Akkerbouw

Nieuws 1144 x bekeken laatste update:1 apr 2015

EU gelast evaluatie middelen

Brussel - Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zullen vanaf 1 augustus 2015 geleidelijk aan vervangen door middelen die minder belastend zijn voor het milieu of door niet-chemische bestrijdingsmethoden.

De Europese Commissie heeft in 2009 de actieve stoffen in vier categorieën ingedeeld: basisstoffen, laagrisicostoffen, substitutiestoffen en overige stoffen. In maart 2015 publiceerde de Europese Commissie de lijst met 77 substitutiestoffen. Dat zijn stoffen die wel gewoon toegelaten zijn, maar bepaalde ongewenste eigenschappen hebben. Sommigen zijn schadelijker voor de gezondheid, anderen breken moeilijk af in het milieu of ze houden een hoog risico voor grondwatervervuiling in. Op de lijst staan veel bekende stoffen zoals linuron, diquat, metribuzin, chloortoluron, epoxiconazool, propiconazool en flufenacet.

De stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, worden overigens niet verboden door de EU. Ze zijn immers goedgekeurd, omdat door toelatingsinstanties is aangetoond dat ze wel degelijk op een veilige manier kunnen worden gebruikt.

De EU-richtlijn moet nu door de afzonderlijke EU-staten worden geïmplementeerd in het nationale toelatingsbeleid. Dat zal pas na 1 augustus gebeuren. Bij herregistratie moeten nationale toelatingsinstanties zoals CTGB voortaan nagaan of in hun land een bepaalde werkzame stof gemist kan worden voor een bepaalde toepassing. De toelatingsinstantie moet deze actieve stof dan vergelijken met andere stoffen die al voor hetzelfde gebruik zijn toegelaten. Als de risicobeoordeling aantoont dat dat andere product aanzienlijk veiliger voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu is, dan zal de toelating niet worden verlengd. Nieuwe middelen op basis van die actieve stof krijgen in de lidstaat geen nieuwe toelating.

De nieuwe richtlijn mag niet nadelig zijn voor zogenoemde kleine toepassingen (teelten met een klein areaal). Ook moet een voldoende divers aanbod aan middelen met een verschillende werking behouden blijven, om het risico op resistentie van plagen en ziekten te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.