Akkerbouw

Nieuws

VTA: Minder vrije aardappelen beschikbaar

Uit de voorraadinventarisatie, gehouden rond 15 november, van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA), blijkt dat de hoeveelheid aardappelen in vrije opslag dit jaar 7% lager is vergeleken met een jaar eerder.

Opvallend is dat de voorraad in vrije opslag ook lager ligt dan het 5-jarig gemiddelde. Het percentage afgeleverde aardappelen ligt tijdens de peildatum in november op 28% van de totale opbrengst. In absolute tonnen is die hoeveelheid vergelijkbaar met de afgeleverde aardappelen van vorig jaar.

Zekerheid

Het lijkt erop dat de grootste oorzaak van de lagere vrije opslag komt doordat er meer aardappelen gecontracteerd zijn, zegt Bert Timmermans, VTA-voorzitter van de handelscommissie aardappelen. Na een slecht jaar zijn er meer telers die zekerheid nodig hebben, waardoor men eerder voor contractleveringen kiest. Met name de telers op zandgronden willen de aardappelen niet te lang aanhouden. Daarbij draait de industrie steeds hogere volumes, waardoor beide partijen in de markt elkaar goed weten te vinden.

Aardappelareaal

Het totale aardappelareaal van de VTA-leden is in seizoen 2015 met 1% gedaald ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde opbrengst is 53 ton per hectare. Het verschil in hectare-opbrengst is dit jaar erg wisselend. Er zijn percelen met 32 ton per hectare tot 68 ton per hectare gemeten. Vergeleken met een jaar eerder daalt de totale opbrengst per hectare met 5%. De aardappelvoorraad wordt driemaal per jaar door de VTA geïnventariseerd onder een vaste representatieve groep van haar leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.