Akkerbouw

Nieuws 2822 x bekeken

Suiker Unie: meer suiker vanaf 2017

De Nederlandse suikerproductie groeit substantieel na het wegvallen van de suikerquota in 2017. Dat zegt Pieter Brooijmans, manager agrarische dienst bij Suiker Unie.

"We gaan flink groeien", verwacht Suiker Unie-manager agrarische dienst Brooijmans. De Europese import van rietsuiker, die plaats vindt vanwege het huidige tekort aan suiker in de EU, maakt na het einde van het quotumtijdperk plaats voor de eigen productie van bietsuiker. "Volgens onze indicatie groeit het Nederlandse areaal dan naar 85 à 90.000 hectare. Hoeveel we precies groeien, hangt ook samen met de marktontwikkelingen. We worden immers afhankelijk van wat de markt ons biedt."

Klein bietenareaal in 2015 vanwege hoge productie 2014

In 2015 is op 59.000 hectare suikerbieten geteeld, een klein areaal door de hoge productie in 2014 en de daarom doorgeschoven suiker. Normaal gesproken produceert Suiker Unie ruim een miljoen ton suiker van 75.000 hectare bieten.

Bietenopbrengst per hectare blijft groeien

De verwachtte productiegroei komt niet alleen door een toename in areaal, ook de opbrengst per hectare groeit jaarlijks gestaag door. De ambitie van Suiker Unie is 1890; het bedrijf werkt toe naar een productie van 90 ton bieten per hectare met 18 procent suiker in 2020. Het resultaat is ruim 16 ton suiker per hectare.

"We gaan hogere opbrengsten stimuleren door meer te monitoren wat er op percelen gebeurt en kennis te koppelen. Dat brengt de teelt op een hoger plan."

Akkerbouwers 'blijvend een aantrekkelijke teelt bieden'

Brooijmans vertelt dat Suiker Unie zich ervan bewust is dat ze telers in de toekomst blijvend een aantrekkelijke teelt moeten bieden. "We moeten in de bouwplannen de competitie aangaan met andere gewassen", legt hij uit. "We houden de teelt zo aantrekkelijk mogelijk met de basisprijs van €32,50 bij 17 procent suiker en een winbaarheid van 91 punten. Daar bovenop proberen we een plus te geven. Zo kan een teler zijn risico afdekken, denken we."

Suiker Unie: globale suikerconsumptie groeit door, vooral in Azië

Suiker Unie verwacht dat de globale suikerconsumptie – vooral in Azië - doorgroeit. Deze groei biedt samen met het wegvallen van de import van rietsuiker kansen voor de Nederlandse suikersector, die zich ook volop ontwikkelt in andere afzetmogelijkheden van suikerbieten(resten). Bijvoorbeeld voor energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.