland, of welk westers land dan ook, een andere weg te kiezen. Een weg met wel een toekomstvisie zonder alles af te breken en niet alles weg te geven aan het toch al veel te invloedrijke, grote geld. Maar deze keuze is slechts en alleen aan onze overheid. En zolang wij onze uiterste best doen om het land van het broodnodige zakgeld te blijven voorzien, zolang zal voor hun geen reden bestaan om jou middeweg te zoeken. Zou ik bij de overheid wel enige realiteitszin bespeuren, enige betrokkenheid bij de toekomst en de wensen van het volk, want de kansen zijn nog wel aanwezig, dan zouden wij het ook wel eens worden op de kleine puntjes.

 • trijnie

  #Mozes, bedankt voor de info in deze.
  Dus niet met roundup, blijft toch die herbicide over ook op consumptieaardappelen. Wat is het nut ervan? Minder massa misschien maar wel weer een stoot troep en geld eraan gespendeert.
  En dan bedoel ik het niet zozeer bij de poters, alswel bij de consumptieaardappelen.

 • joohoo

  trijnie Graan wordt inderdaad gespoten met roundup echter er zijn twee redenen om over na te denken.
  Om er  financieel rendement van te halen is een opbrengst noodzakelijk van meer dan 11 ton per ha.
  Graan gespoten met roundup mag niet meer als veevoer dienen, helaas het is krom maar  wel voor humane consumptie.

 • ohzo

  Inderdaad joohoo. Weet je ook waarom? Omdat ze in oa in Denemarken niet een zeug drachtig kregen als ze van met Roundup behandeld graan kregen. 

 • ohzo

  Om er even wat nuance en realiteits zin tegen aan te gooien: even googlen of beter opletten op school: phytophtera uitbraak 1845-1850 in Ierland. 
  De consument van tegenwoordig zit zover van de realiteit af, beangstigend.. Neemt niet weg dat we in de landbouw nog veel kunnen verbeteren, maar het hersenloze hype creerende geschreeuw is ietwat irritant.

 • trijnie

  Het is en blijft voor mij onbegrijpelijk dat ze een dergelijk middel op voedsel gebruiken.
  En waar ik al voor biozuivel en vlees koos, kies ik nu ook voor biologisch brood voor zover te krijgen.

 • ohzo

  En dan nog even lezen wat mycotoxinen doen, die veelvuldig voorkomen in biologisch brood, Trijnie. Dan heb je een compleet beeld. Van schizofrenie, acuut nier failure, niet zwanger worden en leverbeschadigingen. Bezint eer ge schreeuwt..

 • vraagteken

  gewoon stoppen met eten Trijnie weet je zeker dat je geen rommel meer binnenkrijgt

 • PetervanKempen


  Ik wil een lans breken voor trijnie want we moeten niet alle remmen los laten. ik heb nog geen verklaring gehoord over het doodspuiten van graan., behalve die van Alco en die lijkt me correct. Eer zijn helaas ook nog wat niet deskundige boeren die zich een weg spuiten naar de oogst. Moet ook niet denk ik.

  Anderszijds ben ik er zeker van dat nu eenmaal bepaalde behandelingen nodig zijn om de opbrengst te maximaliseren. Truc is die middenweg. Zou dat vakmanschap zijn?

 • ohzo

  Graan doodspuiten bevordert het gelijktijdig afrijpen van het perceel. Dit voorkomt een schimmel druk, welke toxinen produceren, welke ZEER gezondheids schadelijk zijn. In een notedop.

 • leo,s vriend


  ohzo, weet jij hoeveel graanpercelen er zo behandeld worden?

  Ik zie slechts af en toe een perceel waar men vlak voor de oogst nog roundup toepast.

  Zo te zien tweewassige percelen of kweek.

 • Mozes

  Kan doodspuiten van graan ook gedaan worden om doorschieten van graan te voorkomen?
  Ik heb als melkveehouder geen ervaring met graanteelt, maar ik heb wel eens gehoord dat wanneer het tijdens de oogsttijd erg nat is en het graan niet geoogst kan worden het graan in de aar kan gaan kiemen. Dit kiemen in de aar of 'doorschieten' zou met Roundup voorkomen kunnen worden. 

 • W Geverink

  Lees voor meer info: The truth about Glyphosate and wheat-Nurse loves farmer. 

 • trijnie

  # W.Geverinck, gelezen.
  En ik zal maar niet uitspreken hoe ik denk over mensen die dit middel durven te gebruiken.

 • W Geverink

  Hier in Canada wordt in de stad door burgers veel meer roundup gebruikt dan door alle boeren bij elkaar. Afgelopen week stonden bij de plaatselijke Co-op de pallets met roundup readymix al weer in de winkel. Allemaal 5L jerrycans met pomp, slang en sproeier handle voor $29.95. En bij de weg heb ik niks gezegd over of ik voor of tegen het gebruik van dit product ben. Wel denk ik dat er nogal veel heisa over wordt gemaakt. Is trouwens de door Chemie pack vervuilde grond ooit aan de landbouw onttrokken?

 • trijnie

  Monsanto is een multinational die ons allemaal de baas wordt. Je kunt ze vergelijken met de wolf in schaapskleren die de mens uiteindelijk zal vernietigen.Duivels zijn het.
  Maar mensen die dit wel doorhebben worden niet serieus genomen.

 • W Geverink

  Glyphosate wordt tegenwoordig gemaakt door meer dan een dozijn bedrijven en omdat deze producten getest zijn weten boeren dat ze allemaal bijna even goed werken. Boeren winkelen daarom rond voor de glyphosate product met de beste prijs. De burger als leek koopt de Roundup van Monsanto omdat het voor hun een heel herkenbaar merkproduct is en iedere winkel er mee vol staat. Wij als boeren zien ook dat de politici erg laks zijn en niet ingrijpen nu Chemie giganten duidelijk stap voor stap toewerken naar een patent op voedsel. Dat is een zeer ernstige ontwikkeling.   

Laad alle reacties (88)

Of registreer je om te kunnen reageren.