Akkerbouw

Nieuws 5 reacties

Rijenbemesting met dierlijke mest in aardappelen heeft geen meerwaarde

Valthermond - Rijenbemesting met dierlijke mest in aardappelen heeft geen duidelijk effect op opbrengst en kwaliteit. Dat vertelden PPO-onderzoeker Gerard Meuffels en DLV Plant-onderzoeker Jan Sikken tijdens een bijeenkomst van het praktijknetwerk 'Meer met minder door rechte sporen.'

Voor aardappelen is een volveldstoediening van dierlijke mest net zo effectief als een rijenbemesting. Een verklaring hiervoor kan zijn dat door de rugopbouw de volvelds toegediende mest toch wel dicht bij de knol komt.

Zowel in Zuidoost- als in Noordoost-Nederland zijn vanaf 2010 proeven en demo's aangelegd om te onderzoeken of de benutting van mineralen uit organische mest verbeterd kan worden. Met behulp van GPS is het technisch goed mogelijk om de mest al voor het poten op de meest geschikte plek neer te leggen.

Bij de teelt van mais zijn bij de PPO-proeven in het zuidoosten wel betere resultaten gevonden bij rijentoediening van dierlijke mest. Met 15 ton rundveedrijfmest in de rij is eenzelfde drogestofopbrengst gehaald als met 35 ton volvelds uitgereden. De rijentoepassing van dierlijke mest kan zelfs de rijentoepassing met kunstmest vervangen.

DLV Plant onderzocht in het noordoosten in zetmeelaardappelen de rijentoepassing met vloeibare stikstofmeststoffen ten opzichte van een volveldstoediening. Deze toepassing heeft wel een positief effect op de opbrengsten. In de resultaten komen jaarsinvloeden duidelijk naar voren, maar over de jaren heen leverden bij een gelijke stikstofgift een rijentoepassing een 4,8 procent hogere veldopbrengst en een 7,4 procent hogere zetmeelopbrengst.

Laatste reacties

 • alco1

  Nogmaals is een onderzoek in mais pas compleet als ook alles onderzocht wordt. Zoals dit is het gewoon een reclame stunt voor een verkoper van rijen bemestingsapparatuur.
  Vragen te over:
  Volvelds maiszaaien, wat voor effect heeft dat?
  Wat was de voorraad NPK voor het bemesten?
  Wat er na?
  Bij dit onderzoek is het net alsof bij volvelds bemesten een gedeelte wat niet gebruikt wordt wegzakt naar het grondwater.
  Waarom wordt er dan nog steeds aan bodemonderzoek gedaan?

 • Zandboertje

  Alle meststof is vergif tenzij het goed verdeeld wordt. Je kunt mij niet vertellen dat de wortel ook na het begingroei zich lekker blijft ontwikkelen als er verder in de bouwvoor weinig vers voedsel is. Leuk opstartertje hooguit, maar de wortels zullen zich ook in de breedte door de hele bouwvoor gaan groeien en het liefst ook nog diep eronder.

 • agratax2

  De gegevens bij mais moeten we maar even weg moffelen. Krijgen de Groenen deze gegevens onder ogen, dan gaan ze alles doen om onze mest aanwending per ha mais wettelijk terug te schroeven met als gevolg nog meer mest overschot met alle bijbehorend uitdagingen.

 • Mels

  Logische gevolg van twee compleet verschillend groeiende planten. Haarwortels van aardappels groeien makkelijk naar de naastliggende rug en komen onderweg die poep tegen om lekker om te zetten in aardappel. Mais daarintegen benut maar een tiental centimeters van zijn beschikbare ruimte en zal dus beter groeien als de poep daar ligt waar de plant groeit.

 • Zandhaasjes

  Klinkt als jullie al jarenlang proeven met deze materie. Erg goed dat je aanwezig was bij de betreffende bijeenkomst!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.