Akkerbouw

Nieuws 2696 x bekeken

'Zonder AVV ontstaat een kennisleemte in de akkerbouw'

De akkerbouw vraagt een algemeen verbindend verklaring (AVV) aan. De inspraak duurt tot 8 januari. "Zonder AVV heeft de sector een probleem om onderzoek te doen."

Drie brancheorganisaties in de akkerbouw hebben hun plannen voor onderzoek en innovatie voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. De akkerbouw is de eerste sector die zo'n aanvraag indient bij EZ. Alle belanghebbenden kunnen via de website internetconsultatie.nl tot 8 januari aangeven wat ze van de plannen vinden. Minister Henk Kamp van EZ besluit vervolgens of de brancheorganisaties (BO) een algemeen verbindend verklaring (AVV) krijgen. Met een AVV kunnen de BO's alle akkerbouwers dwingen een financiële bijdrage te leveren, omdat de plannen de hele akkerbouwsector ten goede komen en niet alleen de leden van LTO en NAV. Ongeveer 70% van het areaal aardappelen, granen en suikerbieten wordt geteeld door leden van LTO en NAV.

Brancheorganisaties

De plannen zijn opgesteld door de Brancheorganisatie (BO) Granen, BO Suiker en BO Aardappelen en Overige Akkerbouwgewassen en lopen van 2016 tot en met 2020. De organisaties hebben daar €16,5 miljoen voor nodig. Dat is €3,3 miljoen per jaar. De BO's hebben vier hoofdthema's benoemd: vitale bodem, vitaal gewas, biobased/kringlopen/energie en management/economie/data. Met een AVV worden alle akkerbouwers verplicht hetzelfde te betalen, ongeacht of ze lid zijn van LTO of NAV. De heffing bedraagt €4,40 per hectare tarwe, gerst, haver of rogge en €8,80 per hectare suikerbieten of zetmeelaardappelen. De heffing per hectare poot- of consumptieaardappel bedraagt €13,20. De inning van de heffing besteden de drie BO's uit aan de overkoepelende BO Akkerbouw. Die is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Suggesties

Directeur Matthé Elema van BO Akkerbouw zegt dat telers en onderzoeksinstituten tientallen suggesties hebben ingediend voor het programma. "Op basis daarvan maken we voorstellen. Daar zoeken we de beste instellingen bij. Als meerdere partijen het onderzoek kunnen uitvoeren, kunnen ze offertes uitbrengen. We hopen dat de minister voor eind januari een besluit neemt over de AVV. Dan kunnen we het programma starten, zodat we het groeiseizoen van 2016 nog kunnen benutten."

Financiële reserves

In het onderzoeksprogramma zijn niet de financiële reserves verwerkt van het Productschap Akkerbouw, dat is opgeheven. Dat betreft geoormerkt geld, zegt Elema. "Dat geld hoort bij specifieke gewassen. Met een AVV hebben we een lange termijn perspectief om die reserves nuttig te besteden."

Elema wil niet te veel stil staan bij de mogelijkheid dat minister Kamp de AVV afwijst. "Dan heeft de akkerbouw een wezenlijk probleem om gewasoverschrijdend en ketenbreed onderzoek te doen. Dat kun je bijna niet op telersniveau organiseren. Dan ontstaat een kennisleemte in de akkerbouw."

Of registreer je om te kunnen reageren.